Nyhetsrum

Här i vårt nyhetsrum hittar du kontaktuppgifter till pressansvarig och kan ta del av pressmeddelanden, nyheter, bildbank, twitterflöde samt prenumerera på EKN:s nyhetsbrev.

Läs även vårt online-magasin med inspirerande artiklar.

12 SEP 2023 - Nyheter

Särskild exportkreditgaranti för Ukraina

I budgetpropositionen 2024 föreslår regeringen en särskild garantiram för EKN i riksgälden och avsättning av medel på anslag i statsbudgeten för garantigivning av export till ukrainska importörer.
8 SEP 2023 - Nyheter

EKN ändrar landriskklass: Kroatien uppgraderas

EKN uppgraderar Kroatien från landriskklass 3 till landriskklass 0.
7 SEP 2023 - Pressmeddelanden

Rekordhög garantigivning för perioden

EKN:s delårsrapport jan-aug 2023: Under perioden garanterade EKN export till ett värde av 73,1 miljarder kronor. Det är den högsta garantigivning EKN någonsin haft för motsvarande period. Offertvolymen låg på den näst högsta någonsin.
4 JUL 2023 - Nyheter

EKN ändrar landriskklass: Taiwan nedgraderas

EKN nedgraderar Taiwan från landriskklass 1 till 2.
4 JUL 2023 - Pressmeddelanden

Lena Bertilsson ny affärsområdeschef för Stora företag på EKN

EKN tillsätter Lena Bertilsson som ny affärsområdeschef för Stora företag och medlem i EKN:s ledningsgrupp. Hon har lång erfarenhet från exportfinansiering och ledande befattningar inom flera banker. Närmast kommer hon från Swedbank.
20 JUN 2023 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Angola uppgraderas

EKN uppgraderar Angola från landriskklass 7 till 6. Uppgraderingen motiveras av högre tillväxt och lägre offentlig skuldsättning.
16 JUN 2023 - Pressmeddelanden

USA och Sverige tecknar återförsäkringsavtal

Amerikanska exportkreditinstitutet EXIM (Export-Import Bank of the United States) och svenska exportkreditinstitutet EKN (Exportkreditnämnden) har slutit återförsäkringsavtal.
25 MAJ 2023 - Pressmeddelanden

Rekordhög garantigivning under första tertialet 2023

Delårsrapport jan-apr 2023: Under första tertialet garanterade EKN export till ett värde av 48,3 miljarder kronor. Det är högsta garantigivningen någonsin för ett första tertial. Även EKN:s offerter låg på en rekordnivå.
21 APR 2023 - Pressmeddelanden

Oron för att inte få betalt ökar bland mindre exportföretag

Fler små och medelstora företag bedömer risken att inte få betalt vid exportaffärer det närmaste året som hög. Det visar en undersökning som EKN låtit göra.
4 APR 2023 - Pressmeddelanden

Fortsatt positiv exportutveckling för mindre företag

Trots vikande konjunktur har svenska små- och medelstora företag generellt en positiv exportutveckling. Och fler än tidigare tror på ökad export det närmaste året. Det visar EKN:s återkommande undersökning som Demoskop gjort.
3 APR 2023 - Nyheter

Uppdaterade riktlinjer från OECD

OECD har presenterat ett principförslag för modernisering av de internationella riktlinjerna för exportkrediter, där ”gröna” transaktioner premieras.
16 FEB 2023 - Pressmeddelanden

Tredje året med hög garantivolym för EKN

EKN:s årsredovisning 2022: Årets garantigivning uppgick till 64,8 miljarder. Det är tredje året i rad med en garantigivning över 60 miljarder kronor.
8 FEB 2023 - Pressmeddelanden

EKN kan nu försäkra rembursbetalningar från Ukraina

Trots att Ukrainas banksystem är hårt utsatt av kriget har många ukrainska banker hanterat krigssituationen bättre än förväntat. EKN, som tidigare haft ett totalt stopp för nya garantier till Ukraina, öppnar därför upp för garantier med remburs som betalningsinstrument.
4 FEB 2023 - Pressmeddelanden

EKN lanserar ny garanti för att främja gröna exportaffärer

EKN lanserar en ny garanti för export som bidrar till klimatomställningen. Med den Gröna exportkreditgarantin kan exportföretag och banker försäkra upp till 100 procent av en affärs värde – för att skydda sig mot risken att inte få betalt.
3 FEB 2023 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Egypten nedgraderas

Med anledning av den negativa ekonomiska utvecklingen i Egypten nedgraderar EKN landet från landriskklass 5 till 6.
30 JAN 2023 - Pressmeddelanden

Fler svenska företag har problem att få betalt i exportaffärer

Problemen att få betalt i exportaffärer ökar bland små och medelstora exportföretag. På ett år har andelen företag som upplevt problem ökat med fem procentenheter från 37 till 42 procent. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
13 JAN 2023 - Nyheter

Anna Flock Hedin: ”Jobbet är en perfekt mix av riskanalys och kundrelation”

Vad gör egentligen en underwriter på EKN om dagarna? Vem passar tjänsten för och vad gör jobbet så spännande? Anna Flock Hedin som är senior underwriter på EKN sedan 2020 berättar.
21 NOV 2022 - Pressmeddelanden

Så påverkas exporterande mindre företag av högre energipris, inflation och ränta

EKN har låtit undersöka hur små och medelstora exportföretag påverkas av högre energipris, inflation och ränta. Allra mest påverkas företagen av högre energipris som de dessutom har svårt att kostnadskompensera för. Det höga ränteläget slår inte lika hårt mot företagen.
17 NOV 2022 - Nyheter

Hans Leijonhufvud: "Vi har gjort en extra satsning på cybersäkerhet"

Hans Leijonhufvud har drygt tio års erfarenhet som säkerhetssamordnare på EKN. Här berättar han om vad som motiverar honom och hur säkerhetsarbetet påverkats av den senaste tidens utveckling i omvärlden.
4 NOV 2022 - Pressmeddelanden

Exporten från mindre företag bromsar

Det står och väger för exporterande små och medelstora företag. Det visar en undersökning som EKN låtit demoskop göra. – Vi är just nu i lejonets gap, men vi vet ännu inte om lejonet ska svälja oss hela eller spotta ut oss, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME och Midcorp på EKN.
17 OKT 2022 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Elfenbenskusten uppgraderas

EKN uppgraderar Elfenbenskusten från landriskklass 6 till 5.
14 OKT 2022 - Pressmeddelanden

Ny kreditgaranti ska säkra Sveriges tillgång av råvaror

För att säkra tillgången av råvaror till svenska företag lanserar EKN för första gången en kreditgaranti för import. Det innebär en utökning av EKN:s uppdrag.
30 SEP 2022 - Pressmeddelanden

Mycket hög garantigivning

EKN:s delårsrapport jan-aug 2022: EKN:s garantigivning låg på samma mycket höga nivå som motsvarande period föregående år. Under perioden garanterade EKN export till ett värde av 49 miljarder kronor. Små och medelstora företags efterfrågan på exportkreditgarantier minskade.
2 SEP 2022 - Pressmeddelanden

Ny garanti från EKN till unga tillväxtbolag

EKN lanserar en garanti för unga tillväxtbolag. Syftet är att öka företagens möjligheter till bankfinansiering. Garantin gäller för krediter till företag i ett tidigt skede av sin tillväxtresa som exporterar, har planer på export eller är underleverantör i exportaffärer.
25 AUG 2022 - Nyheter

EKN har inget pågående stöd till Ryssland

Den 25 augusti skriver DN att Sverige stödjer Ryssland med garantier. EKN klargör följande:
22 AUG 2022 - Nyheter

Sjunde sanktionspaketet mot Ryssland - vad gäller?

