Ny version av OECD-regelverket om exportkrediter

Nyheter - 7 JUL 2021

Från och med den 1 juli 2021 gäller en ny version av dokumentet som styr EU:s och OECD-ländernas statliga stöd till exportkrediter på två år eller längre - The Arrangement on officially supported export credits.

Den uppdaterade versionen tar in bland annat det beslut som OECD-gruppen för exportkrediter beslutade i november 2020 om nya regler för lokala kostnader.

Ändringen av reglerna för tillåten andel lokala kostnader, det vill säga kostnader som härrör från köparens land, innebär en höjning till motsvarande 40 procent av exportvärdet för affärer till EU och OECD:s höginkomstländer respektive 50 procent för övriga länder.