Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Exportkreditinstitutens regeringar i kreditorländerna, medlemmar i Parisklubben, kommer att delta i initiativet och skjuta fram betalningar förfallande under perioden 1 maj - 31 december 2020.

Endast förfall under redan överenskomna Parisklubbavtal påverkas

Initiativet kommer endast att påverka förfall som betalas enligt redan överenskomna Parisklubbavtal, så kallade PRD (Previously Rescheduled Debt), det vill säga redan omförhandlad skuld. Nya kontrakt som för närvarande uppfylls under pågående och nyligen avslutade projekt kommer inte att påverkas.

I detta skede omfattas endast officiella bilaterala kreditorländer. Privata fordringsägare uppmuntras att delta på frivillig basis.

Villkor för uppskov av skuldtjänsten för de fattigaste länderna:

  • Moratoriet omfattar alla IDA-länder och alla minst utvecklade länder, enligt FN:s definition, vilka inte har utestående dröjsmål till IMF och/eller Världsbanken.
  • Moratoriet gäller fram till slutet av 2020 med en öppning för kreditorländerna att överväga en eventuell förlängning, med beaktande av de berörda ländernas likviditetsbehov och efter avstämning med Världsbanken och IMF.
  • Moratoriet gäller från och med den 1 maj 2020.
  • Både kapital- och räntebelopp omfattas av moratoriet.
  • Ett cut off-datum som skyddar ny finansiering vid eventuell framtida omstrukturering kommer att fastställas till den 24 mars 2020.
  • Återbetalningsperioden kommer att vara tre år med ett års återbetalningsfri period, s.k. grace, det vill säga totalt fyra år.

Beslutet kommer att hanteras genom skuldomförhandling.