Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Projektet innefattar:

  • Produktionsanläggning till ett nytt barrmassabruk i Äänekoski, Finland.

Produktionskapaciteten beräknas till 1,3 miljoner årston, jfr med dagens 0,5 miljoner ton, och bruket blir därmed ett av norra halvklotets största. Projektet kommer bland annat att påverka omkringliggande vattendrag och sjöar, samt ge upphov till ökad trafik kring Äänekoski. Den nya anläggningen kommer vara helt självförsörjande på energi. Det finns också planer för att använda barrmassan för att utveckla nya, biobaserade produkter tillsammans med lokala företag. Utöver bruket innefattar projektet utbyggnad av transmissionslinje, broar och vägar i Äänekoski samt utbyggnad av Vuosaari hamn.

En miljö- och social konsekvensbeskrivning har godkänts av den regionala näringslivs- trafik- och miljömyndigheten ELY. Det finns inga känsliga naturområden i direkt anslutning till anläggningen. Affären är A-klassad och ytterligare information om affärens miljö- och sociala påverkan återfinns i följande webblänk och dokument:

Publicerad

Sammanfattning av Environmental and Social Impact Assessment Report (på finska med engelsk översättning), 2014-08-20

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Utlåtande från regionala kontaktmyndigheten ELY (på finska med engelsk översättning), 2014-10-28

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 20 februari 2015. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast