Miljö- och socialprövade affärer

EKN klassar affärer för risker avseende miljö och mänskliga rättigheter. Riskklass A innebär att exporten går till verksamhet med risk för påtaglig påverkan, B risk för viss påverkan och C liten eller ingen påverkan.

För de projekt som EKN klassar i A-kategorin, som antingen är i eller nära känsliga områden (oavsett storlek på EKN:s affär) eller som överstiger 100 miljoner kronor, publicerar EKN projektens miljö- och sociala konsekvensbeskrivning (MSKB) på hemsidan i minst trettio dagar innan EKN:s beslut om garanti fattas för att ta emot synpunkter på affären. Denna redovisning följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Utöver OECD-rekommendationen publicerar EKN även information om A-klassade projekt som EKN återförsäkrar. Vid återförsäkringar baserar EKN sin miljö- och sociala bedömning på den granskning som redan utförts av det exportkreditinstitut som ansöker om återförsäkring hos EKN. 

Aktuella A-klassade affärer

Järnväg från Bandirma till Osmaneli, Turkiet

Stenbrott, Nigeria

Darwendale platinumgruva, Zimbabwe

Järnväg från Takoradi till Huni Valley, Ghana

Kemi massabruk (Finland)

Caculo Cabaca vattenkraftsprojekt, Angola

Rishikesh-Karnaprayag järnvägsprojekt, Indien

Dogger Bank vindkraftpark till havs (Storbritannien)

Kamoa-Kakula koppargruva, Demokratiska republiken Kongo (DRK)

Ny 300 MW reservanläggning vid existerande gaskraftverk, Belarus

Ny 250 MW reservanläggning vid existerande gaskraftverk, Belarus

Senast uppdaterad 24 jun 2021