Miljö- och socialprövade affärer

EKN klassar affärer för risker avseende miljö och mänskliga rättigheter i enlighet med OECD:s så kallade Common Approaches*. Riskklass A innebär att exporten går till verksamhet med risk för påtaglig påverkan, B risk för viss påverkan och C liten eller ingen påverkan.

För de affärer till projekt som EKN klassar i A-kategorin, som antingen är i eller nära känsliga områden (oavsett storlek på EKN:s affär), eller som överstiger 100 miljoner kronor, publicerar EKN projektens miljö- och sociala konsekvensbeskrivning (MSKB) på hemsidan, under rubriken ”A-klassade projekt inför beslut”, minst 30 dagar innan EKN:s beslut om garanti fattas, för att ta emot synpunkter på affären. Denna redovisning följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Utöver OECD-rekommendationen publicerar EKN även information om A-klassade projekt över 100 miljoner kronor som EKN återförsäkrar. Vid återförsäkringar baserar EKN sin miljö- och sociala bedömning på den granskning som redan utförts av det exportkreditinstitut som ansöker om återförsäkring hos EKN.

*Läs mer om EKN:s samarbete inom OECD här >

 

A-klassade projekt inför beslut

Centinela koppargruva, Chile >

Nederwiek och Doordewind vindkraftsprojekt, Nederländerna > 

IJmuiden vindkraftsprojekt, Nederländerna > 

Côté Gold gruvprojekt, Kanada >

Massabruk PUMA, Brasilien >

Gruvprojektet Greenstone Gold Mines, Kanada > 

Shotton Mill pappersbruk, Storbritannien >

Vindkraftpark till havs, Storbritannien > 

Rosh Pinah zink/blygruva, Namibia >

Transmissionsledning, Saudiarabien (KSA) >

Urangruva, Niger >

Expansion Guaíba pappersmassabruk (BioCMPC) i Brasilien >

Transmissionsledning, USA >

Dogger Bank vindkraftverk till havs, fas C, Storbritannien >

Järnväg från Bandirma till Osmaneli, Turkiet >

Järnväg från Takoradi till Huni Valley, Ghana >

Dogger Bank vindkraftpark till havs (Storbritannien) >

Sidan uppdaterades senast 29 sep 2023