Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

I augusti 2020 fattade EKN beslut om att ställa ut garantiofferter gällande export av svensk utrustning till två gaskraftverk i Belarus, med köparna RUE Minskenergo och RUE Brestenergo. Med offerterna åtog sig EKN att täcka långivares betalningsrisk.

EKN garanterar betalningsrisker för export till de länder som Sverige, i enlighet med handelspolitiken, bedriver handel med. En förutsättning för att EKN ska offerera garanti till långivande bank är att det ska finns en godkänd plan för hur sociala risker och miljörisker ska hanteras.

För närvarande utvärderar och analyserar EKN läget i projekten. EKN har utestående villkorade garantiofferter men har ännu inte ställt ut någon garanti.

Inför beslutet publicerade EKN, i enlighet med OECD-regelverket, projektens miljö- och sociala konsekvensbeskrivning (MSKB).

Läs MSKB 250 mw anläggning

Läs MSKB 300 mw anläggning