Försämrad landriskklass för Costa Rica

Pressmeddelanden - 26 MAR 2021
porträtt på André Lundvall, landriskanalytiker på EKN

EKN nedgraderar landriskklassificeringen för Costa Rica till landriskklass 5 från 4.

– Den fortsatt svaga offentligfinansiella utvecklingen, som på sikt riskerar att spilla över till landets betalningsbalans motiverar nedgraderingen, säger André Lundvall, landriskanalytiker, EKN.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där landriskklass anges från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

För mer information, kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig, tel: + 46 70 753 92 46, e-post: malin.alm-gerentz@ekn.se