EKN:s garantier öppnar dörrar till nya marknader

Vi stärker din konkurrenskraft genom att minska dina betalningsrisker. När EKN garanterar en exportaffär blir det enklare att hitta finansiering.

EKN är en myndighet som erbjuder garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Vi försäkrar betalningsrisker i affärer med de flesta länder och gör det lättare för svenska företag att exportera.

Underlättar din finansiering

Med EKN:s garantier kan du erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga kreditvillkor, vilket ökar dina möjligheter att genomföra nya affärer. Självklart hjälper vi alla företag, små som stora, i deras exportaffärer – både på befintliga och nya marknader. Även du som är underleverantör till exporterande företag kan ta hjälp av EKN. Vi försöker hitta en lösning som passar just din affär.

Fördelar för dig som exporterande företag

  • Säkra dina kundfordringar med en garanti från EKN
  • Öka exportförsäljningen genom att erbjuda kredit till dina kunder
  • Finansiera din export och få bättre likviditet

Fördelar för dina kunder

  • Ökad möjlighet till kredit
  • Förbättrat kassaflöde när den egna bankens kreditlimiter inte behöver utnyttjas

Första steget mot din exportaffär

Låt din exportaffär börja med ett möte på hemmaplan. Du kan själv välja vilka affärer du vill försäkra hos oss. För EKN är varje affär viktig och ingen affär är för liten eller för stor. Vi har kontor på fyra orter och flera andra mötesplatser runt om i Sverige. 

  • Mellersta och norra Sverige: arbetar med företag i länen Dalarna, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.
  • Östra Sverige: arbetar med företag  i länen Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Stockholm, Södermanland och Östergötland.
  • Västra och södra Sverige: arbetar med företag  i länen Halland, Västra  Götaland, Blekinge och Skåne.

EKN och Remente på Åre Business Forum 2019

EKN och Almi om finansiering på verksamt.se

Här kan du hitta en garanti som passar just ditt behov. 

Gå till garantiguiden

Definition av SME och Midcorp

Vi definierar SME och Midcorp som företag med en omsättning på upp till fem miljarder kronor.

kontakter

robert.wickman@ekn.se

Regionansvarig mellersta och norra Sverige

hakan.backstrom@ekn.se

Regionansvarig östra Sverige

greger.leijonhufvud@ekn.se

Regionansvarig västra och södra Sverige

Dokument

EKN och Almi 2018
Så gör du fler exportaffärer – fem företag berättar 2018
EKN:s SME-rapport 2017


Di Gasell 2019

Vilka företag har vuxit snabbast i Sverige? EKN är partner till Di Gasell för femte året i radFölj med oss på jubileumshöstens Gasellturné.