Frågor och svar

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar om EKN:s verksamhet. De riktar sig i första hand till exporterande företag.

1

När kan jag använda EKN?

Vid export av varor eller tjänster när du vill vara säker på att få betalt av köparen. En EKN-garanti kan användas för att säkra betalningen och för att underlätta finansieringen. 

2

Hur kan garantierna underlätta finansiering av exportaffären?

Om du eller en bank erbjuder din kund kredit, skyddar garantin mot förlust vid utebliven betalning. Du kan använda garantin som säkerhet och låta en bank eller annat kreditinstitut refinansiera affären. Fordran och rättigheterna under garantin överlåts då på finansiären. Ett alternativ, i större affärer, är att du ber en bank lämna ett lån direkt till din kund.

3

Vilka risker kan jag försäkra hos EKN?

Olika garantier täcker olika risker – oftast kopplat till utebliven betalning – under hela din affärsprocess.

Hitta en garanti som passar just ditt behov
4

Kan EKN garantera export av tjänster?

Ja. Det som skiljer varor och tjänster åt är att klar och förfallen fordran, som är en förutsättning för utbetalning av garantin, kan innebära större utmaningar för ett tjänsteföretag. Det kan finnas större utrymme för tolkning om leveransen fullgjorts.

5

Hur gör jag för att söka en EKN-garanti?

Du ansöker om en garanti via EKN Online eller genom att skicka in en blankett där du beskriver din exportaffär. Ansökningsblankett finns under fliken Ansökan.

Läs mer om hur du söker en EKN-garanti
6

Vad kostar det?

Premien baseras huvudsakligen på köparens kreditvärdighet, köparlandet, risktiden och affärens storlek. Här kan du få en premieindikation för garanti för kundfordringar/fordringsförlust.

Beräkna din premie
7

Hur lång tid tar det att få en offert från EKN?

Vanligtvis kan vi ge dig ett besked inom ett par veckor, förutsatt att all information som behövs för en riskbedömning är tillgänglig för EKN. En mer komplex affär kan innebära att det tar längre tid.

8

Vilka länder kan jag försäkra med en EKN-garanti?

EKN har möjlighet att garantera affärer i nästan alla länder.

När risktiden är under två år och köparen är i EU-land, Australien, Japan, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Schweiz eller USA kan EKN på grund av EU-regler inte garantera krediten. Vi hänvisar istället till de privata kreditförsäkringsbolagen.

Gå till landriskbedömning
9

Mitt företag är en underleverantör till exporterande företag, kan jag använda EKN?

Ja, du kan använda vår Rörelsekreditgaranti och Garanti för investeringskrediter för små och medelstora företag samt EKN:s Motgaranti.

10

Vilka krav och förutsättningar gäller för garantier för exportkrediter?

EKN:s garanti förutsätter att det finns ett skriftligt avtal mellan affärspartnerna. Garantin är inte bättre än avtalet. Om du vill använda offerten behöver EKN din begäran om garanti och premieinbetalning i tid. Alla villkor framgår av garantin och de allmänna villkoren.

Gå till Allmänna villkor
11

Vilken information behöver EKN vid en ansökan om garanti?

EKN behöver en tydlig bild av din affär för att kunna göra en rättvis riskbedömning. De uppgifter vi behöver framgår av ansökningsformuläret och eventuella bilagor. Om något ändras efter att du har skickat in ansökan är det viktigt att du informerar EKN. Vissa ändringar kräver EKN:s godkännande. 

Läs mer om hur du söker en EKN-garanti
12

Vilka datum är viktiga att hålla reda på?

När du vill försäkra enbart risken för utebliven betalning, är det viktigt att du skickar in en ansökan senast samma dag som din fordran uppstår. Det är oftast leveransdagen. Din offert kommer att ha en giltighetstid för när du ska ha ett reservationslöst avtal. Om förhandlingarna drar ut på tiden kan du ansöka om att få offerten förlängd.

Informera EKN inom 30 dagar när du har ett reservationslöst avtal. Du måste anmäla att du vill ha garantin utfärdad inom 30 dagar från att du levererat. För andra garantier gäller andra datum, se respektive garanti för mer information.

13

Vad innebär reservationslöst avtal?

Det datum då båda parter är bundna av ett kontrakt och eventuella villkor för avtalets ikraftträdande är uppfyllda.

14

Vad innebär självrisken i en EKN-garanti?

Självrisk är en proportionell del av en utebliven betalning som du själv tar risk på. Om garantiprocentsatsen är till exempel 95, innebär detta att du själv står för fem procent av risken. Självrisken behöver inte vara en definitiv förlust för dig vid en utebliven betalning. Om EKN gör återvinningar fördelas dessa belopp så att du får det som motsvarar självriskandelen medan EKN får det som motsvarar garantiprocentsatsen.

15

Kan vi dela självrisken med annan part?

Du får överföra självrisken på moderbolag inom koncernen som ditt företag tillhör, under- och huvudleverantör till ditt företag i proportion till deras respektive andel, samt till den bank som refinansierar din fordran.

Självrisken får inte utan EKN:s medgivande, genom försäkring eller på annat sätt, överföras på annan part än de ovan angivna.

16

Kan EKN täcka enbart kommersiell risk?

Nej. Våra garantier täcker kommersiell risk i kombination med politisk risk. Du kan däremot välja att söka en garanti för enbart politiska risker.

17

Granskar ni mitt exportavtal?

Nej, vi tar inte ansvar för utformningen av ditt avtal. Problem som uppstår för att avtalet inte är rätt skrivet täcks inte av våra garantier.

18

Vi har dotterbolag utomlands, kan de vända sig till EKN?

Ja, vi kan garantera exportaffärer för svenska koncerners dotterbolag utomlands. En förutsättning är att vi kan se en svensk exportanknytning, direkt eller indirekt, och ett svenskt samhällsintresse. Det kan till exempel vara att moderbolaget finns i Sverige och bedriver forskning och utveckling, och att affären indirekt leder till export från Sverige.

19

Vi exporterar varor tillverkade i utlandet. Kan EKN hjälpa oss?

Om din affär har en svensk exportanknytning och ett svenskt samhällsintresse kan den garanteras av EKN, även om varan är tillverkad i annat land. Det kan till exempel vara en affär som indirekt leder till svensk export.

20

Kan jag som utländskt företag använda EKN på något sätt?

Ja, när du köper svenska varor eller tjänster som ingår i den exportaffär du söker garanti för.

21

Vår köpare vill att vi fakturerar i den lokala valutan. Kan EKN täcka lokala valutor?

Ja, vissa valutor under vissa förutsättningar. EKN gör alltid en prövning av affären och förutsättningarna.

Sidan uppdaterades senast 17 maj 2022