Åtkomst till EKN Online

När ett företag vill öppna ett Företagskonto i EKN Online skickas en ansökan (Anslutningsavtal) till EKN som godkänner och skapar ett Företagskonto.

Ett Anslutningsavtal för EKN Online består av följande delar:

  • Anslutningsavtal för EKN Online
  • Allmänna villkor – EKN Online
  • Fullmakt(-er) EKN Online

Processen steg för steg:

  1. Logga in i EKN OnlineHjälp med inloggning
  2. Fyll i kontoansökan och skicka in till EKN.
  3. Nu landar du på en sida med knappar för Anslutningsavtal och Administratörsfullmakt
  4. Skriv ut Anslutningsavtal och Administratörsfullmakt.
  5. Få dem undertecknade av behörig firmatecknare. Vänligen notera att detta inte räknas som löpande förvaltningsåtgärd utan kräver ordinarie firmatecknare.
  6. Skicka originalen till EKN (se adress längst ned på sidan)
  7. EKN verifierar underskriften mot svenskt registreringsbevis. Om ansökande företag inte är registrerat i Sverige måste ansökan kompletteras med en Legal Opinion

Behörighet till Företagskonto

I samband med tecknandet av Anslutningsavtalet utfärdar Kontoinnehavaren en fullmakt till en  Användare för att ge denne  Kontoadministratörbehörighet.

Kontoadministratören kan därefter, för Kontoinnehavarens räkning, tilldela ytterligare Användare Företagskontobehörighet för att genomföra Ärenden för Kontoinnehavarens räkning.

En Kontoadministratör kan dock inte utse andra Kontoadministratörer. Om en Användare är ansluten till flera Företagskonton krävs en fullmakt för varje Företagskonto.

Hur får jag tillgång till ett befintligt Företagskonto?

Om du vill ansluta till ett befintligt företagskonto loggar du in i EKN Online och skapar en användare. Du kan därefter ange det kontonummer som är kopplat till Företagskontot. Kontoadministratören på ditt konto kan då godkänna att du ska få ansluta dig till Företagskontot.

Kontoadministratören hittar din ansökan och kan digitalt signera din Fullmakt för Företagskontobehörighet eller din Fullmakt för Begränsad behörighet under Konton/Anslutningar att godkänna.

En Begränsad användare kan utföra alla steg i EKN Online som inte kräver signering, t.ex. kan de skapa utkast av ansökan men inte signera och skicka in.

Hur blir jag Kontoadministratör för ett befintligt Företagskonto?

Om det av olika anledningar behövs en ny Kontoadministratör på ett befintligt Företagskonto skickar du in en fullmakt till EKN, med underskrift av behörig firmatecknare.

Ni hittar Kontoadministratörsfullmakt under Konto/"välj konto att öppna"/Användare/"välj användare i listan"/visa

Hur tar jag bort behörigheten för en användare till ett Företagskonto?

En Kontoadministratör kan ta bort behörigheten för användare som inte längre ska ha behörighet till Företagskontot i EKN Online. Användare kan också ta bort sig själva.

Ni hittar Ta bort användaren från konton under Konto/"välj konto att öppna"/Användare/"välj användare i listan"/visa

Logga in i EKN Online

Läs mer under Hjälp med inloggning

Sidan uppdaterades senast 1 mar 2023