Åtkomst till EKN Online

När ett företag vill öppna ett Företagskonto i EKN Online skickas en ansökan (Anslutningsavtal) till EKN som godkänner och skapar ett Företagskonto.

Ett Anslutningsavtal för EKN Online består av följande delar:

  • Anslutningsavtal för EKN Online
  • Allmänna villkor – EKN Online
  • Fullmakt(-er) EKN Online

Skicka in ansökan med ifyllda och undertecknade avtal och bilagor till EKN. Anslutningsavtal och Fullmakt(-er) undertecknas av behörig firmatecknare, direkt eller genom bifogad fullmakt.

EKN verifierar underskriften mot svenskt registreringsbevis. Om ansökande företag inte är registrerat i Sverige måste ansökan kompletteras med en Legal Opinion.

Behörighet till Företagskonto

I samband med tecknandet av Anslutningsavtalet ska Kontoinnehavaren utfärda fullmakt till en eller flera Användare för att ge denne eller dessa Kontoadministratörbehörighet. Kontoadministratören kan därefter, för Kontoinnehavarens räkning, tilldela ytterligare Användare Företagskontobehörighet för att genomföra Ärenden för Kontoinnehavarens räkning. En Kontoadministratör kan dock inte utse andra Kontoadministratörer. Om en Användare är ansluten till flera Företagskonton krävs en fullmakt för varje Företagskonto.

Hur får jag tillgång till ett befintligt Företagskonto?

Om du vill ansluta till ett befintligt företagskonto loggar du in i EKN Online och skapar en användare. Du kan därefter ange det kontonummer som är kopplat till Företagskontot. Kontoadministratören på ditt konto kan då godkänna att du ska få ansluta dig till Företagskontot.

Hur blir jag Kontoadministratör för ett befintligt Företagskonto?

Om det av olika anledningar behövs en ny Kontoadministratör på ett befintligt Företagskonto skickar du in en fullmakt till EKN, med underskrift av behörig firmatecknare.

Hur tar jag bort behörigheten för en användare till ett Företagskonto?

En Kontoadministratör kan ta bort behörigheten för användare som inte längre ska ha behörighet till Företagskontot i EKN Online.

Logga in i EKN Online

Läs mer under Hjälp med inloggning

Dokument

Allmänna villkor - EKN Online 2019