Shotton Mill pappersbruk, Storbritannien

EKN överväger en garanti för finansiering av utrustning till bolaget Shotton Mill Ltd, ett dotterbolag till Modern Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş., för utbyggnad och drift av Shotton Mill.

Projektet innebär omvandling och expansion av ett tidigare tidningspappersbruk till en anläggning för tillverkning av wellpappråvara och mjukpapper, tillsammans med en kraftvärmeanläggning, belägen i ett befintligt industriområde i Flintshire, North Wales, Storbritannien.

EKN har gjort en preliminär klassificering av projektet som kategori A och genomför en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. Dessa bedöms främst relatera till historisk förorening av mark, samt biologisk mångfald eftersom projektet ligger i närheten av ett antal känsliga områden. Projektets miljö- och sociala konsekvensbedömning (ESIA) finns tillgänglig på följande länk:

ESIA >>

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 23 maj 2023. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast 23 maj 2023