Miljö- och socialprövade affärer

EKN klassar affärer för risker avseende miljö och mänskliga rättigheter. Riskklass A innebär att exporten går till verksamhet med risk för påtaglig påverkan, B risk för viss påverkan och C liten eller ingen påverkan.

För de projekt som EKN klassar i A-kategorin, som antingen är i eller nära känsliga områden (oavsett storlek på EKN:s affär) eller som överstiger 100 miljoner kronor, publicerar EKN projektens miljö- och sociala konsekvensbeskrivning (MSKB) på hemsidan i minst trettio dagar innan EKN:s beslut om garanti fattas för att ta emot synpunkter på affären. Denna redovisning följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Utöver OECD-rekommendationen publicerar EKN även information om A-klassade projekt som EKN återförsäkrar. Vid återförsäkringar baserar EKN sin miljö- och sociala bedömning på den granskning som redan utförts av det exportkreditinstitut som ansöker om återförsäkring hos EKN. 

Aktuella A-klassade affärer

450 MW gaskraftverk, Moçambique

Järnväg från Mersin till Gaziantep, Turkiet

Dogger Bank vindkraftverk till havs, fas C, Storbritannien

Järnväg från Bandirma till Osmaneli, Turkiet

Darwendale platinumgruva, Zimbabwe

Järnväg från Takoradi till Huni Valley, Ghana

Caculo Cabaca vattenkraftsprojekt, Angola

Dogger Bank vindkraftpark till havs (Storbritannien)

Sidan uppdaterades senast 14 nov 2021