Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten
I dessa tider är det tufft, många har redan gjort investeringar som kanske inte fallit ut som planerat och deras exit där har försenats. Då är kapitalet låst.

Erik Månsson, vd Innoscentia

Eric Månsson på scenen under ett seminarium under Åre Business Forum. I bakgrunden står en av de andra talarna.

Climate tech och gröna startups är på allas läppar. Att nästa svenska enhörning ska vara grön, hoppas både analytiker och Moder Jord. Men ska vi uppfinna nästa skiftnyckel eller få fram ett nytt svenskt bolag likt Ericsson och Alfa Laval behövs mer än en bra idé och god vilja. 

   – Vi måste tänka till kring finansieringen. Fantastisk forskning kan inte vara lönsam direkt. Då måste den stöttas, säger Erik Månsson, vd för foodtech-bolaget Innoscentia.

Erik var en av paneldeltagarna under diskussioner under vårens event Åre Business Forum. Hans bolag arbetar för att minska matsvinnet med sina smarta förpackningar som kan känna av om maten är dålig i stället för att konsumenten ska förlita sig på bäst före-datumet. För att utveckla idén behöver han kapital. 

   – Vi får främst rikta oss mot affärsänglar. Och i dessa tider är det tufft, många har redan gjort investeringar som kanske inte fallit ut som planerat och deras exit där har försenats. Då är kapitalet låst, säger Erik Månsson

Han efterlyser mer hjälp från bankerna i ett tidigare skede och menar att det framför allt är under tillväxtfasen som det är brist på kapital. En mindre investering för en god idé kan många få, men när det sedan behövs större kapital för att ta nästa kliv är det betydligt svårare.

   – Jag skulle önska att banker ska vara med från start i ett bolag, alla företag behöver en bra bank för att utveckla sin affär, säger Erik Månsson.

Vi hoppas såklart att nästa svenska enhörning ska vara grön.

Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef EKN

Carl-Johan Karlsson under ett seminarium på Åre Business Forum. I bakgrunden syns Eric Månsson.

EKN Exportkreditnämnden har som uppdrag att främja svenska export genom göra det enklare för svenska bolag att finansiera sin export. På myndigheten är man väl medvetna om paradoxen i att många unga tillväxtbolag ofta har stort behov av rörelsekapital, men samtidigt har väldigt svårt att få bankfinansiering, eftersom de saknar både historik och säkerhet.
 
   – Det här innebär att kreditrisken blir för hög för bankerna, som tvingas säga nej. För att hjälpa bankerna att stötta unga tillväxtbolag har vi på EKN tagit fram Exportsprånget, en speciell garanti som täcker upp till 75 procent av kreditgivarens risk. På så sätt kan bankerna säga ja till bolagen krediter, så att de har råd att växa, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME och Midcorp på EKN.

Om bolagen, likt Innoscentia, har en produkt eller tjänst som bidrar till klimatomställningen finns ytterligare sätt som EKN kan hjälpa svenska banker att stötta sina kunder.

Dels finns den gröna exportkreditgarantin som täcker upp till 100 procent av bankens risk vid export av gröna produkter eller produkter som i slutanvändningen nyttjas i en grön verksamhet. 

Dels finns den gröna kreditgarantin som ska underlätta kapitalförsörjningen för exporterande företag som investerar i sin gröna omställning eller har behov av rörelsekapitalbehov i en grön verksamhet. Här ligger riskavtäckningen på upp till 80 procent. 

   – Dessa två garantier kompletterar varandra och ökar svenska företags möjligheter att exportera klimatsmarta produkter. Genom garantierna vill EKN främja gröna satsningar både i Sverige och utomlands. Vi hoppas såklart att nästa svenska enhörning ska vara grön, säger Carl-Johan Karlsson.

Mer läsning för dig som vill exportera

ikon: frö i jorden

Exportsprånget

Exportsprånget är en rörelsekreditgaranti för tillväxtbolag och är en särskild satsning på bolag i ett tidigt skede av sin tillväxtresa.

Exportsprånget
ikon: vindsnurror

Grön kreditgaranti för banker

Med den gröna kreditgarantin delar banken risken med EKN när banken ställer ut ett lån, checkkredit eller revolverande kreditfacilitet för gröna investeringar eller verksamheter i Sverige.

Grön kreditgaranti för banker
Man arbetar på ett lager

EKN för SME- & Midcorp-företag

EKN:s garantier öppnar dörrar till nya marknader för företag som omsätter mindre än fem miljarder kronor.

EKN för SME- & Midcorp-företag
ikon - dokument som syns genom förstoringsglas

Garantiguiden

Med hjälp av garantiguiden hittar du rätt garanti oavsett om du är exportör, underleverantör eller bank.

Garantiguiden