Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Regeringen vill och ska göra ännu mer för att främja handel och export för svenska företag. Sverige har företag i absolut världsklass och de förtjänar så klart förutsättningar och ett investeringsklimat i världsklass, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Den förra strategin är från 2015 och var en renodlad exportstrategi. Men mycket har hänt i världen sedan dess – pandemin, krig och förändrade handelsflöden gjorde att regeringen beslutade att ta ett bredare grepp i den nya strategin. 

Den nya utrikeshandelsstrategin har därför tre övergripande mål:

  • Sveriges konkurrenskraft ska stärkas och förutsättningarna för handel, investeringar och innovation ska förbättras.
  • Svenska företag ska öka sin export och närvaro på internationella marknader.
  • Sveriges ställning som prioriterad partner för grön och digital omställning globalt ska stärkas.

Högt på Regeringens agenda

– Den här strategin kopplar samman export, import, investeringar, forskning, utbildning, arbetskraftsinvandring, bistånd och en rad andra viktiga områden för svensk handel. Dessutom är strategin utarbetad av fyra departement och undertecknad av samtliga regeringspartier.

Johan Forssell säger att den breda förankringen i regeringen i sig är viktig när strategins mål ska nås.

– Att strategin berör så många olika sakområden visar att investeringsklimatet verkligen inte bara en fråga för mitt departement utan för hela Sverige. Statsministern har satt sin signatur på strategin och det visar att detta är en nationell angelägenhet. Jag är väldigt glad över att detta är en prioriterad fråga högt upp på regeringens agenda.

Den nya strategin är omfattande och innehåller en rad strategiska områden – allt från att underlätta företagens regelbörda och minska handläggningstider till att på olika sätt främja en positiv Sverigebild.

– Vi har tittat på olika aspekter av vad svenska företag behöver och vad som bygger ett investeringsklimat i världsklass. Dit hör så klart den så aktuella frågan om hur Sverige uppfattas internationellt, men också konkreta frågor som hur vi ska kunna erbjuda boende till den kvalificerade arbetskraft som kanske vill komma till Sverige för att arbeta i ett lovande scale up-företag, förklarar Johan Forssell.

Uppbyggnad i Ukraina

Dessutom inleds två långsiktiga satsningar på handel med specifika regioner. Den första handlar om Sveriges roll i uppbyggnaden av Ukraina, och här finns Sverige redan på plats i form av Business Swedens nyöppnade kontor i Kiev.

– Många kommer att vilja hjälpa till med uppbyggnaden av Ukraina. Det är vårt ansvar som svenskar och européer, och här finns också stor potential för svenska företag. De företag som kommer att bli framgångsrika här är tidigt på plats, och det vill vi främja bland annat med hjälp av Business Sweden, förklarar Johan Forssell.

Satsning på Asiens tillväxt

Den andra geografiska satsningen riktar in sig på världens stora tillväxtmotor Asien. Här ska inte minst små och medelstora företag få bättre möjligheter att ta vara på de möjligheter som finns. Enligt strategin ska Asiensatsningen bland annat fokusera på ”innovation, digital och grön omställning i strategiskt viktiga tillväxt-, export- och investeringsmarknader” samt att ”minska sårbarheten i svenska företags värdekedjor”. 

– Vi kommer att stärka Business Swedens närvaro i Asien, använda delegationsresor som ett viktigt verktyg och dessutom ska Sverige delta i världsutställningen i Osaka 2025. Asien växer snabbt samtidigt som EU:s andel av världshandeln minskar. Vi vill helt enkelt att svenska företag ska ha riktigt bra möjligheter att verka där den globala tillväxten sker.

Ministerns bästa tips

Ett gediget utredningsarbete ligger bakom Regeringens nya utrikeshandelsstrategi. Här är några av Johan Forssells insikter och tips till svenska företag som vill växa internationellt. 

Följ frihandelsavtalen.

EU har redan förhandlat fram frihandelsavtal med till exempel Japan, Sydkorea, Singapore, Vietnam och Nya Zeeland. Och fler kan vara på gång.

– Att verka för fri och global handel för svenska företag är en central del i strategin. Just nu pågår förhandlingar med till exempel Australien, Indien, Indonesien och Thailand, säger bistånds- och utrikeshandelsministern.  

Håll koll på internationella beslut. 

– Vi lever i en värld där våra förutsättningar påverkas av internationella beslut. Det gäller även för företag och handel, så läs på och håll dig uppdaterad kring vilka beslut som kan påverka ditt företag.

Ta hjälp av myndigheter och andra stödfunktioner.

– Sveriges exportfrämjande myndigheter och instanser spelar en oerhört viktig roll för att realisera regeringens strategi. De är våra verktyg för att stödja svenska företag på rätt sätt, och hit hör till exempel EKN, SEK och Business Sweden. Så missa inte att undersöka vad de här och andra myndigheter kan hjälpa ditt företag med.

Man arbetar på ett lager

EKN för SME- & Midcorp-företag

EKN:s garantier öppnar dörrar till nya marknader för företag som omsätter mindre än fem miljarder kronor.

EKN för SME- & Midcorp-företag
ikon - dokument som syns genom förstoringsglas

Garantiguiden

Med hjälp av garantiguiden hittar du rätt garanti oavsett om du är exportör, underleverantör eller bank.

Garantiguiden