Urangruva, Niger

EKN överväger att tillhandahålla garantier för leverans av viss utrustning till bolaget Global Atomics gruvprojekt Dasa.

Projektet omfattar byggnation och drift av en urangruva med underjordsbrytning som ligger 100 km söder om staden Arlit i Niger. Projektets huvudsyfte är att producera uran, vilket behövs som bränsle till kärnkraftverk.

Projektet är preliminärt A-klassat och den potentiella sociala och miljömässiga påverkan innefattar frågor rörande ursprungsbefolkning och biodiversitet. Bedömningen av projektets sociala och miljömässiga påverkan återfinns i följande webblänk:

Global Atomics gruvprojekt Dasa

Med utgångspunkt i befintlig miljö- och social konsekvensbedömning genomför EKN en analys av projektets sociala och miljömässiga risker.

Varje enskild affär relaterad till Dasa-projektet som EKN överväger att tillhandahålla garantier för ligger under OECD:s tröskelvärde för publicering av kategori A-projekt. Kumulativt ligger affärerna däremot över tröskelvärdet och därför väljer EKN att publicera gruvprojektet.

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se  den 31 mars 2022. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut. 

 

Sidan uppdaterades senast 22 jul 2022