Sedan krigsutbrottet den 24 februari har det kommit ett antal sanktionspaket mot Ryssland, nu senast det sjunde. EKN:s landanalytiker Johan Dahl berättar om vad det innebär för EKN.
14 JUL 2022 - Nyheter

Regeringsbeslut i dag om råvarugaranti

En ny statlig garanti kommer att införas, som ska säkra importen av råvara till de svenska exportföretagen. EKN får i uppdrag att ansvara för den. Det beslutade regeringen i dag.
21 JUN 2022 - Pressmeddelanden

Minskad efterfrågan på exportkreditgarantier från SME

Antalet garantiansökningar från små och medelstora företag sjönk hastigt efter krigsutbrottet och har ännu inte återhämtat sig. Ansökningarna har inte legat så lågt sedan 2015.
30 MAJ 2022 - Nyheter

EKN ingår återförsäkringsavtal med Japans exportkreditinstitut

Överenskommelsen befäster organisationernas avsikt att stärka exportfrämjandet för svenska och japanska företag.
25 MAJ 2022 - Pressmeddelanden

Fortsatt hög garantigivning under första tertialet 2022

Under perioden garanterade EKN export till ett värde av 28 miljarder kronor. Det är lägre än förra årets rekord men på samma höga nivå som år 2020. Rysslands anfallskrig mot Ukraina gjorde att EKN omedelbart stängde för garantier för exportleveranser till Ryssland, Belarus och Ukraina efter krigsutbrottet.
18 MAJ 2022 - Nyheter

EKN tar svensk export på historisk expedition

Den 8 juni är det dags för Ostindiefararen Götheborg att ge sig ut på en handelsfrämjande expedition runt halva jorden. EKN följer med. – Den här resan skapar unika mötesplatser för svenska exportaffärer runtom i världen. EKN är med för att erbjuda attraktiva finansieringslösningar, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
6 MAJ 2022 - Pressmeddelanden

Exportförväntningarna hos SME opåverkade av krigsutbrottet

Över hälften av Sveriges exporterande små och medelstora företag har ökat sin export det senaste året. Krigsutbrottet gav ingen omedelbar negativ effekt på förväntningarna på den egna exporten. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra där hälften av företagen tillfrågats precis före krigsutbrottet och hälften efter.
16 APR 2022 - Pressmeddelanden

Problem att få betalt vid exportaffärer

Nästan fyra av tio små och medelstora företag i Sverige har haft problem att få betalt i en exportaffär minst en gång under den senaste treårsperioden. Var tionde företag har haft problem minst sex gånger under de senaste tre åren. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
10 MAR 2022 - Pressmeddelanden

EKN nedgraderar Ryssland

EKN har i dag beslutat att nedgradera Ryssland till landriskklass 7, den högsta landriskklassen, från klass 4.
9 MAR 2022 - Nyheter

Det här gör EKN nu med anledning av kriget

Den 24 februari 2022 beslutade EKN att stoppa garantigivning för export till Ryssland, Belarus och Ukraina. Anledningen var Rysslands invasion av Ukraina, som skett även från Belarus. EKNs chefsanalytiker Stefan Karlsson berättar vad EKN arbetar med nu relaterat till kriget och mer om vad stoppet innebär.
24 FEB 2022 - Pressmeddelanden

Stopp för garantigivning till Ryssland, Belarus och Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, som skett från flera håll, även från Belarus, har EKN beslutat att sätta landpolicyn under översyn för dessa tre länder.
23 FEB 2022 - Pressmeddelanden

Historiskt hög garantigivning

EKN:s årsredovisning 2021: Årets garantigivning (exklusive tillfällig stödåtgärd) uppgick till 77,1 miljarder kronor – den näst högsta någonsin. Garantigivningen till Afrika nådde en rekordnivå på 20,8 miljarder kronor.
8 FEB 2022 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass för tre länder: Ryssland nedgraderas

EKN nedgraderar Ryssland från landriskklass 3 till 4. Azerbajdzjan uppgraderas från landriskklass 5 till 4 och Oman från 6 till 5.
10 JAN 2022 - Pressmeddelanden

Så hanterar exporterande SME ökade leveransproblem

Små och medelstora exportföretags leverantörskedjor har sedan pandemins början varit hårt drabbade. Och sedan november 2020 har problemen ökat påtagligt. Nu har fler än tidigare bytt till underleverantörer i Sverige - men även utomlands. Det visar undersökningar som EKN låtit Demoskop göra.
21 DEC 2021 - Nyheter

Vi måste diskutera hur svensk export påverkar klimatet

Debatt: Pengar har enorm potential att begränsa klimatutsläppen och driva hållbar utveckling framåt. Därför har SEK och EKN stora möjligheter att påverka investeringar, skriver Svensk Exportkredits vd Magnus Montan och Exportkreditnämndens gd Anna-Karin Jatko.
20 DEC 2021 - Pressmeddelanden

Vart tredje SME har ökat sin export under pandemin

Sveriges små och medelstora företag (SME) klarade av pandemin. Många ökade dessutom sin export under den. Och nu är framtidstron på rekordnivå. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
14 DEC 2021 - Pressmeddelanden

EKN:s tillfälliga exportstöd inom EU förlängs ytterligare

EU har beslutat att förlänga EKN:s möjlighet att försäkra korta kreditrisker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer.
2 DEC 2021 - Pressmeddelanden

EKN säkrar finansieringen av vindkraftsprojektet Dogger Bank C

EKN fortsätter att bidra till finansieringen av det havsbaserade vindkraftsprojektet Dogger Bank i Nordsjön, som förväntas bli världens största. Förra året ställde EKN ut garantier för finansieringen av köp från de svenska leverantörerna Hitachi Energy i Sverige och NKT till de första två projektfaserna. Nu är det dags för den tredje och sista fasen - Dogger Bank C.
2 NOV 2021 - Nyheter

EKN deltar på COP26

Anna-Karin Jatko, generaldirektör och Marie Aglert, affärsområdeschef för Stora företag representerar EKN på FN:s klimatkonvention COP26 i Glasgow.
29 OKT 2021 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Bolivia, Aruba och El Salvador nedgraderas

EKN nedgraderar Bolivia, Aruba och El Salvador från 5 till 6, den näst högsta landriskklassen.
15 OKT 2021 - Nyheter

EKN:s hållbarhetspolicy uppdaterad

I policyn har EKN förtydligat bedömningen av exportaffärer till verksamheter med omfattande växthusgasutsläpp. Den nya skrivningen följer den anpassning EKN gjort de senaste åren.
4 OKT 2021 - Nyheter

Nya landriskanalyser av Egypten och Irak

30 SEP 2021 - Pressmeddelanden

Antalet SME-kunder fortsätter öka

EKN:s delårsrapport jan-aug 2021: Under perioden offererade EKN garantier för 56,7 miljarder kronor, 12 procent högre än de första åtta månaderna 2020. Av utfärdade garantier står några mycket stora exportaffärer i början av året för en stor andel av den fortsatt höga volymen på 49,2 miljarder kronor.
15 SEP 2021 - Pressmeddelanden

Nya gröna garantier ska främja klimatinvesteringar i Sverige

EKN lanserar en ny, grön garanti. Den nya garantin gör det lättare att finansiera omställning och verksamhet som bidrar till klimatomställningen. Företagen ska endera exportera eller bidra till export.
30 AUG 2021 - Nyheter

Nya ledamöter i EKN:s styrelse

Regeringen har utsett Carina Lundberg Markow, Anna Lundmark Lundbergh och Dag Juhlin-Dannfelt som nya ledamöter i EKN:s styrelse för det kommande året. Sven-Eric Söder har utsetts till ny ordförande.
26 AUG 2021 - Nyheter

EKN stänger för ny garantigivning på Afghanistan

I kölvattnet av Talibanernas oväntat snabba framryckning och den civila regeringens hastiga kollaps under augusti har landrisken ökat och osäkerheten kring landets betalningsförmåga är betydande.
26 AUG 2021 - Pressmeddelanden

EKN och SEK inrättar ett vetenskapligt klimatråd

Klimatrådet ska fungera som ett rådgivande stöd till EKN och SEK i arbetet med att anpassa det svenska exportfinansieringssystemet för att ligga i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Det vetenskapliga klimatrådet är det första av sitt slag i världen. Ett exempel på en frågeställning för rådet är naturgasens roll i låg- och medelinkomstländers energiomställning.
7 JUL 2021 - Nyheter

Ny version av OECD-regelverket om exportkrediter

Från och med den 1 juli 2021 gäller en ny version av dokumentet som styr EU:s och OECD-ländernas statliga stöd till exportkrediter på två år eller längre - The Arrangement on officially supported export credits.
2 JUL 2021 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Kenya och Sri Lanka nedgraderas

