Regler och ramverk

Regleringsbrevet till EKN beskriver vilka ramverk EKN ska följa i sin garantigivning.

Hur EKN ska genomföra detta i verksamheten beskrivs i EKN:s Policy för ansvarsfullt företagande (pdf). Här finns länkar till alla internationella och nationella ramverk som berör EKN inom hållbarhet och utveckling.

Sidan uppdaterades senast 17 maj 2022