Så går det till

Här kan du se hur det går till att söka och få en exportkreditgaranti. Processen skiljer sig en del beroende på vilken garanti du söker. Under menyn Garantier hittar du information om vad som gäller för respektive garanti.

1

Ansök

Du skickar in ansökan till EKN senast den dag då risken uppstår, men helst i god tid innan. Det kostar ingenting att ansöka om en offert. För vissa garantier kan du göra ansökan i EKN Online. Alla garantier kan också ansökas genom att fylla i blanketter.

2

Offert

EKN bedömer risken i affären och lämnar dig en offert. I offerten framgår villkor och premie, det vill säga vad garantin kostar. Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor så att du vet vad som gäller för garantin.

3

Begär garanti

Om du har fått en offert, får affären och vill ha EKN:s garanti, ska du skicka in en begäran om garanti till EKN.

4

Garanti

EKN utfärdar garantin och du betalar premien.

4.1

Du får betalt

5

Problem i affären

Om du får information att din kund har betalningsproblem eller andra problem i affären uppstår, exempelvis i leveransen, ska du informera EKN.

6

Betalning uteblir

Betalningsdröjsmål ska anmälas snarast möjligt efter ett dröjsmål på 30 dagar, eller enligt vad som framgår av just din garanti. EKN betalar ut ersättning för klar och förfallen fordran efter en karenstid på tre månader, eller tidigare beroende på vilken av våra garantier du har. Då tar vi också över din fordran.

Sidan uppdaterades senast 28 jan 2022