EKN nedgraderar Kenya och Sri Lanka från landriskklass 6 till 7.
29 JUN 2021 - Nyheter

Nya landriskanalyser

EKN har publicerat nya landriskanalyser av åtta länder i Afrika och Asien.
2 JUN 2021 - Nyheter

Fel i TT-artikel

TT har gått ut med en artikel 1 juni 2021 som innehåller delvis felaktig information.
1 JUN 2021 - Pressmeddelanden

EKN slutar med tillfälliga krislösningen till stora företag

För att mildra effekterna av coronapandemin presenterade EKN i mars förra året en ny tillfällig garanti för att täcka bankens risk vid rörelsefinansiering av stora exportföretag. Intresset var mycket stort i början av pandemin men har successivt avtagit. I dag tas den tillfälliga garantin bort.
31 MAJ 2021 - Pressmeddelanden

Förnybar energi präglar tertialet

Under perioden ställde EKN ut garantiutfästelser på 26,8 miljarder kronor, 77 procent högre än samma period förra året. Garantivolymen uppgick till rekordhöga 38,1 miljarder kronor, varav ett fåtal affärer står för en stor andel. Antalet små och medelstora företagskunder nådde en ny högstanivå.
26 MAJ 2021 - Nyheter

Angående medias bevakning av EKN:s Belarus-beslut

I samband med EKN:s beslut att dra tillbaka villkorade offerter gällande export till Belarus med köparna RUE Minskenergo och RUE Brestenergo förekommer felaktigheter i media. Följande information är korrekt:
25 MAJ 2021 - Pressmeddelanden

EKN drar tillbaka Belarus-offerter

EKN har inte ställt ut några garantier och kommer inte heller att göra det. Det saknas förutsättningar för att de två projekten i Belarus ska kunna leva upp till kraven på mänskliga rättigheter i enlighet med internationella regelverk. Det bedömer EKN utifrån en ny analys. EKN har därför beslutat att inte ställa ut några exportkreditgarantier.
18 MAJ 2021 - Nyheter

Med anledning av inslag i TV4-nyheterna 18/5

Ikväll visade TV4-nyheterna Kalla Fakta ett inslag om brott mot mänskliga rättigheter i företaget Minskenergo i Belarus. Så här svarade Anna-Karin Jatko på deras frågor som inkom under eftermiddagen.
4 MAJ 2021 - Nyheter

Frågestund i näringsutskottet gällande två projekt i Belarus

28 APR 2021 - Nyheter

EKN begär rättelser av TV4-Nyheterna

TV4-nyheterna visade den 27 april ett inslag från Kalla Fakta som rör två projekt i Belarus. För närvarande utvärderar och analyserar EKN läget i projekten. EKN har utestående bundna garantiofferter men har ännu inte ställt ut någon garanti. Inslagen innehåller flera faktafel och EKN har därför begärt följande rättelser.
23 APR 2021 - Pressmeddelanden

EKN:s hållbarhetsarbete tilldelas internationellt pris

EKN har utsetts till “Leader in Trade for Sustainability” bland världens exportkreditinstitut. Utmärkelsen kommer från det internationella mediehuset GTR och baseras på EKN:s hållbarhetsarbete under 2020.
21 APR 2021 - Pressmeddelanden

Exportkreditgarantier kan nu täcka större andel lokala kostnader

Nu höjs den tillåtna gränsen för andelen lokala kostnader i en exportaffär som kan stöttas med exportkreditgarantier. Förändringen reflekterar komplexiteten i de globala värdekedjorna och är viktig för utvecklingen i länder som behöver stimulera egen produktion i kombination med import.
16 APR 2021 - Nyheter

Information om två Belarus-affärer

För närvarande utvärderar och analyserar EKN läget i två projekt i Belarus. EKN har utestående villkorade garantiofferter gällande betalningsrisken i exportaffärer till dessa projekt – två gaskraftverk.
29 MAR 2021 - Pressmeddelanden

Svårt att hitta nya exportmarknader för SME

Drygt hälften av små och medelstora exportföretag söker aktivt nya exportmarknader. Men en undersökning som EKN låtit göra visar att en majoritet av dem som aktivt söker nya marknader har svårt att hitta dem.
26 MAR 2021 - Pressmeddelanden

Försämrad landriskklass för Costa Rica

EKN nedgraderar landriskklassificeringen för Costa Rica till landriskklass 5 från 4.
24 MAR 2021 - Pressmeddelanden

EKN:s tillfälliga exportstöd inom EU förlängs

EU har beslutat att förlänga EKN:s möjlighet att försäkra korta kreditrisker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer.
23 MAR 2021 - Pressmeddelanden

Många exporterande SME vill öka antalet anställda

Sysselsättningen förväntas öka bland svenska små och medelstora exportföretag. Närmare hälften räknar med att öka antalet anställda under det närmaste året. Men det är svårt att hitta rätt kompetens. Det visar en ny undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
22 MAR 2021 - Pressmeddelanden

Exporten tillbaka för SME

Åtta av tio SME säger att de förväntar sig att deras export nu kommer att öka, eller vara oförändrad under det kommande kvartalet. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
11 MAR 2021 - Pressmeddelanden

Ny chef för infrastruktur och telekom

EKN tillsätter Nicole Pluntke som ny chef inom affärsområdet Stora företag. Hon kommer att ansvara för teamet som arbetar med företag inom infrastruktur och telekom. Svenska exportbolag ligger i framkant inom dessa branscher.
8 MAR 2021 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landsriskklass: Myanmar nedgraderas

Till följd av den ökande turbulensen i Myanmar efter militärkuppen har EKN beslutat att nedgradera landet till den högsta landrisklassen 7.
22 FEB 2021 - Pressmeddelanden

Rekordhög garantivolym för EKN under 2020

EKN:s årsredovisning 2020: Årets rekordhöga garantivolym på 119,1 miljarder kronor innefattade såväl historiskt hög ordinarie garantigivning som omfattande krisåtgärder.
5 FEB 2021 - Pressmeddelanden

Försämrad landsriskklass för Bahrain och Oman

EKN nedgraderar landriskklassificeringen för Bahrain och Oman från 5 till 6. — Ett lägre oljepris har sedan 2014 slagit hårt mot Bahrain och Omans oljeberoende ekonomier. Nedstängningar och ytterligare oljeprisfall under pandemin har förvärrat situationen med stora budget- och bytesbalansunderskott och växande skuldsättning, vilket motiverar nedgraderingen, säger Victor Carstenius, landriskanalytiker på EKN.
20 JAN 2021 - Nyheter

Nytt regleringsbrev

Regeringen har beslutat om ett nytt regleringsbrev för EKN år 2021. Där ingår uppdrag och återrapportering om en utveckling av exportfinansieringssystemet för stöd till svensk export samtidigt som det bidrar till klimatomställning mot fossilfrihet.
13 JAN 2021 - Pressmeddelanden

Vart fjärde SME planerar öka exporten till Asien

Om 10 år väntas flera av världens största ekonomier att ligga i Asien. Än så länge går knappt 12 procent av Sveriges varuexport till regionen. En ny undersökning som EKN låtit Demoskop göra visar att en fjärdedel av Sveriges små och medelstora exportföretag planerar att öka sin export till Asien.
23 DEC 2020 - Pressmeddelanden

EKN förlänger krislösning för stora företag och SME

På grund av pandemin lanserade EKN i våras tillfälliga åtgärder för att underlätta rörelsefinansiering till exportföretag från bankerna. Efterfrågan har varit mycket stark. EKN:s styrelse har nu beslutat om att förlänga dessa erbjudanden fram till den 30 juni 2021.
18 DEC 2020 - Pressmeddelanden

Trots problem ersätter få SME utländska leverantörer med svenska

Coronapandemin har drabbat svenska små och medelstora exportföretags leverantörskedjor hårt. Nästan hälften har haft problem med utländska underleverantörer och ett av tre företag uppger att de har pågående problem. Trots det har endast två procent helt slutat köpa från utlandet och bara ett av tio företag har bytt till svenska producenter eller planerar att göra det framöver. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
17 DEC 2020 - Nyheter

