EKN kan nu försäkra rembursbetalningar från Ukraina

Pressmeddelanden - 8 FEB 2023

Trots att Ukrainas banksystem är hårt utsatt av kriget har många ukrainska banker hanterat krigssituationen bättre än förväntat. EKN, som tidigare haft ett totalt stopp för nya garantier till Ukraina, öppnar därför upp för garantier med remburs som betalningsinstrument.

Det innebär att EKN kan ta betalningsrisken på en bank i Ukraina om remburs används för att genomföra betalning till en svensk exportör med en kredittid på max 12 månader.

– Betalningsriskerna är fortfarande mycket höga i Ukraina men remburser bedöms vara ett sätt att hantera svåra risker. Därför öppnar EKN upp för denna möjlighet även om efterfrågan är svår att bedöma i nuläget, säger Johan Dahl, senior landanalytiker på EKN.

För mer information, kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig EKN
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: malin.alm-gerentz@ekn.se