EKN ändrar landriskklass: Elfenbenskusten uppgraderas

Pressmeddelanden - 17 OKT 2022
karta som markerar Elfenbenskusten med landets flagga

EKN uppgraderar Elfenbenskusten från landriskklass 6 till 5.

Martin Sturinge, landriskanalytiker, EKN berättar:

– Elfenbenskustens ekonomi fortsätter att visa motståndskraft mot negativa omvärldsfaktorer. I kombination med att landets institutioner stärkts under de senaste tio åren och att den inrikespolitiska situationen stabiliserats motiverar det uppgraderingen.

Elfenbenskustens ekonomi förväntas växa med 6-7 procent under de kommande åren. Under covidkrisen 2020 föll tillväxten som mest till två procent.

För mer information, kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig EKN
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: malin.alm-gerentz@ekn.se

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där landriskklass anges från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.