Angående ledare i DN 17/12 2020 om EKN och SEK

I DN:s ledare beskrivs felaktigt EKN:s och SEK:s intention att stödja eventuell svensk export till Vietnams flygplatsutbyggnad. Påståenden om investerade skattemedel skapar missförstånd.
16 DEC 2020 - Pressmeddelanden

Exporten fortsatt på väg tillbaka för SME

I juni var exporten nästan helt borta för vart tredje SME. I september var den på väg tillbaka. I november är den fortfarande det. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
30 NOV 2020 - Pressmeddelanden

Ny kundteamschef inom EKN:s affärsområde SME och Midcorp

Under året har EKN:s affärer inom kundsegmentet SME och Midcorp ökat kraftigt och prognosen är att tillväxten fortsätter under 2021. För att möjliggöra fortsatt högkvalitativ support till ännu fler små och medelstora företag tillsätter EKN Tomas Fransson som ytterligare kundteamschef inom affärsområdet SME och Midcorp. Han kommer ansvara för det regionala kundteamet Nord/Mitt/Öst
26 NOV 2020 - Pressmeddelanden

EKN säkrar finansiering till världens största vindkraftpark till havs

Brittiska Dogger Bank i Nordsjön förväntas bli världens största havsbaserade vindkraftspark. När parken är färdigbyggd kommer den kunna försörja 6 miljoner brittiska hushåll. EKN bidrar till projektet genom att ställa ut garantier för finansieringen av köp från de svenska leverantörerna Hitachi ABB Power Grids och NKT.
19 NOV 2020 - Pressmeddelanden

EKN:s tillfälliga exportstöd inom EU förlängs

EU har beslutat att förlänga EKN:s möjlighet att försäkra korta risker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer.
5 NOV 2020 - Nyheter

Förbättrad landriskklass för Caymanöarna

EKN uppgraderar landriskklassificeringen för Caymanöarna till 2 från 3.
26 OKT 2020 - Pressmeddelanden

Ny chef inom affärsområdet Stora företag

EKN tillsätter Kristian Orrbeck som ny gruppchef inom affärsområdet Stora företag. Han kommer ansvara för teamet som arbetar med företag inom råvaror, industri- och medicinteknik. Kundteamet hanterar idag ett mycket stort antal affärer och prognosen är att antalet ökar under 2021.
28 SEP 2020 - Pressmeddelanden

Exporten på väg tillbaka för Sveriges SME - allt fler tror på ett bättre fjärde kvartal

Coronapandemins påverkan på svenska små och medelstora företags export avtar. I juni sa en tredjedel av företagen att deras export minskat kraftigt eller helt upphört. I september säger vart femte företag samma sak. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
24 SEP 2020 - Pressmeddelanden

Omfattande krisåtgärder och ökad ordinarie verksamhet

EKN:s delårsrapport jan-aug 2020: EKN:s ordinarie garantiverksamhet ökade med 27 procent till 52,1 miljarder kronor, jämfört med samma period föregående år. Den tillfälliga krisåtgärden med rörelsekreditgarantier för stora företag uppgick till 52,1 miljarder kronor.
17 SEP 2020 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Belarus nedgraderas

EKN ändrar landriskklass för Belarus från 6 till 7. – Oavsett politisk utgång kommer den pågående turbulensen i landet att leda till en kraftig ekonomisk nedgång och minskad tillgång till hårdvaluta under en längre tid, vilket motiverar nedgraderingen, säger Martin Sturinge, landriskanalytiker EKN.
4 SEP 2020 - Pressmeddelanden

EKN överlämnar resultat av uppdrag till regeringen om hur systemet för exportfinansiering kan bidra till klimatomställningen

Idag överlämnar Exportkreditnämnden (EKN), till regeringen, resultatet av det uppdrag som EKN genomfört, i nära samverkan med Svensk Exportkredit (SEK). Rapporten presenterar en analys och ger åtta förslag på hur det svenska och internationella exportfinansieringssystemet kan bidra till en tydlig omställning och minskade utsläpp av växthusgaser. – Det svenska systemet för exportfinansiering utgår i sin bedömning från Parisavtalet, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
22 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Tre av fyra SME har leveransproblem från sina utländska underleverantörer

Coronapandemin har drabbat svenska små- och medelstora exportföretags leverantörskedjor hårt. Tre av fyra företag säger att de har eller har haft problem med leveranser från sina utländska underleverantörer. Och svårast har det varit från Asien. Men endast ett av tjugo företag har valt att ersätta sina utländska leverantörer med svenska. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
10 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Exporten nästan borta för vart tredje SME – men inga tecken på finansieringsproblem

Coronapandemin har drabbat svenska små- och medelstora exportföretag hårt. Men till skillnad mot finanskrisen 2008 – 2009 säger majoriteten av bolagen att tillgången till extern finansiering fortfarande är god. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
1 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Ny styrelseledamot

Regeringen har beslutat att utse Stefan Sjöquist som ny styrelseledamot i EKN för det kommande året (1 juli 2020 – 30 juni 2021).
27 MAJ 2020 - Pressmeddelanden

Stor efterfrågan på EKN:s krisåtgärder

Under april ställde EKN ut garantiutfästelser på drygt 120,7 miljarder kronor. Det är en flerfaldig ökning som beror på den stora efterfrågan på rörelsekreditgarantier. – De ger bolagen en livlina, för rörelsefinansiering under krisen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
29 APR 2020 - Pressmeddelanden

Fyra länder i Afrika nedgraderas

EKN ändrar landriskklass för Sydafrika och Algeriet från 4 till 5, för Tunisien från 5 till 6 och för Angola från 6 till 7. – Coronakrisen är den gemensamma nämnaren, men länderna påverkas negativt på olika sätt av den, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN.
17 APR 2020 - Pressmeddelanden

EKN får nu försäkra exportaffärer inom EU

Ett nytt beslut från EU ger EKN möjlighet att försäkra korta risker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer. Tidigare har det inte varit tillåtet för statliga aktörer. – Av den svenska exporten går drygt 80 procent till EU, Norge och Nordamerika. För Sverige är det därför av yttersta vikt att den handeln i möjligaste mån hålls uppe, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
16 APR 2020 - Nyheter

De fattigaste länderna beviljas uppskov med skuldbetalningar

Den 24 mars uppmanade Världsbanksgruppen och IMF officiella bilaterala fordringsägare att suspendera, det vill säga bevilja världens fattigaste länder uppskov med skuldbetalningar.
14 APR 2020 - Pressmeddelanden

Rekordstort intresse för EKN:s garantier för rörelsefinansiering av stora företag

Den 20 mars presenterade EKN nya och utökade garantier för att hjälpa exportföretagen med att hantera effekterna från Covid-19 epidemin. En av garantierna riktar sig direkt till storföretagen.
20 MAR 2020 - Pressmeddelanden

Nya och utökade garantier från EKN – för att stötta exportföretagen

Effekterna från Covid-19-pandemin blir allt större för de svenska exportföretagen. De behöver nu akut finansiering. – Därför har EKN:s styrelse idag beslutat om nya garantier som direkt kan hjälpa exportföretagen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
18 MAR 2020 - Pressmeddelanden

Regeringen föreslår höjning av EKN:s garantiram

Behovet av EKN ökar i kristider. Regeringen föreslår riksdagen att höja EKN:s garantiram. EKN förbereder anpassningar och utökningar för att möta behoven.
7 SEP 2023 - Pressmeddelanden

Rekordhög garantigivning för perioden

EKN:s delårsrapport jan-aug 2023: Under perioden garanterade EKN export till ett värde av 73,1 miljarder kronor. Det är den högsta garantigivning EKN någonsin haft för motsvarande period. Offertvolymen låg på den näst högsta någonsin.
4 JUL 2023 - Pressmeddelanden

Lena Bertilsson ny affärsområdeschef för Stora företag på EKN

EKN tillsätter Lena Bertilsson som ny affärsområdeschef för Stora företag och medlem i EKN:s ledningsgrupp. Hon har lång erfarenhet från exportfinansiering och ledande befattningar inom flera banker. Närmast kommer hon från Swedbank.
20 JUN 2023 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Angola uppgraderas

EKN uppgraderar Angola från landriskklass 7 till 6. Uppgraderingen motiveras av högre tillväxt och lägre offentlig skuldsättning.
16 JUN 2023 - Pressmeddelanden

