Miljö- och socialprövade affärer

Enligt EKN:s policy och riktlinjer för ansvarsfullt företagande i garantigivningen, klassificeras exportaffärer med medel- och långfristiga krediter i kategorierna A, B eller C beroende på affärens förmodade miljökonsekvenser.

För de projekt som EKN klassar i A-kategorin, som antingen är i eller nära känsliga områden (oavsett storlek på EKN:s affär) eller som överstiger 100 miljoner kronor, publicerar EKN projektens miljö- och sociala konsekvensbeskrivning (MSKB) på hemsidan i minst trettio dagar innan EKN:s beslut om garanti fattas för att ta emot synpunkter på affären. Denna redovisning följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Utöver OECD-rekommendationen publicerar EKN även information om A-klassade projekt som EKN återförsäkrar. Vid återförsäkringar baserar EKN sin miljö- och sociala bedömning på den granskning som redan utförts av det exportkreditinstitut som ansöker om återförsäkring hos EKN. 

Aktuella A-klassade affärer

Amadeus massabruk, Brasilien

Mirama / Kikagati / Nsongezi 132kV transmissionsledning och substation, Uganda

Caculo Cabaça, vattenkraftprojekt i Angola

Järnväg från Dar es Salaam till Dodoma, Tanzania