Garanti för kundfordringar: kredittid högst 12 månader

Garanti för kundfordringar täcker risken att din köpare i utlandet inte betalar fordran enligt avtal. Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då fordran uppstår, vilket oftast är när du levererar en vara eller tjänst.

Med en EKN-garanti vet du att du får ersättning om din kund inte betalar, vilket underlättar för dig att erbjuda kunden kredit. 

Du kan också använda garantin som säkerhet om du väljer att låta en bank eller ett annat kreditinstitut finansiera affären. Små och medelstora företag med högst 250 anställda och högst 500 miljoner i omsättning kan vända sig till Almi. Då överlåter du fordran och rättigheterna under garantin till finansiären.

Affärer som kan garanteras

Du kan ansöka om garanti för kundfordringar för olika typer av exportaffärer: varuexport, tjänsteexport och leasing. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

EKN kan tillfälligt, under 2020, garantera betalningsrisken i korta leverantörskrediter till höginkomstländer. Normalt är det endast privata kreditförsäkrare som garanterar kredittider under två år till höginkomstländer, men under krisen kan även EKN göra det. 

1

Ansökan

Du skickar in ansökan till EKN senast den dag du levererar, men helst i god tid innan. Det kostar ingenting att ansöka om en offert. I ansökan svarar du på ett antal frågor om din exportaffär, och i vissa affärer behöver du komplettera med finansiell information om din köpare. Garantin kan sökas via EKN Online eller blankett.

Ansök blanketter Ansök Online
2

Offert

EKN bedömer risken i affären och lämnar dig en offert. I offerten framgår villkor och premie, det vill säga vad garantin kostar.

Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s Allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor så att du vet vad som gäller för garantin.  

Premieindikation
3

Begär garanti

Om du har fått en offert av EKN, får affären och vill ha garantin, ska du skicka in en begäran om att du vill ha garantin senast 30 dagar efter att du levererat. Har du ansökt i EKN Online är det också där du begär garanti, annars finns blankett att ladda ner.

Ladda ner blankett
4

Garanti

EKN utfärdar garantin och du betalar premien.

5

Om betalning uteblir

Du är skyldig att informera EKN om din köpare har betalningsproblem, både i dina affärer som är garanterade av EKN, och de som inte är det, eller om du fått veta något om köparen som kan äventyra betalningen. Betalningsdröjsmål ska anmälas snarast möjligt efter ett dröjsmål på 30 dagar, eller enligt vad som framgår av just din garanti. Har du ansökt i EKN Online är det också där du anmäler dröjsmål, annars finns blankett att ladda ner. EKN betalar ut ersättning för klar och förfallen fordran efter en karenstid på tre månader. Då tar vi också över din fordran.

Ladda ner blankett

Mer information

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker. Kontakta oss gärna om du har några frågor, tel 08-788 00 00.

Ansök via EKN Online

Ansökningsblanketter

Allmänna villkor

Faktablad (pdf)

Garanti för kundfordringar 2020