Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Projektet omfattar byggnation och drift av en koppargruva med underjordsbrytning som ligger 25 km sydväst om staden Kolwezi i södra DRK. Projektets huvudsyfte är att producera koppar, vilket bland annat behövs till elfordon som en del av omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle.

Projektet är preliminärt A-klassat och den potentiella sociala och miljömässiga påverkan innefattar frågor inom följande huvudsakliga områden: yt- och grundvatten, hantering av hälsa och säkerhet för lokala samhällen, beredskap och respons i nödsituationer samt folkomflyttning. Bedömningen av projektets sociala och miljömässiga påverkan (ESIA) på franska återfinns i följande dokument:

Med utgångspunkt i befintlig ESIA genomför EKN en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. EKN har också en nära dialog med inblandade parter för att säkerställa att riskerna hanteras i linje med och internationella standarder.

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 20 augusti 2020. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast