Uppdaterade allmänna villkor för motgarantier

Nyheter - 1 OKT 2023

Uppdaterade allmänna villkor för motgarantier finns nu tillgängliga på EKN:s webbsida.

De uppdaterade allmänna villkoren för motgarantier finns tillgängliga på EKN:s websida på sidan Allmänna villkor och kommer att tillämpas för ansökningar inkomna från och med 1 oktober 2023.

Ändring har skett i 4.3 och kapitel 5 av de allmänna villkoren och huvudsakliga ändringar i jämförelse med tidigare villkor (november 2004) rör:

  • EKN:s möjlighet att ensam vidta åtgärder i händelse av ökad risk för och vid krav på betalning under kontraktsgarantin, samt efter skadereglering
  • Beräkning av förlust
  • Kostnadsfördelning mellan EKN och garantitagaren
  • Fördelning av inflytande belopp efter skadereglering

Ytterligare information om motgarantin finns på produktsidan för Motgaranti.