Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Fem viktiga instanser

Med 60 procent av jordens befolkning och några av världens mest snabbväxande marknader är det inte så konstigt att regeringen identifierat Asien som ett prioriterat område i sin nya utrikeshandelsstrategi. Ett av de allra viktigaste verktygen är att ta hjälp. Det finns en rad svenska organisationer, nätverk och myndigheter som finns till just för att hjälpa svenska företag med sin export. Här är fem viktiga instanser som på olika sätt kan hjälpa ditt företag att börja exportera till Asien.

1. När du behöver kontakter och kunskap – de svenska handelskamrarna

Svenska handelskammare är etablerade runtom i Asien, bland annat i: Japan, Kina, Hong-Kong, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Thailand och Vietnam. Ja, det finns till och med en svensk handelskammare i Myanmar. Handelskamrarna är oberoende medlemsorganisationer som samlar svenska företag som verkar på de olika marknaderna. De arrangerar nätverksträffar och evenemang av olika slag, ofta i samarbete med ambassader eller andra lokala eller internationella organisationer. Många av dem har också funnits på plats länge – därför sitter de ofta på bred kunskap och erfarenhet, och kan hjälpa till med många av de frågorna som dyker upp när man ska börja exportera.

2. När du söker finansiering eller vill försäkra betalningsrisken – EKN

Exportkreditnämnden, EKN, är en statlig myndighet som arbetar med att främja svenska exportföretag och deras underleverantörer genom olika garantier. Några av de vanligaste garantierna är:

  • EKN:s garanti för kundfordringar, som innebär att EKN går in och täcker upp risken att du inte får betalt i din exportaffär – garantin täcker upp till 95 procent av det fakturerade beloppet.
  • EKN:s rörelsekreditgaranti, som betyder att EKN kan dela kreditrisken med banken om de beviljar lånet du behöver. Normalt kan EKN täcka 50 procent av risken, vilket gör det lättare för banken att säga ja.
  • EKN:s motgaranti. EKN har olika typer av motgarantier för så kallade kontraktsgarantier som en bank ställer ut för en svensk exportörs räkning. Ett exempel är när din exportaffär kräver en förskottsgaranti från banken. Då kan EKN genom en motgaranti försäkra 75 procent av bankens risk, vilket i förlängningen kan göra att din kund kan betala delar av affären i förskott till dig.

– För de företag vi hjälper med affärer i Asien så är EKN:s garanti för kundfordringar allra vanligast. Nästan hälften av de garantier vi utfärdar handlar om att svenska exportbolag vill försäkra sig mot risken att inte få betalt av köparen, säger Johan Fredriksson, landriskanalytiker på EKN.

ikon - kreditkort

Garanti för kundfordringar

Garanti för kundfordringar täcker risken att din köpare i utlandet inte betalar fordran enligt avtal. Garantin används för kredittid som är högst 12 månader.

Garanti för kundfordringar
ikon: säkerhetsbälte

Rörelsekreditgaranti för SME

Med en rörelsekreditgaranti delar banken eller Almi risken med EKN, när banken lämnar rörelsekrediter i form av lån, checkkredit, övertrasseringsrätt eller vid fakturabelåning.

Rörelsekreditgaranti för SME
ikon: gammal våg

Motgaranti

Banker och andra som är utställare av kontraktsgarantier kan dela risken med EKN med en motgaranti. EKN:s motgaranti täcker utställarens regressrisk på säljaren om förmånstagaren, vanligtvis köparen, begär utbetalning.

Motgaranti

3. När du behöver affärsutveckling och hjälp på plats – Business Sweden

Business Sweden ägs gemensamt av svenska staten och det svenska privata näringslivet, och finns till för att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning. De hjälper allt från start-ups och små- och medelstora företag till multinationella bolag att exportera till och etablera sig runt om i världen. 

– Vi har vi mer än 150 affärsutvecklare spridda över 17 kontor. Vi hjälper till genom hela utlandsetableringen – och svenska företag kan till och med sitta på våra kontor och anställa personal genom oss innan de har etablerat ett eget lokalt bolag, berättar Joakim Abeleen som är Business Swedens chef för Östasien och Oceanien.

4. När du behöver låna pengar eller sälja fakturan – Svensk Exportkredit (SEK)

Företag som behöver långa pengar för sin exportsatsning till Asien kan vända sig till Svensk Exportkredit (SEK). SEK är ett statligt bolag som finansierar svensk exportnäring – de kan helt enkelt agera bank och låna ut pengar till ditt företag. SEK:s primära målgrupp är företag med en årlig omsättning som överstiger 500 miljoner kronor.

Helen Junker på Svensk Exportkredit berättar att SEK har flera erbjudanden gentemot svenska exportföretag, och att dessa även gäller för underleverantörer till svensk export:

– För det första kan vi vara med och lösa svenska exportbolags finansieringsbehov genom utlåning. Här agerar vi som en vanlig bank, men vi behöver alltid ha med en primär affärsbank också. 

Ett annat viktigt ben utgörs av fakturaköp – vilket innebär att SEK köper exportföretagets fakturor avseende en eller flera enskilda köpare. 

– Vi tar över hela kreditrisken oavsett om det är en svensk eller utländsk köpare. Genom fakturaköp så kan vi frigöra kreditutrymme, vilket gör att exportföretagen kan ge sina kunder längre kredittider och sälja mer utan att det har en negativ inverkan på likviditet och balansräkning.

5. Team Sweden

Team Sweden är ett paraply för många av de aktörer som kan hjälpa svenska företag med deras exportambitioner. Här ingår till exempel EKN, SEK och Business Sweden, men även andra myndigheter som Tillväxtverket, Almi, Vinnova och Swedfund – samt fler som kan erbjuda olika former av stöd och hjälp i en Asien-satsning. Till exempel arrangerade Energimyndigheten förra året ett acceleratorprogram där de hjälpte företag att under 12 månader introducera sina innovativa lösningar inom energi och hållbarhet i Sydostasien.

Bubblare

Världsutställningen i Osaka 2025

Vill du synas på allvar med dina produkter eller tjänster i Asien, missa inte att Sverige deltar i Världsutställningen i Osaka i Japan 2025. Det är Business Sweden som samordnar det svenska deltagandet – och vet mer om hur du gör för att delta.

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell

  • EKN möter
  • Exportstöd

Ministern om regeringens plan för att öka exporten

Johan Forssell berättar hur den nya strategin för utrikeshandel ska hjälpa ditt företag att växa utomlands.

Läs mer
Väg mellan skyskrapor nattetid

  • Marknader
  • Exportstöd

Fem vägar till Asien

Om du funderat på att börja exportera till Asien uppkommer troligen en rad följdfrågor – till exempel: ”Hur gör man?”. Vi frågade två Asien-experter om deras bästa tips.

Läs mer
Man arbetar på ett lager

EKN för SME- & Midcorp-företag

EKN:s garantier öppnar dörrar till nya marknader för företag som omsätter mindre än fem miljarder kronor.

EKN för SME- & Midcorp-företag

Nyhetsbrev för SME-bolag

I SME-nyhetsbrevet får du utvalda artiklar och nyheter för det mindre företaget. Läs om andra exportörer och få tips från olika experter.

GDPR-samtycke (*obligatorisk)