Nyhetsrum

9 OKT 2017 - Pressmeddelanden

Uppgradering av Israel

Trots en komplex geopolitisk situation har Israels ekonomi vuxit nära fyra procent årligen under de senaste tio åren. EKN uppgraderar nu Israel till landriskklass 1 från 2.
3 OKT 2017 - Nyheter

Träffa EKN på GTR Nordics

EKN deltar även i år i GTR Nordic Region Trade & Export Finance Conference, Nordens största konferens inom exportfinansiering som nu arrangeras för tionde året i följd.
28 SEP 2017 - Nyheter

Rapport om EKN:s genomförande av Agenda 2030

Under 2016 garanterade EKN exportaffärer som på olika sätt bidragit till flera av FN:s globala hållbarhetsmål: Agenda 2030. I rapporten redogör EKN på vilket sätt den garanterade exporten möter upp mot målen och effekter av EKN:s hållbarhetskrav.
28 SEP 2017 - Pressmeddelanden

Jan-Aug 2017: Ökad efterfrågan på EKN:s garantier

Delårsrapport jan-aug 2017: Antalet affärer som EKN garanterat årets första åtta månader uppgår till 1 433, en ökning med över 23 procent jämfört med samma period föregående år. Garantivolymen ökade drygt 4 procent till 22,8 miljarder kronor.
22 SEP 2017 - Pressmeddelanden

EKN:s bidrag till FN:s Agenda 2030 och hållbar export

Pressträff: Exportkreditnämnden (EKN) presenterar rapport om myndighetens bidrag till de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.
7 SEP 2017 - Pressmeddelanden

EKN uppgraderar Lettland, Litauen och Island

Finanskrisen drabbade Lettland, Litauen och Island hårt. Ländernas ekonomier har därefter kontinuerligt stärkts och kreditrisken har minskat.
9 OKT 2017 - Pressmeddelanden

Uppgradering av Israel

Trots en komplex geopolitisk situation har Israels ekonomi vuxit nära fyra procent årligen under de senaste tio åren. EKN uppgraderar nu Israel till landriskklass 1 från 2.
28 SEP 2017 - Pressmeddelanden

Jan-Aug 2017: Ökad efterfrågan på EKN:s garantier

Delårsrapport jan-aug 2017: Antalet affärer som EKN garanterat årets första åtta månader uppgår till 1 433, en ökning med över 23 procent jämfört med samma period föregående år. Garantivolymen ökade drygt 4 procent till 22,8 miljarder kronor.
22 SEP 2017 - Pressmeddelanden

EKN:s bidrag till FN:s Agenda 2030 och hållbar export

Pressträff: Exportkreditnämnden (EKN) presenterar rapport om myndighetens bidrag till de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.
7 SEP 2017 - Pressmeddelanden

EKN uppgraderar Lettland, Litauen och Island

Finanskrisen drabbade Lettland, Litauen och Island hårt. Ländernas ekonomier har därefter kontinuerligt stärkts och kreditrisken har minskat.
29 JUN 2017 - Pressmeddelanden

Uppgradering av Myanmar och nedgradering av Hong Kong

Exportkreditnämnden (EKN) har tillsammans med OECD gjort en översyn av landriskklasser för länder i Asien. Myanmar klassas i lägre riskkategori och Hong Kong i högre risk.
29 JUN 2017 - Pressmeddelanden

Nedgradering av Lesotho

Exportkreditnämnden (EKN) har tillsammans med OECD gjort en översyn av länder i södra och östra Afrika. Utvecklingen i Lesotho har lett till ökad kreditrisk och landet nedgraderas nu.

Prenumeration

Prenumerera på EKN:s nyhetsbrev. Genom din anmälan samtycker du till att EKN skickar nyhetsbrev till din e-postadress. EKN använder APSIS som e-postverktyg där din e-postadress sparas.

kontakt

carina.kampe@ekn.se

Bildbank