Garanti för investeringskrediter

Med denna garanti delar banken eller Almi risken med EKN när banken lämnar en investeringskredit. Vid förlust ersätter EKN 50 procent av den utestående krediten.

Garanti för investeringskrediter underlättar tillgång till finansiering för små och medelstora exporterande företags vid investering i produktionsanläggningar och maskiner i Sverige. Även underleverantörer till små och medelstora företag kan nyttja garantin.

Krediter som kan garanteras

Garantin utfärdas till banker eller andra kreditgivare som lämnar krediter till små och medelstora företag med högst 250 anställda och högst 500 miljoner kronor i omsättning. Även underleverantörer till exporterande företag kan utnyttja garantin.

Lånet ska avse finansiering av produktionsanläggning eller maskiner och kan även användas i samband med leasing. Om investeringen inte är relaterad till specifika exportaffärer ska en väsentlig del av kredittagarens omsättning utgöras av export av svenska varor och tjänster. Kredittiden får uppgå till maximalt sju år. 

Sidan uppdaterades senast 27 jul 2022