EKN ändrar landriskklass: Gabon nedgraderas

Nyheter - 19 OKT 2023
Karta där Gabon är markerad.

Med anledning av den statskupp som genomfördes i landet i slutet av augusti 2023 nedgraderar EKN Gabon från landriskklass 6 till landriskklass 7.

Gabons möjligheter att säkra extern finansiering har minskat, inte minst på grund av att landets IMF-program riskerar att haverera. Ytterligare statskupper kan inte uteslutas, vilket innebär förhöjd risk i landets politiska ledarskap och statens avtalsefterlevnad. Följaktligen har EKN stängt för statsrisker.

Den 12 oktober 2023 nedgraderade OECD till landriskklass 7. EKN och OECD har därmed samma riskuppfattning vad gäller Gabon.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där EKN anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

För mer information, kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig EKN
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: malin.alm-gerentz@ekn.se