USA och Sverige tecknar återförsäkringsavtal

Amerikanska exportkreditinstitutet EXIM (Export-Import Bank of the United States) och svenska exportkreditinstitutet EKN (Exportkreditnämnden) har slutit återförsäkringsavtal.
25 MAJ 2023 - Pressmeddelanden

Rekordhög garantigivning under första tertialet 2023

Delårsrapport jan-apr 2023: Under första tertialet garanterade EKN export till ett värde av 48,3 miljarder kronor. Det är högsta garantigivningen någonsin för ett första tertial. Även EKN:s offerter låg på en rekordnivå.
21 APR 2023 - Pressmeddelanden

Oron för att inte få betalt ökar bland mindre exportföretag

Fler små och medelstora företag bedömer risken att inte få betalt vid exportaffärer det närmaste året som hög. Det visar en undersökning som EKN låtit göra.
4 APR 2023 - Pressmeddelanden

Fortsatt positiv exportutveckling för mindre företag

Trots vikande konjunktur har svenska små- och medelstora företag generellt en positiv exportutveckling. Och fler än tidigare tror på ökad export det närmaste året. Det visar EKN:s återkommande undersökning som Demoskop gjort.
16 FEB 2023 - Pressmeddelanden

Tredje året med hög garantivolym för EKN

EKN:s årsredovisning 2022: Årets garantigivning uppgick till 64,8 miljarder. Det är tredje året i rad med en garantigivning över 60 miljarder kronor.
8 FEB 2023 - Pressmeddelanden

EKN kan nu försäkra rembursbetalningar från Ukraina

Trots att Ukrainas banksystem är hårt utsatt av kriget har många ukrainska banker hanterat krigssituationen bättre än förväntat. EKN, som tidigare haft ett totalt stopp för nya garantier till Ukraina, öppnar därför upp för garantier med remburs som betalningsinstrument.
4 FEB 2023 - Pressmeddelanden

EKN lanserar ny garanti för att främja gröna exportaffärer

EKN lanserar en ny garanti för export som bidrar till klimatomställningen. Med den Gröna exportkreditgarantin kan exportföretag och banker försäkra upp till 100 procent av en affärs värde – för att skydda sig mot risken att inte få betalt.
3 FEB 2023 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Egypten nedgraderas

Med anledning av den negativa ekonomiska utvecklingen i Egypten nedgraderar EKN landet från landriskklass 5 till 6.
30 JAN 2023 - Pressmeddelanden

Fler svenska företag har problem att få betalt i exportaffärer

Problemen att få betalt i exportaffärer ökar bland små och medelstora exportföretag. På ett år har andelen företag som upplevt problem ökat med fem procentenheter från 37 till 42 procent. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
21 NOV 2022 - Pressmeddelanden

Så påverkas exporterande mindre företag av högre energipris, inflation och ränta

EKN har låtit undersöka hur små och medelstora exportföretag påverkas av högre energipris, inflation och ränta. Allra mest påverkas företagen av högre energipris som de dessutom har svårt att kostnadskompensera för. Det höga ränteläget slår inte lika hårt mot företagen.
4 NOV 2022 - Pressmeddelanden

Exporten från mindre företag bromsar

Det står och väger för exporterande små och medelstora företag. Det visar en undersökning som EKN låtit demoskop göra. – Vi är just nu i lejonets gap, men vi vet ännu inte om lejonet ska svälja oss hela eller spotta ut oss, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME och Midcorp på EKN.
17 OKT 2022 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Elfenbenskusten uppgraderas

EKN uppgraderar Elfenbenskusten från landriskklass 6 till 5.
14 OKT 2022 - Pressmeddelanden

Ny kreditgaranti ska säkra Sveriges tillgång av råvaror

För att säkra tillgången av råvaror till svenska företag lanserar EKN för första gången en kreditgaranti för import. Det innebär en utökning av EKN:s uppdrag.
30 SEP 2022 - Pressmeddelanden

Mycket hög garantigivning

EKN:s delårsrapport jan-aug 2022: EKN:s garantigivning låg på samma mycket höga nivå som motsvarande period föregående år. Under perioden garanterade EKN export till ett värde av 49 miljarder kronor. Små och medelstora företags efterfrågan på exportkreditgarantier minskade.
2 SEP 2022 - Pressmeddelanden

Ny garanti från EKN till unga tillväxtbolag

EKN lanserar en garanti för unga tillväxtbolag. Syftet är att öka företagens möjligheter till bankfinansiering. Garantin gäller för krediter till företag i ett tidigt skede av sin tillväxtresa som exporterar, har planer på export eller är underleverantör i exportaffärer.
21 JUN 2022 - Pressmeddelanden

Minskad efterfrågan på exportkreditgarantier från SME

Antalet garantiansökningar från små och medelstora företag sjönk hastigt efter krigsutbrottet och har ännu inte återhämtat sig. Ansökningarna har inte legat så lågt sedan 2015.
25 MAJ 2022 - Pressmeddelanden

Fortsatt hög garantigivning under första tertialet 2022

Under perioden garanterade EKN export till ett värde av 28 miljarder kronor. Det är lägre än förra årets rekord men på samma höga nivå som år 2020. Rysslands anfallskrig mot Ukraina gjorde att EKN omedelbart stängde för garantier för exportleveranser till Ryssland, Belarus och Ukraina efter krigsutbrottet.
6 MAJ 2022 - Pressmeddelanden

Exportförväntningarna hos SME opåverkade av krigsutbrottet

Över hälften av Sveriges exporterande små och medelstora företag har ökat sin export det senaste året. Krigsutbrottet gav ingen omedelbar negativ effekt på förväntningarna på den egna exporten. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra där hälften av företagen tillfrågats precis före krigsutbrottet och hälften efter.
16 APR 2022 - Pressmeddelanden

Problem att få betalt vid exportaffärer

Nästan fyra av tio små och medelstora företag i Sverige har haft problem att få betalt i en exportaffär minst en gång under den senaste treårsperioden. Var tionde företag har haft problem minst sex gånger under de senaste tre åren. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
10 MAR 2022 - Pressmeddelanden

EKN nedgraderar Ryssland

EKN har i dag beslutat att nedgradera Ryssland till landriskklass 7, den högsta landriskklassen, från klass 4.
24 FEB 2022 - Pressmeddelanden

Stopp för garantigivning till Ryssland, Belarus och Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, som skett från flera håll, även från Belarus, har EKN beslutat att sätta landpolicyn under översyn för dessa tre länder.
23 FEB 2022 - Pressmeddelanden

Historiskt hög garantigivning

EKN:s årsredovisning 2021: Årets garantigivning (exklusive tillfällig stödåtgärd) uppgick till 77,1 miljarder kronor – den näst högsta någonsin. Garantigivningen till Afrika nådde en rekordnivå på 20,8 miljarder kronor.
8 FEB 2022 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass för tre länder: Ryssland nedgraderas

EKN nedgraderar Ryssland från landriskklass 3 till 4. Azerbajdzjan uppgraderas från landriskklass 5 till 4 och Oman från 6 till 5.
10 JAN 2022 - Pressmeddelanden

Så hanterar exporterande SME ökade leveransproblem

Små och medelstora exportföretags leverantörskedjor har sedan pandemins början varit hårt drabbade. Och sedan november 2020 har problemen ökat påtagligt. Nu har fler än tidigare bytt till underleverantörer i Sverige - men även utomlands. Det visar undersökningar som EKN låtit Demoskop göra.
20 DEC 2021 - Pressmeddelanden

Vart tredje SME har ökat sin export under pandemin

Sveriges små och medelstora företag (SME) klarade av pandemin. Många ökade dessutom sin export under den. Och nu är framtidstron på rekordnivå. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
14 DEC 2021 - Pressmeddelanden

EKN:s tillfälliga exportstöd inom EU förlängs ytterligare

EU har beslutat att förlänga EKN:s möjlighet att försäkra korta kreditrisker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer.
2 DEC 2021 - Pressmeddelanden

