EKN nedgraderar Ryssland

Pressmeddelanden - 10 MAR 2022

EKN har i dag beslutat att nedgradera Ryssland till landriskklass 7, den högsta landriskklassen, från klass 4.

Nedgraderingen till klass 7 har ingen påverkan på exportföretagen då EKN redan vid krigsutbrottet stoppade möjligheten att försäkra betalningsrisker för leveranser till Ryssland.

Nedgraderingen medför att EKN ökar sin riskreservering.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där landriskklass anges från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

För mer information, kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig EKN
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: malin.alm-gerentz@ekn.se