EKN ingår återförsäkringsavtal med Japans exportkreditinstitut

Nyheter - 30 MAJ 2022
signeringsceremoni mellan Nexi och EKN. Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN och Atsuo Kuroda, ordförande och vd för NEXI sitter vid ett bord och skriver under ett avtal. Bakom dem syns svenska och japanska flaggor.

Överenskommelsen befäster organisationernas avsikt att stärka exportfrämjandet för svenska och japanska företag.

Avtalet mellan EKN och det japanska exportkreditinstitutet NEXI undertecknades i Tokyo 26 maj.

– Avtalet stärker vårt gemensamma uppdrag att främja svensk respektive japansk export, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.

Internationella samarbeten mellan exportkreditinstitut, banker och exportörer är viktigt för att stärka den globala handeln. Samarbetet mellan nationella exportkreditinstitut medverkar till sunda och hållbara transaktioner.