EKN säkrar finansieringen av vindkraftsprojektet Dogger Bank C

EKN fortsätter att bidra till finansieringen av det havsbaserade vindkraftsprojektet Dogger Bank i Nordsjön, som förväntas bli världens största. Förra året ställde EKN ut garantier för finansieringen av köp från de svenska leverantörerna Hitachi Energy i Sverige och NKT till de första två projektfaserna. Nu är det dags för den tredje och sista fasen - Dogger Bank C.
29 OKT 2021 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Bolivia, Aruba och El Salvador nedgraderas

EKN nedgraderar Bolivia, Aruba och El Salvador från 5 till 6, den näst högsta landriskklassen.
30 SEP 2021 - Pressmeddelanden

Antalet SME-kunder fortsätter öka

EKN:s delårsrapport jan-aug 2021: Under perioden offererade EKN garantier för 56,7 miljarder kronor, 12 procent högre än de första åtta månaderna 2020. Av utfärdade garantier står några mycket stora exportaffärer i början av året för en stor andel av den fortsatt höga volymen på 49,2 miljarder kronor.
15 SEP 2021 - Pressmeddelanden

Nya gröna garantier ska främja klimatinvesteringar i Sverige

EKN lanserar en ny, grön garanti. Den nya garantin gör det lättare att finansiera omställning och verksamhet som bidrar till klimatomställningen. Företagen ska endera exportera eller bidra till export.
26 AUG 2021 - Pressmeddelanden

EKN och SEK inrättar ett vetenskapligt klimatråd

Klimatrådet ska fungera som ett rådgivande stöd till EKN och SEK i arbetet med att anpassa det svenska exportfinansieringssystemet för att ligga i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Det vetenskapliga klimatrådet är det första av sitt slag i världen. Ett exempel på en frågeställning för rådet är naturgasens roll i låg- och medelinkomstländers energiomställning.
2 JUL 2021 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Kenya och Sri Lanka nedgraderas

EKN nedgraderar Kenya och Sri Lanka från landriskklass 6 till 7.
1 JUN 2021 - Pressmeddelanden

EKN slutar med tillfälliga krislösningen till stora företag

För att mildra effekterna av coronapandemin presenterade EKN i mars förra året en ny tillfällig garanti för att täcka bankens risk vid rörelsefinansiering av stora exportföretag. Intresset var mycket stort i början av pandemin men har successivt avtagit. I dag tas den tillfälliga garantin bort.
31 MAJ 2021 - Pressmeddelanden

Förnybar energi präglar tertialet

Under perioden ställde EKN ut garantiutfästelser på 26,8 miljarder kronor, 77 procent högre än samma period förra året. Garantivolymen uppgick till rekordhöga 38,1 miljarder kronor, varav ett fåtal affärer står för en stor andel. Antalet små och medelstora företagskunder nådde en ny högstanivå.
25 MAJ 2021 - Pressmeddelanden

EKN drar tillbaka Belarus-offerter

EKN har inte ställt ut några garantier och kommer inte heller att göra det. Det saknas förutsättningar för att de två projekten i Belarus ska kunna leva upp till kraven på mänskliga rättigheter i enlighet med internationella regelverk. Det bedömer EKN utifrån en ny analys. EKN har därför beslutat att inte ställa ut några exportkreditgarantier.
23 APR 2021 - Pressmeddelanden

EKN:s hållbarhetsarbete tilldelas internationellt pris

EKN har utsetts till “Leader in Trade for Sustainability” bland världens exportkreditinstitut. Utmärkelsen kommer från det internationella mediehuset GTR och baseras på EKN:s hållbarhetsarbete under 2020.
21 APR 2021 - Pressmeddelanden

Exportkreditgarantier kan nu täcka större andel lokala kostnader

Nu höjs den tillåtna gränsen för andelen lokala kostnader i en exportaffär som kan stöttas med exportkreditgarantier. Förändringen reflekterar komplexiteten i de globala värdekedjorna och är viktig för utvecklingen i länder som behöver stimulera egen produktion i kombination med import.
29 MAR 2021 - Pressmeddelanden

Svårt att hitta nya exportmarknader för SME

Drygt hälften av små och medelstora exportföretag söker aktivt nya exportmarknader. Men en undersökning som EKN låtit göra visar att en majoritet av dem som aktivt söker nya marknader har svårt att hitta dem.
26 MAR 2021 - Pressmeddelanden

Försämrad landriskklass för Costa Rica

EKN nedgraderar landriskklassificeringen för Costa Rica till landriskklass 5 från 4.
24 MAR 2021 - Pressmeddelanden

EKN:s tillfälliga exportstöd inom EU förlängs

EU har beslutat att förlänga EKN:s möjlighet att försäkra korta kreditrisker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer.
23 MAR 2021 - Pressmeddelanden

Många exporterande SME vill öka antalet anställda

Sysselsättningen förväntas öka bland svenska små och medelstora exportföretag. Närmare hälften räknar med att öka antalet anställda under det närmaste året. Men det är svårt att hitta rätt kompetens. Det visar en ny undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
22 MAR 2021 - Pressmeddelanden

Exporten tillbaka för SME

Åtta av tio SME säger att de förväntar sig att deras export nu kommer att öka, eller vara oförändrad under det kommande kvartalet. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
11 MAR 2021 - Pressmeddelanden

Ny chef för infrastruktur och telekom

EKN tillsätter Nicole Pluntke som ny chef inom affärsområdet Stora företag. Hon kommer att ansvara för teamet som arbetar med företag inom infrastruktur och telekom. Svenska exportbolag ligger i framkant inom dessa branscher.
8 MAR 2021 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landsriskklass: Myanmar nedgraderas

Till följd av den ökande turbulensen i Myanmar efter militärkuppen har EKN beslutat att nedgradera landet till den högsta landrisklassen 7.
22 FEB 2021 - Pressmeddelanden

Rekordhög garantivolym för EKN under 2020

EKN:s årsredovisning 2020: Årets rekordhöga garantivolym på 119,1 miljarder kronor innefattade såväl historiskt hög ordinarie garantigivning som omfattande krisåtgärder.
5 FEB 2021 - Pressmeddelanden

Försämrad landsriskklass för Bahrain och Oman

EKN nedgraderar landriskklassificeringen för Bahrain och Oman från 5 till 6. — Ett lägre oljepris har sedan 2014 slagit hårt mot Bahrain och Omans oljeberoende ekonomier. Nedstängningar och ytterligare oljeprisfall under pandemin har förvärrat situationen med stora budget- och bytesbalansunderskott och växande skuldsättning, vilket motiverar nedgraderingen, säger Victor Carstenius, landriskanalytiker på EKN.
13 JAN 2021 - Pressmeddelanden

Vart fjärde SME planerar öka exporten till Asien

Om 10 år väntas flera av världens största ekonomier att ligga i Asien. Än så länge går knappt 12 procent av Sveriges varuexport till regionen. En ny undersökning som EKN låtit Demoskop göra visar att en fjärdedel av Sveriges små och medelstora exportföretag planerar att öka sin export till Asien.
23 DEC 2020 - Pressmeddelanden

EKN förlänger krislösning för stora företag och SME

På grund av pandemin lanserade EKN i våras tillfälliga åtgärder för att underlätta rörelsefinansiering till exportföretag från bankerna. Efterfrågan har varit mycket stark. EKN:s styrelse har nu beslutat om att förlänga dessa erbjudanden fram till den 30 juni 2021.
18 DEC 2020 - Pressmeddelanden

Trots problem ersätter få SME utländska leverantörer med svenska

Coronapandemin har drabbat svenska små och medelstora exportföretags leverantörskedjor hårt. Nästan hälften har haft problem med utländska underleverantörer och ett av tre företag uppger att de har pågående problem. Trots det har endast två procent helt slutat köpa från utlandet och bara ett av tio företag har bytt till svenska producenter eller planerar att göra det framöver. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
16 DEC 2020 - Pressmeddelanden

Exporten fortsatt på väg tillbaka för SME

I juni var exporten nästan helt borta för vart tredje SME. I september var den på väg tillbaka. I november är den fortfarande det. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
30 NOV 2020 - Pressmeddelanden

