Fler och större exportaffärer

Med EKN som affärspartner är du försäkrad mot uteblivna betalningar. Det innebär att du får större möjligheter till finansiering och kan öka din försäljning.

Med EKN:s garantier kan du erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga kreditvillkor. Du får garanterat betalt och kan förbättra ditt kassaflöde genom att diskontera dina kundfordringar.

För oss på EKN är varje affär viktig. Ingen affär är för liten eller för stor. Och vi kan säkra ditt företags affärer i de flesta länderna i världen. Du väljer själv vilka exportaffärer du vill lägga hos oss. EKN verkar som ett komplement till de privata kreditförsäkrarna.

Om affärsområdet Stora företag

Affärsområdet Stora företag riktas mot exportföretag med omsättning över fem miljarder kronor – och banker som medverkar i dessa affärer.

  • Gruppen Infrastruktur och telekom: arbetar med mobila, bredbands- och fasta nät, eltransmission, kraftgenerering samt utrustning för massa- och pappersindustrin.
  • Gruppen Försvar, Industri & Medicinteknik: arbetar med handel av råvaror, utrustning inom medicinteknik och generell industri samt försvarsmateriel.
  • Gruppen Fordon, gruv och entreprenad: arbetar med fordon, gruvutrustning, entreprenadutrustning.

Garantier som minskar riskerna

Med en exportkreditgaranti från EKN är du försäkrad mot risken för utebliven betalning i exportaffärer. Garantin hjälper dig att finansiera din verksamhet och öka försäljningen både på utvecklade marknader och tillväxtmarknader.

Fördelar för dig som exporterande företag

  • Riskerna vid export minskar när EKN försäkrar betalningarna.
  • Exportförsäljningen ökar när du kan erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga kreditvillkor.
  • Kassaflödet förbättras när du väljer att diskontera fakturor med EKN:s garanti som säkerhet.

Fördelar för dina kunder

  • Kredittiden kan bli längre jämfört med den lokala bankmarknadens villkor.
  • Kassaflödet förbättras och den egna bankens kreditlimiter behöver därmed inte utnyttjas.

Ta ett första steg idag

Kontakta Kjell Forsberg telefon 08-788 00 29 för mer information om hur EKN kan hjälpa dig.

Vilken garanti passar din affär?

Här kan du hitta en garanti som passar just ditt behov. 

Gå till garantiguiden

Sidan uppdaterades senast 22 maj 2023