Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Årets garantivolym ligger bland de högsta någonsin. Antalet affärer ligger på samma höga nivå som föregående år, trots att den iranska marknaden där EKN har behövts i stor utsträckning, försvann vid halvårsskiftet på grund av amerikanska handelssanktioner.

Verksamheten för små och medelstora företag ökade i både volym, antal affärer och antal kunder.

– 2018 blev ytterligare ett år med en ökning av affärer, garantivolym och kunder i segmentet små och medelstora företag. Med regionkontor och dryga tusen företagsbesök per år når vi ut till exportföretagen och bankkontoren i landet, säger generaldirektör Anna-Karin Jatko.

För små och medelstora företag är EKN:s garantier ofta en förutsättning för att kunna finansiera sin rörelse eller en exportaffär. Under året har EKN lanserat nya lösningar. Rörelsekreditgarantin har kompletterats med en återförsäkring hos EIF (Europeiska investeringsfonden) som gör att EKN kan täcka bankens risk med upp till 80 procent. Fordringsförlustgarantin har stärkts med ett samarbete med Almi, som underlättar för företagen att belåna sina fordringar.

– Därmed underlättar vi för små och medelstora företag som behöver finansiering för att expandera internationellt, säger Anna-Karin Jatko.

Två mycket stora telekomaffärer bidrog till den höga garantivolymen. De är de största affärerna någonsin till privata köpare, som EKN har garanterat. Samtidigt är det allt fler företag som använder EKN:s garantier i allt fler mindre, löpande affärer.

– Det är speciellt för EKN att vi kombinerar mycket stora affärer med många små, säger Anna-Karin Jatko.

Telekombranschen är den största i EKN:s verksamhet, följd av transportbranschen. Garantier till transportbranschen har tredubblats de senaste åren.

– Vi har dessutom i år sett affärer i branscher som hittills inte har varit så vanliga hos EKN. Jag är glad att vi har kunnat göra mer för exempelvis medicinteknikföretagen, säger Anna-Karin Jatko.

EKN betalade ut skadeersättningar på 1,7 miljarder kronor i affärer som gått till skada tidigare år och som EKN har gjort reserveringar för. Inga nya större skador har tillkommit. Inkomsterna från garantiavgifterna är lägre än föregående år. Det beror på att en större andel av nya affärer går till lågriskländer. Årets resultat uppgick till 1,0 miljarder kronor.

Läs mer här