Regler och ramverk

Regleringsbrevet till EKN beskriver vilka ramverk EKN ska följa i sin garantigivning.

Hur EKN ska genomföra detta i verksamheten beskrivs i EKN:s hållbarhetspolicy (pdf) Här finns länkar till alla internationella och nationella ramverk som berör EKN inom hållbarhet och utveckling.

Sidan uppdaterades senast 10 jul 2023