Om problem uppstår

Gaffeltruck som kör lastpallar i ett lager

Om du får information om omständigheter i din affär som kan leda till problem, är det viktigt att du snarast informerar EKN.

Det kan exempelvis handla om att din köpares eller låntagares finansiella ställning försämras, att betalningar är försenade eller att köparen har invändningar mot leveransen. Det kan också vara att köparen inte uppfyller ställda miljökrav 

Informationen på denna sida vänder sig till dig som har någon av EKN:s garantier för exportkrediter. Kontakta oss så berättar vi vad som gäller för övriga garantityper.

Detta behöver du göra

Om risken ökar i din affär, ska du som garantitagare rådgöra med EKN snarast möjligt. Du är även skyldig att informera EKN om din kund visar betalningsproblem i andra affärer än de som är garanterade av EKN, eller om du får vetskap om förändringar i kundens finansiella situation, som skulle kunna påverka betalningsförmågan.

Kontakta i första hand din kundansvariga eller ring EKN:s växel på telefon 08-788 00 00. Ange din garantis referensnummer.

Detta gör EKN

Vi diskuterar vilka insatser som du kan behöva vidta för att försöka förebygga en skada. Exempel på insatser är att ändra betalplanen, avbryta en leverans, avbryta tillverkningen eller stoppa en utbetalning under ett låneavtal. Om dessa åtgärder leder till kostnader för dig kan du få viss ersättning från EKN.

Alla förändringar i det garanterade kontraktet ska godkännas av EKN i förväg. Vi agerar alltid i samråd med dig som garantitagare. De åtgärder som EKN utför i samråd med dig och andra parter kan exempelvis leda till justering av återbetalningsplanen eller till en mer genomgripande rekonstruktion av köparen.

Sidan uppdaterades senast 31 maj 2021