Kombinerad garanti för tillverknings- och fordringsförlust

Denna garanti finns i två varianter: med exportören som garantitagare eller där exportör och bank i kombination är garantitagare. Här beskrivs garantin med både exportör och bank som garantitagare.

Med denna EKN-garanti får exportören ersättning för sina kostnader om kunden bryter avtalet, och långivaren får ersättning om låntagaren inte betalar. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

Garanti för tillverknings- och fordringsförlust, med både exportör och bank som garantitagare, täcker dels exportörens upparbetade kostnader som inte kan faktureras, på grund av att köparen bryter avtalet, dels bankens risk för att låntagaren i utlandet inte betalar fordran enligt låneavtalet. Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då det finns bindande avtal både för långivaren och för exportören.

Långivaren kan använda garantin som säkerhet om denne väljer att låta en annan bank eller ett annat kreditinstitut refinansiera affären. Då överlåter långivaren fordran och rättigheterna under garantin till refinansiären.

Sidan uppdaterades senast 30 nov 2020