Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Satsningen innebär att företag kan använda EKN vid ett mycket tidigare skede än i dag.

– Det här är precis vad unga tillväxtbolag behöver. Trots hög tillväxtpotential har dessa företag hittills haft begränsade finansieringsmöjligheter hos banker eftersom de saknar historik att luta sig mot. För att få banklån krävs säkerhet som företagen många gånger inte kan tillhandahålla, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME och Midcorp, EKN.

Genom att EKN täcker 75 procent av bankers och andra kreditgivares risk ökar företagens möjlighet att få lån.

– Det är alltid utmanande för tidiga bolag att få rörelsefinansiering. Den senaste tidens oro har inte gjort det lättare. EKN vill hjälpa företagen att övervinna utmaningarna, säger Carl-Johan Karlsson.

Garantin gäller för lån och checkkredit till exportföretag och underleverantörer i exportaffärer. Företaget kan vara så pass nytt att det endast har ett enda årsbokslut. Även om resultatet inte måste vara positivt ska framtidsutsikterna och tillväxtpotentialen vara goda.

Garantitagare är banker och andra kreditgivare. Garantierna ställs ut på kreditbelopp upp till 10 miljoner kronor per låntagare.

ikon: frö i jorden

Export­språnget

Exportsprånget är en rörelsekreditgaranti för tillväxtbolag och är en särskild satsning på bolag i ett tidigt skede av sin tillväxtresa.

Export­språnget