Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Östasien och Oceanien står för en allt större del av svensk export – i dag närmare bestämt 14 procent. Samtidigt står samma region för 37 procent av den globala ekonomin, och det är en siffra som ökar snabbt. Det är därför kanske inte så konstigt att Sveriges regering valt Asien som ett särskilt prioriterat område i sin nya utrikeshandelsstrategi.

– Asien växer snabbt samtidigt som EU:s andel av världshandeln minskar. Vi vill helt enkelt att svenska företag ska ha riktigt bra möjligheter att verka där den globala tillväxten sker, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Vi bad två andra experter på området berätta varför Asien bör finnas på alla exportbolags radar: Joakim Abeleen är Business Swedens chef i Östasien och Oceanien och Richard Nakamura forskar i internationellt företagande och undervisar i asiatiska tillväxtmarknader vid Göteborgs Universitet. Här är deras svar.

1. Här finns 60 procent av jordens befolkning

Kontinenten Asien är hem till 4,8 miljarder människor. Som jämförelse har hela EU knappt 450 miljoner invånare, alltså mindre än en tiondel av Asiens befolkning.

– Det är klart det gör skillnad. Även om den demografiska utvecklingen över kontinenten är negativ, speciellt i Kina, Sydkorea och Japan, har de relativt sett större köpkraft. I synnerhet gäller det den ökande gruppen äldre. Självklart är detta intressant för svenska företag, säger Richard Nakamura.

Det är dessutom så att en majoritet av världens megastäder – alltså städer med fler än 10 miljoner invånare – finns i Asien. Störst är Tokyo med runt 40 miljoner invånare, vilket skulle göra Tokyo till den femte största marknaden i EU. Och, säger Richard Nakamura, i Asien ska man snarare fundera över städer eller områden att etablera sig i.

– Här finns många städer som har en större ekonomi än europiska länder. Dessutom är det stora skillnader på efterfrågan och behov inom länderna – så tänk Mumbai, Bangkok eller Jakarta snarare än hela länder. 

2. Asien är världens tillväxtmotor

Nästa skäl till att fundera på Asien för nästa exportsatsning är enkel – det är här den ekonomiska tillväxten sker. Enligt IMF kommer Eurozonen att växa med 0,9 procent i år medan Asiens tillväxt ser ut att landa på 5 procent. För Indien är siffran runt 7 procent.

– Det är ett faktum att tillväxt i BNP har en relation till handelsvolymer, så tillväxten är viktig. Men för det enskilda företaget finns det viktigare frågor än den breda tillväxten – snarare måste de fråga sig hur trenden ser ut för de produkter och tjänster som de erbjuder, säger Richard Nakamura.

Därmed vill ha slå ett slag för några asiatiska marknader som ofta glöms bort nu för tiden – Japan och Sydkorea.

– Det här är länder med lägre ekonomisk tillväxt, men med enorma ekonomier. Japan är Asiens andra största ekonomi idag och det finns fortfarande möjligheter här. Kan du hitta tio Tokyobaserade företag att sälja din mjukvarulösning till så räcker det långt.

Fordon, läkemedel, miljö och avancerad industriteknik är områden där vi är starka

3. Det finns stor efterfrågan på (vissa) svenska produkter

För vissa kategorier av produkter och tjänster finns det ett extra stort behov av svensk kompetens och kunskap, säger Joakim Abeleen.

– Fordon, läkemedel, miljö och avancerad industriteknik är områden där vi är starka och där svensk kompetens är uppskattad runtom i Asien. Inom de här områdena hittar vi också många stora svenska bolag som redan etablerat sig i Asien, vilket öppnar upp möjligheter för mindre svenska bolag att komma in som underleverantörer.

Richard Nakamura håller med och lägger till att det är just inom B2B han ser de största möjligheterna för svenska företag som vill in på till exempel den kinesiska marknaden. 

– De svenska exportbolagen har störst komparativ fördel här, på områden som miljöteknik, energieffektivisering och medicinteknik. Företag som riktar sig mot slutkonsumenter med volymprodukter, exempelvis kläder, får det troligen svårare eftersom finns väldigt starka konkurrenter inom samma produktkategorier. 

4. Svenska staten vill hjälpa till

Det finns en rad svenska myndigheter och instanser som har i uppgift att främja svensk export. Business Sweden, där Joakim Abeleen alltså är chef för Östasien och Oceanien, är en av dem.

– Vi är Sveriges förlängda arm gällande handel runtom i världen. Vi finns där svenska bolag behöver hjälp och i Asien har vi mer än 150 affärsutvecklare spridda över 17 kontor. Vi hjälper till genom hela utlandsetableringen – och svenska företag kan till och med sitta på våra kontor och anställa personal genom oss innan de har etablerat ett eget lokalt bolag.

EKN är en annan statlig myndighet som ska hjälpa svenska exportföretag med hjälp av olika garantier. EKN kan till exempel dela risk med banken när exportföretag och deras underleverantörer behöver låna pengar. Men den vanligaste EKN-garantin när det gäller exportaffärer till Asien är en så kallad garanti för kundfordringar – som innebär att du kan försäkra dig mot risken att inte få betalt.

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell tycker att svenska exportbolag ska hålla koll på vad dessa och andra svenska myndigheter kan bidra med.

– Sveriges exportfrämjande myndigheter och instanser är ju regeringens verktyg för att stödja svenska företag på rätt sätt i sin internationella handel. Så missa inte att undersöka hur de kan hjälpa ditt företag ut i världen.

Vill du veta mer?

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell

  • EKN möter
  • Exportstöd

Ministern om regeringens plan för att öka exporten

Johan Forssell berättar hur den nya strategin för utrikeshandel ska hjälpa ditt företag att växa utomlands.

Läs mer
Väg mellan skyskrapor nattetid

  • Marknader
  • Exportstöd

Fem vägar till Asien

Om du funderat på att börja exportera till Asien uppkommer troligen en rad följdfrågor – till exempel: ”Hur gör man?”.

Läs mer
ikon - kreditkort

Garanti för kundfordringar

Garanti för kundfordringar täcker risken att din köpare i utlandet inte betalar fordran enligt avtal. Garantin används för kredittid som är högst 12 månader.

Garanti för kundfordringar
Man arbetar på ett lager

EKN för SME- & Midcorp-företag

EKN:s garantier öppnar dörrar till nya marknader för företag som omsätter mindre än fem miljarder kronor.

EKN för SME- & Midcorp-företag