Amadeus massabruk, Brasilien

EKN överväger en garanti för finansiering av utrustning och tjänster till det brasilianska företaget LD Celulose S.A:s (LDC) massabruksprojekt Amadeus i staten Minais Gerais i Brasilien.

EKN överväger att återförsäkra* finansiering till projektet.

Projektet består av byggnation och drift av ett massabruk som har kapacitet att producera 540 000 ton så kallad dissolving-massa per år. Projektet innefattar även tillhörande infrastruktur och råmaterialet för produktionen kommer att tillhandahållas från 70 000 hektar eukalyptusplantager som är certifierade under Forest Stewardship Council (FSC).

Amadeus-projektet är preliminärt A-klassat. Den potentiella sociala och miljömässiga påverkan innefattar frågor inom arbetsförhållanden och arbetsrätt; utsläpp och avfallshantering; påverkan på lokalsamhällen och hållbart skogsbruk. Ytterligare information återfinns i följande webblänkar: 

VOLUME I PROJECT CHARACTERIZATION 

VOLUME II TOMO I DIAGNOSIS_PHYSICAL ENVIRONMENT

VOLUME II TOMO II DIAGNOSIS_BIOTIC ENVIRONMEN

VOLUME II TOMO III DIAGNOSIS_SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT

VOLUME III ENVIRONMENTAL IMPACTS ASSESSMENT 

 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 26 maj 2020. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

*Vid återförsäkringar baserar EKN sin miljö- och sociala bedömning på den granskning som redan utförts av det exportkreditinstitut som ansöker om återförsäkring hos EKN. Detta exportkreditinstitut har tidigare publicerat projektets MSKB i enlighet med OECD:s rekommendation.

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020