Transmissionsledning Saudiarabien (KSA)

EKN överväger en garanti för finansiering av utrustning till den statliga köparen Saudi Electricity Company:s transmissionsprojekt i Saudiarabien (”projektet”).

Projektet innefattar 900 km luftledningar för kraftöverföring från Madinah till Tabuk, 10 km undervattensledningar för sträckningen genom Röda Havet till Sinai, en överföringsstation samt två omvandlarstationer. 

Projektet är del av det större ”KSA – Egypt Interconnection Project” vars syfte är att etablera infrastruktur för ökad elhandel mellan de två länderna och möta deras ökade energibehov. 

EKN har preliminärt A-klassat projektet. Den potentiella sociala och miljömässiga påverkan från projektet relaterar främst till arbetsvillkor, biologisk mångfald, markförvärv och folkomflyttning, samt kulturarv.

Bedömningen av projektets sociala och miljömässiga påverkan (ESIA) återfinns i följande webblänk:

Environmental & Social Impact Assessment Addendum (pdf)

Med utgångspunkt i ESIA genomför EKN en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. EKN har också en nära dialog med inblandade parter för att säkerställa att riskerna hanteras i linje med internationella standarder. 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats  www.ekn.se  den 11 juli, 2022 . Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut, de så kallade ”Common Approaches”.

 

Sidan uppdaterades senast 22 jul 2022