Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Projektet innefattar uppgradering av existerande äldre järnväg till snabbspår, byggande av ny järnväg på vissa sträckor, samt nybyggnation och upprustning av stationer. I en första fas kommer den nya järnvägen att användas främst för godstransporter för att sedan under kommande år även öppnas för passagerartrafik.

EKN har preliminärt A-klassat projektet. Den potentiella sociala och miljömässiga påverkan från projektet relaterar främst till arbetsvillkor, hälsa och säkerhet för närliggande samhällen, biologisk mångfald, markförvärv och folkomflyttning, samt kulturarv.

Bedömningen av projektets sociala och miljömässiga påverkan (ESIA) återfinns i följande dokument:

Med utgångspunkt i befintlig ESIA genomför EKN en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. EKN har också en nära dialog med inblandade parter för att säkerställa att riskerna hanteras i linje med internationella standarder. 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 18 januari 2021. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut, de så kallade ”Common Approaches”.

Sidan uppdaterades senast