EKN:s garantier öppnar dörrar till nya marknader

Vi stärker din konkurrenskraft genom att minska dina betalningsrisker. När EKN garanterar en exportaffär blir det enklare att hitta finansiering.

EKN är en myndighet som erbjuder garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Vi försäkrar betalningsrisker i affärer med de flesta länder och gör det lättare för svenska företag att exportera.

Underlättar din finansiering

Med EKN:s garantier kan du erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga kreditvillkor, vilket ökar dina möjligheter att genomföra nya affärer. Självklart hjälper vi alla företag, små som stora, i deras exportaffärer – både på befintliga och nya marknader. Även du som är underleverantör till exporterande företag kan ta hjälp av EKN. Vi försöker hitta en lösning som passar just din affär.

Fördelar för dig som exporterande företag

  • Säkra dina kundfordringar med en garanti från EKN
  • Öka exportförsäljningen genom att erbjuda kredit till dina kunder
  • Finansiera din export och få bättre likviditet

Fördelar för dina kunder

  • Ökad möjlighet till kredit
  • Förbättrat kassaflöde när den egna bankens kreditlimiter inte behöver utnyttjas

Första steget mot din exportaffär

Låt din exportaffär börja med ett möte på hemmaplan. Du kan själv välja vilka affärer du vill försäkra hos oss. För EKN är varje affär viktig och ingen affär är för liten eller för stor. Vi har kontor på fyra orter och flera andra mötesplatser runt om i Sverige. 

Kontakta oss

 

 

Vilken garanti passar dig?

Här kan du hitta en garanti som passar just ditt behov. 

Gå till garantiguiden

Sidan uppdaterades senast 1 dec 2022