Vad vi gör

Människor utanför en gruva

EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer för att kunna exportera varor och tjänster.

Verksamheten finansieras med garantitagarnas premier. Rätt finansieringserbjudande är en stor fördel i internationella affärer. Med EKN:s garantier kan du erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga kreditvillkor - oavsett om du vill exportera varor eller tjänster.

Affärsrelationer med företag och banker

Varje år garanterar EKN exportaffärer till cirka 120 länder, både för småföretag och för de stora koncernerna. Vi gör svåra marknader tillgängliga och exportaffärer möjliga. EKN har funnits sedan år 1933 och har ett brett nätverk som innefattar banker, andra länders motsvarighet till EKN och andra exportfrämjande organisationer.

Uppdraget innebär att vi både är en affärspartner och en myndighet. Ett beslut från EKN att lämna en garanti baseras på EKN:s affärsmässiga bedömning av risken. 

EKN:s åtaganden är svenska statens

Den premie som garantitagarna betalar speglar risken i affären och utgör EKN:s reservering för skador samt ersättning för administrativa kostnader. Vi har med vår verksamhet byggt upp en stark finansiell ställning, som innebär att vi kan stå upp för våra åtaganden och expandera verksamheten med egna medel.

Det har funnits perioder i EKN:s historia när EKN:s reservering inte täckte kostnaderna för skador. I ett sådant läge har EKN obegränsad upplåningsrätt i Riksgälden. 

Annat exportstöd

Lär mer om hur du kan hitta stöd från andra organisationer på Verksamt.se/utland eller hitta direktlänkar till olika organisationer.

Till Verksamt.se/utland Se annat exportstöd

Sidan uppdaterades senast 13 okt 2022