Organisation

Verksamheten är indelad i två affärsområden, ett för stora företag och ett för SME och Midcorp. I staben finns funktioner för regler och riktlinjer, verksamhetsplanering, internationellt samarbete, personalfrågor, kommunikation, finans och IT.

EKN:s styrelse består av tio ledamöter från näringslivet, Finansdepartementet och Utrikesdepartementet. I styrelsen sitter också EKN:s generaldirektör. Regeringen utser styrelsen och generaldirektören.

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020