Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Garantierna minskar bankens risk vilket ökar företagens möjligheter att få lån. Genom att täcka upp till 80 procent av bankens risk mot normalt 50 procent kan EKN stärka svenska företag ännu bättre.

De gröna kreditgarantierna erbjuds verksamheter med direkt eller indirekt export, som bidrar till klimatomställningen. Utgångspunkten för bedömningskriterierna är de aktiviteter som enligt EU-taxonomin bidrar till klimatomställning.

– De här garantierna innebär stora fördelar för svenska företag - oavsett om man står inför en grön omställning i sin verksamhet eller vill expandera med sina gröna produkter, säger Anna-Karin Jatko, EKN:s generaldirektör.

De gröna garantierna kan användas för rörelsefinansiering eller lån för en specifik investering, i verksamheter som bidrar till klimatomställning.

– Världen behöver en snabb omställning och svenska exportföretag har en betydande roll i det arbetet. Att EKN:s garantier nu kan användas på hemmaplan för att främja omställning är en ny inriktning för vår verksamhet och en viktig del av vårt bidrag till klimatomställningen, säger Anna-Karin Jatko.

Det är långivande bank som ansöker om grön garanti och ger underlag till EKN hur projektet uppfyller kriterierna för att kvalificera som grönt enligt EU-taxonomin. Därefter analyserar EKN och bedömer om garanti kan ställas ut.

EKN ställer ut gröna garantier för lån under 500 MSEK. För högre belopp går det att ansöka om garantier från Riksgälden.

ikon: vindsnurror

Grön kredit­garanti för banker

Med den gröna kreditgarantin delar banken risken med EKN när banken ställer ut ett lån, checkkredit eller revolverande kreditfacilitet för gröna investeringar eller verksamheter i Sverige.

Grön kredit­garanti för banker