Ny kundteamschef inom EKN:s affärsområde SME och Midcorp

Under året har EKN:s affärer inom kundsegmentet SME och Midcorp ökat kraftigt och prognosen är att tillväxten fortsätter under 2021. För att möjliggöra fortsatt högkvalitativ support till ännu fler små och medelstora företag tillsätter EKN Tomas Fransson som ytterligare kundteamschef inom affärsområdet SME och Midcorp. Han kommer ansvara för det regionala kundteamet Nord/Mitt/Öst
26 NOV 2020 - Pressmeddelanden

EKN säkrar finansiering till världens största vindkraftpark till havs

Brittiska Dogger Bank i Nordsjön förväntas bli världens största havsbaserade vindkraftspark. När parken är färdigbyggd kommer den kunna försörja 6 miljoner brittiska hushåll. EKN bidrar till projektet genom att ställa ut garantier för finansieringen av köp från de svenska leverantörerna Hitachi ABB Power Grids och NKT.
19 NOV 2020 - Pressmeddelanden

EKN:s tillfälliga exportstöd inom EU förlängs

EU har beslutat att förlänga EKN:s möjlighet att försäkra korta risker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer.
26 OKT 2020 - Pressmeddelanden

Ny chef inom affärsområdet Stora företag

EKN tillsätter Kristian Orrbeck som ny gruppchef inom affärsområdet Stora företag. Han kommer ansvara för teamet som arbetar med företag inom råvaror, industri- och medicinteknik. Kundteamet hanterar idag ett mycket stort antal affärer och prognosen är att antalet ökar under 2021.
28 SEP 2020 - Pressmeddelanden

Exporten på väg tillbaka för Sveriges SME - allt fler tror på ett bättre fjärde kvartal

Coronapandemins påverkan på svenska små och medelstora företags export avtar. I juni sa en tredjedel av företagen att deras export minskat kraftigt eller helt upphört. I september säger vart femte företag samma sak. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
24 SEP 2020 - Pressmeddelanden

Omfattande krisåtgärder och ökad ordinarie verksamhet

EKN:s delårsrapport jan-aug 2020: EKN:s ordinarie garantiverksamhet ökade med 27 procent till 52,1 miljarder kronor, jämfört med samma period föregående år. Den tillfälliga krisåtgärden med rörelsekreditgarantier för stora företag uppgick till 52,1 miljarder kronor.
17 SEP 2020 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Belarus nedgraderas

EKN ändrar landriskklass för Belarus från 6 till 7. – Oavsett politisk utgång kommer den pågående turbulensen i landet att leda till en kraftig ekonomisk nedgång och minskad tillgång till hårdvaluta under en längre tid, vilket motiverar nedgraderingen, säger Martin Sturinge, landriskanalytiker EKN.
4 SEP 2020 - Pressmeddelanden

EKN överlämnar resultat av uppdrag till regeringen om hur systemet för exportfinansiering kan bidra till klimatomställningen

Idag överlämnar Exportkreditnämnden (EKN), till regeringen, resultatet av det uppdrag som EKN genomfört, i nära samverkan med Svensk Exportkredit (SEK). Rapporten presenterar en analys och ger åtta förslag på hur det svenska och internationella exportfinansieringssystemet kan bidra till en tydlig omställning och minskade utsläpp av växthusgaser. – Det svenska systemet för exportfinansiering utgår i sin bedömning från Parisavtalet, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
22 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Tre av fyra SME har leveransproblem från sina utländska underleverantörer

Coronapandemin har drabbat svenska små- och medelstora exportföretags leverantörskedjor hårt. Tre av fyra företag säger att de har eller har haft problem med leveranser från sina utländska underleverantörer. Och svårast har det varit från Asien. Men endast ett av tjugo företag har valt att ersätta sina utländska leverantörer med svenska. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
10 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Exporten nästan borta för vart tredje SME – men inga tecken på finansieringsproblem

Coronapandemin har drabbat svenska små- och medelstora exportföretag hårt. Men till skillnad mot finanskrisen 2008 – 2009 säger majoriteten av bolagen att tillgången till extern finansiering fortfarande är god. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
1 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Ny styrelseledamot

Regeringen har beslutat att utse Stefan Sjöquist som ny styrelseledamot i EKN för det kommande året (1 juli 2020 – 30 juni 2021).
27 MAJ 2020 - Pressmeddelanden

Stor efterfrågan på EKN:s krisåtgärder

Under april ställde EKN ut garantiutfästelser på drygt 120,7 miljarder kronor. Det är en flerfaldig ökning som beror på den stora efterfrågan på rörelsekreditgarantier. – De ger bolagen en livlina, för rörelsefinansiering under krisen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
29 APR 2020 - Pressmeddelanden

Fyra länder i Afrika nedgraderas

EKN ändrar landriskklass för Sydafrika och Algeriet från 4 till 5, för Tunisien från 5 till 6 och för Angola från 6 till 7. – Coronakrisen är den gemensamma nämnaren, men länderna påverkas negativt på olika sätt av den, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN.
17 APR 2020 - Pressmeddelanden

EKN får nu försäkra exportaffärer inom EU

Ett nytt beslut från EU ger EKN möjlighet att försäkra korta risker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer. Tidigare har det inte varit tillåtet för statliga aktörer. – Av den svenska exporten går drygt 80 procent till EU, Norge och Nordamerika. För Sverige är det därför av yttersta vikt att den handeln i möjligaste mån hålls uppe, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
14 APR 2020 - Pressmeddelanden

Rekordstort intresse för EKN:s garantier för rörelsefinansiering av stora företag

Den 20 mars presenterade EKN nya och utökade garantier för att hjälpa exportföretagen med att hantera effekterna från Covid-19 epidemin. En av garantierna riktar sig direkt till storföretagen.
20 MAR 2020 - Pressmeddelanden

Nya och utökade garantier från EKN – för att stötta exportföretagen

Effekterna från Covid-19-pandemin blir allt större för de svenska exportföretagen. De behöver nu akut finansiering. – Därför har EKN:s styrelse idag beslutat om nya garantier som direkt kan hjälpa exportföretagen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
18 MAR 2020 - Pressmeddelanden

Regeringen föreslår höjning av EKN:s garantiram

Behovet av EKN ökar i kristider. Regeringen föreslår riksdagen att höja EKN:s garantiram. EKN förbereder anpassningar och utökningar för att möta behoven.
21 FEB 2020 - Pressmeddelanden

EKN avvecklar statliga exportkreditgarantier för finansiering av export till kolgruvor

EKN:s styrelse har beslutat om en tidsplan för att avveckla statliga exportkreditgarantier för svensk export till kolgruvor. Från den 31 december 2020 kommer EKN inte längre att ställa ut nya garantier för finansiering av export till kolgruvor.
18 FEB 2020 - Pressmeddelanden

Tre länder på Balkan uppgraderas

EKN ändrar landriskklass för Kosovo och Bosnien & Hercegovina från 7 till 6, och för Serbien från 5 till 4. – Drygt 20 år av fred och EU:s allt större inflytande har långsamt lett till en förbättring av ekonomierna i regionen, säger Martin Sturinge, landriskanalytiker på EKN.
18 FEB 2020 - Pressmeddelanden

Rekord i antal affärer för EKN under 2019

EKN:S ÅRSREDOVISNING 2019 Rekordmånga affärer. Och garantivolymen på en fortsatt hög nivå. För EKN var 2019 ytterligare ett starkt år. – Jag vill särskilt uppmärksamma att fler små och medelstora företag än någonsin använde EKN:s garantier, säger Anna-Karin Jatko, EKN:s generaldirektör.
12 SEP 2023 - Nyheter

Särskild exportkreditgaranti för Ukraina

I budgetpropositionen 2024 föreslår regeringen en särskild garantiram för EKN i riksgälden och avsättning av medel på anslag i statsbudgeten för garantigivning av export till ukrainska importörer.
8 SEP 2023 - Nyheter

EKN ändrar landriskklass: Kroatien uppgraderas

EKN uppgraderar Kroatien från landriskklass 3 till landriskklass 0.
4 JUL 2023 - Nyheter

EKN ändrar landriskklass: Taiwan nedgraderas

EKN nedgraderar Taiwan från landriskklass 1 till 2.
3 APR 2023 - Nyheter

Uppdaterade riktlinjer från OECD

OECD har presenterat ett principförslag för modernisering av de internationella riktlinjerna för exportkrediter, där ”gröna” transaktioner premieras.
13 JAN 2023 - Nyheter

Anna Flock Hedin: ”Jobbet är en perfekt mix av riskanalys och kundrelation”

Vad gör egentligen en underwriter på EKN om dagarna? Vem passar tjänsten för och vad gör jobbet så spännande? Anna Flock Hedin som är senior underwriter på EKN sedan 2020 berättar.
17 NOV 2022 - Nyheter

Hans Leijonhufvud: "Vi har gjort en extra satsning på cybersäkerhet"

Hans Leijonhufvud har drygt tio års erfarenhet som säkerhetssamordnare på EKN. Här berättar han om vad som motiverar honom och hur säkerhetsarbetet påverkats av den senaste tidens utveckling i omvärlden.
25 AUG 2022 - Nyheter

EKN har inget pågående stöd till Ryssland

Den 25 augusti skriver DN att Sverige stödjer Ryssland med garantier. EKN klargör följande:
22 AUG 2022 - Nyheter

Sjunde sanktionspaketet mot Ryssland - vad gäller?

