Säkerhetsgaranti för exportör

EKN:s säkerhetsgaranti vänder sig till dig som är exportör och behöver låta ställa ut en kontraktsgaranti. Den täcker risken att köparen otillbörligt utnyttjar kontraktsgarantin.

Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då kontraktsgarantin ställs ut.

Med en EKN-garanti vet du att du får ersättning om din kund utnyttjar kontraktsgarantin otillbörligt, vilket underlättar för dig att ställa ut en kontraktsgaranti.

Affärer som kan garanteras

Säkerhetsgarantin kan omfatta olika typer av kontraktsgarantier. Den används nästan uteslutande vid ovillkorliga kontraktsgarantier (on-demand), det vill säga där köparen inte behöver ange anledning till begäran om utbetalning från utställande bank.

Du kan ansöka om säkerhetsgaranti för olika typer av exportaffärer: varuexport och tjänsteexport. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

Mer information

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker. Kontakta oss gärna om du har några frågor, tel 08-788 00 00.

Ansökningsblanketter

Allmänna villkor

Faktablad (pdf)

Säkerhetsgaranti 2016