Minskad efterfrågan på exportkreditgarantier från SME

Pressmeddelanden - 21 JUN 2022

Antalet garantiansökningar från små och medelstora företag sjönk hastigt efter krigsutbrottet och har ännu inte återhämtat sig. Ansökningarna har inte legat så lågt sedan 2015.

– Det finns anledning till oro. I början av pandemin såg vi också en hastig inbromsning men små och medelstora företag kom snabbt på fötterna igen. Nu är läget annorlunda, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME och Midcorp, EKN.

Under den senaste tremånadersperioden är nedgången i antalet ansökningar 38 procent för tillverkande små och medelstora företag jämfört med motsvarande period 2021.

– Små och medelstora företag står nu inför en riktig uppförsbacke och då är det extra viktigt att gasa. Men hög inflation, uppskjutna skatter som ska betalas samtidigt som många tvingas bygga lager för att säkra leveranser är ingen lätt kombination. Likviditeten tar stryk och vi ser att många avvaktar nyinvesteringar, säger Carl-Johan Karlsson.

För mer information, kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig EKN
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: malin.alm-gerentz@ekn.se