Järnväg från Dar es Salaam till Dodoma, Tanzania

EKN överväger finansiering av utrustning och tjänster till det statliga företaget Tanzanian Railway Corporations project ”Dar es Salaam to Dodoma Standard Gauge Railway Project” (SGR-projektet).

SGR-projektet innebär byggande av cirka 541 km elektrisk järnväg mellan städerna Dar es Salaam och Dodoma, som i stort följer sträckningen av en befintlig järnvägslinje byggd under tidigt 1900-tal. Den nya järnvägen kommer att användas för både godståg och passagerartrafik. SGR-projektet utgör ett första steg i att förverkliga den tanzaniska regeringens ambition att bygga totalt 1 219 km järnväg för att förbinda Dar es Salaam med staden Mwanza vid Viktoriasjöns strand.

Projektet är preliminärt A-klassat och den potentiella sociala och miljömässiga påverkan innefattar frågor inom följande områden: Mark, vatten och buller; Biodiversitet och naturresurser: Markförvärv och folkomflyttning; samt Hälsa, säkerhet och livsuppehälle för lokalsamhällen. Ytterligare information återfinns i följande webblänk:

Miljö- och social konsekvensbedömning

 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 12 februari 2019. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020