Sedan krigsutbrottet den 24 februari har det kommit ett antal sanktionspaket mot Ryssland, nu senast det sjunde. EKN:s landanalytiker Johan Dahl berättar om vad det innebär för EKN.
14 JUL 2022 - Nyheter

Regeringsbeslut i dag om råvarugaranti

En ny statlig garanti kommer att införas, som ska säkra importen av råvara till de svenska exportföretagen. EKN får i uppdrag att ansvara för den. Det beslutade regeringen i dag.
30 MAJ 2022 - Nyheter

EKN ingår återförsäkringsavtal med Japans exportkreditinstitut

Överenskommelsen befäster organisationernas avsikt att stärka exportfrämjandet för svenska och japanska företag.
18 MAJ 2022 - Nyheter

EKN tar svensk export på historisk expedition

Den 8 juni är det dags för Ostindiefararen Götheborg att ge sig ut på en handelsfrämjande expedition runt halva jorden. EKN följer med. – Den här resan skapar unika mötesplatser för svenska exportaffärer runtom i världen. EKN är med för att erbjuda attraktiva finansieringslösningar, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
9 MAR 2022 - Nyheter

Det här gör EKN nu med anledning av kriget

Den 24 februari 2022 beslutade EKN att stoppa garantigivning för export till Ryssland, Belarus och Ukraina. Anledningen var Rysslands invasion av Ukraina, som skett även från Belarus. EKNs chefsanalytiker Stefan Karlsson berättar vad EKN arbetar med nu relaterat till kriget och mer om vad stoppet innebär.
21 DEC 2021 - Nyheter

Vi måste diskutera hur svensk export påverkar klimatet

Debatt: Pengar har enorm potential att begränsa klimatutsläppen och driva hållbar utveckling framåt. Därför har SEK och EKN stora möjligheter att påverka investeringar, skriver Svensk Exportkredits vd Magnus Montan och Exportkreditnämndens gd Anna-Karin Jatko.
2 NOV 2021 - Nyheter

EKN deltar på COP26

Anna-Karin Jatko, generaldirektör och Marie Aglert, affärsområdeschef för Stora företag representerar EKN på FN:s klimatkonvention COP26 i Glasgow.
15 OKT 2021 - Nyheter

EKN:s hållbarhetspolicy uppdaterad

I policyn har EKN förtydligat bedömningen av exportaffärer till verksamheter med omfattande växthusgasutsläpp. Den nya skrivningen följer den anpassning EKN gjort de senaste åren.
4 OKT 2021 - Nyheter

Nya landriskanalyser av Egypten och Irak

30 AUG 2021 - Nyheter

Nya ledamöter i EKN:s styrelse

Regeringen har utsett Carina Lundberg Markow, Anna Lundmark Lundbergh och Dag Juhlin-Dannfelt som nya ledamöter i EKN:s styrelse för det kommande året. Sven-Eric Söder har utsetts till ny ordförande.
26 AUG 2021 - Nyheter

EKN stänger för ny garantigivning på Afghanistan

I kölvattnet av Talibanernas oväntat snabba framryckning och den civila regeringens hastiga kollaps under augusti har landrisken ökat och osäkerheten kring landets betalningsförmåga är betydande.
7 JUL 2021 - Nyheter

Ny version av OECD-regelverket om exportkrediter

Från och med den 1 juli 2021 gäller en ny version av dokumentet som styr EU:s och OECD-ländernas statliga stöd till exportkrediter på två år eller längre - The Arrangement on officially supported export credits.
29 JUN 2021 - Nyheter

Nya landriskanalyser

EKN har publicerat nya landriskanalyser av åtta länder i Afrika och Asien.
2 JUN 2021 - Nyheter

Fel i TT-artikel

TT har gått ut med en artikel 1 juni 2021 som innehåller delvis felaktig information.
26 MAJ 2021 - Nyheter

Angående medias bevakning av EKN:s Belarus-beslut

I samband med EKN:s beslut att dra tillbaka villkorade offerter gällande export till Belarus med köparna RUE Minskenergo och RUE Brestenergo förekommer felaktigheter i media. Följande information är korrekt:
18 MAJ 2021 - Nyheter

Med anledning av inslag i TV4-nyheterna 18/5

Ikväll visade TV4-nyheterna Kalla Fakta ett inslag om brott mot mänskliga rättigheter i företaget Minskenergo i Belarus. Så här svarade Anna-Karin Jatko på deras frågor som inkom under eftermiddagen.
4 MAJ 2021 - Nyheter

Frågestund i näringsutskottet gällande två projekt i Belarus

28 APR 2021 - Nyheter

EKN begär rättelser av TV4-Nyheterna

TV4-nyheterna visade den 27 april ett inslag från Kalla Fakta som rör två projekt i Belarus. För närvarande utvärderar och analyserar EKN läget i projekten. EKN har utestående bundna garantiofferter men har ännu inte ställt ut någon garanti. Inslagen innehåller flera faktafel och EKN har därför begärt följande rättelser.
16 APR 2021 - Nyheter

Information om två Belarus-affärer

För närvarande utvärderar och analyserar EKN läget i två projekt i Belarus. EKN har utestående villkorade garantiofferter gällande betalningsrisken i exportaffärer till dessa projekt – två gaskraftverk.
20 JAN 2021 - Nyheter

Nytt regleringsbrev

Regeringen har beslutat om ett nytt regleringsbrev för EKN år 2021. Där ingår uppdrag och återrapportering om en utveckling av exportfinansieringssystemet för stöd till svensk export samtidigt som det bidrar till klimatomställning mot fossilfrihet.
17 DEC 2020 - Nyheter

Angående ledare i DN 17/12 2020 om EKN och SEK

I DN:s ledare beskrivs felaktigt EKN:s och SEK:s intention att stödja eventuell svensk export till Vietnams flygplatsutbyggnad. Påståenden om investerade skattemedel skapar missförstånd.
5 NOV 2020 - Nyheter

Förbättrad landriskklass för Caymanöarna

EKN uppgraderar landriskklassificeringen för Caymanöarna till 2 från 3.
16 APR 2020 - Nyheter

De fattigaste länderna beviljas uppskov med skuldbetalningar

Den 24 mars uppmanade Världsbanksgruppen och IMF officiella bilaterala fordringsägare att suspendera, det vill säga bevilja världens fattigaste länder uppskov med skuldbetalningar.
13 MAR 2020 - Nyheter

Coronaviruset och EKN:s garantigivning

9 MAR 2020 - Nyheter

Uppdrag till EKN att se över exportfinansieringssystemet med hänsyn till energiomställning

EKN har fått i uppdrag från regeringen att se över hur de svenska och internationella exportfinansieringssystemen ska bidra till tydlig omställning och kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.
19 FEB 2020 - Nyheter

Nya landriskanalyser

Läs EKN:s senaste analyser av Ghana och Ryssland.
12 FEB 2020 - Nyheter

Så kan energiomställningen påverka MENA-regionen

MENA-regionen står för en krympande andel av världens oljeproduktion. Samtidigt minskar oljans betydelse när produktionen av förnybar energi ökar. Konsekvenserna för länderna i MENA-regionen kommer att märkas över hela världen.