Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Georgien uppgraderades till landriskklass 5, från 6. Anledningen till uppgraderingen är främst den starka ekonomiska återhämtningen de senaste två åren. Den offentliga skuldsättningen är låg och statens räntekostnader låga. Landriskklass 5 innefattar de största riskerna, som är geopolitiska och inrikespolitiska. Att Georgien erkändes som EU-kandidat i december 2023 ger förutsättningar för fortsatta reformer i rätt riktning.

Montenegro uppgraderades till landriskklass 6, från 7. Anledningen till uppgraderingen är främst att ekonomin och statsskulden utvecklas i positiv riktning. Statsskulden har minskat snabbt under 2023, från 100 procent till 66 procent av BNP. Staten har låga räntekostnader i förhållande till budgetintäkter och utländska direktinvesteringar som täcker bytesbalansunderskottet. Landet fick en ny regering hösten 2023, med en uttalad ambition att återuppta processen för ett EU-medlemskap.

Oman uppgraderades till landriskklass 4, från 5. Anledningen till uppgraderingen är främst landets förbättrade offentliga finansiella ställning med en minskande statsskuld (som andel av BNP) via stadigvarande budgetöverskott, som också leder till förstärkning av bytesbalans och sparandet. De senaste åren har landets regering också prioriterat arbetet med reformer som ska stärka långsiktig konkurrenskraft och tillväxtförmåga.

Mer läsning

världskarta uppbyggd av runda pixlar

Länder & landriskanalyser

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter.

Länder & landriskanalyser
Planeten jorden i motljus

Om land­risk­be­döm­ning

För varje ansökan om garanti gör EKN en bedömning av risken för utebliven betalning i den specifika affären. Så går det till.

Om land­risk­be­döm­ning