Nyhetsrum

Här i vårt nyhetsrum hittar du kontaktuppgifter till pressansvarig och kan ta del av pressmeddelanden, nyheter, bildbank, twitterflöde samt prenumerera på EKN:s nyhetsbrev.

Läs även vårt online-magasin med inspirerande artiklar.

18 MAJ 2022 - Nyheter

EKN tar svensk export på historisk expedition

Den 8 juni är det dags för Ostindiefararen Götheborg att ge sig ut på en handelsfrämjande expedition runt halva jorden. EKN följer med. – Den här resan skapar unika mötesplatser för svenska exportaffärer runtom i världen. EKN är med för att erbjuda attraktiva finansieringslösningar, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
6 MAJ 2022 - Pressmeddelanden

Exportförväntningarna hos SME opåverkade av krigsutbrottet

Över hälften av Sveriges exporterande små och medelstora företag har ökat sin export det senaste året. Krigsutbrottet gav ingen omedelbar negativ effekt på förväntningarna på den egna exporten. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra där hälften av företagen tillfrågats precis före krigsutbrottet och hälften efter.
16 APR 2022 - Pressmeddelanden

Problem att få betalt vid exportaffärer

Nästan fyra av tio små och medelstora företag i Sverige har haft problem att få betalt i en exportaffär minst en gång under den senaste treårsperioden. Var tionde företag har haft problem minst sex gånger under de senaste tre åren. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
10 MAR 2022 - Pressmeddelanden

EKN nedgraderar Ryssland

EKN har i dag beslutat att nedgradera Ryssland till landriskklass 7, den högsta landriskklassen, från klass 4.
9 MAR 2022 - Nyheter

Det här gör EKN nu med anledning av kriget

Den 24 februari 2022 beslutade EKN att stoppa garantigivning för export till Ryssland, Belarus och Ukraina. Anledningen var Rysslands invasion av Ukraina, som skett även från Belarus. EKNs chefsanalytiker Stefan Karlsson berättar vad EKN arbetar med nu relaterat till kriget och mer om vad stoppet innebär.
24 FEB 2022 - Pressmeddelanden

Stopp för garantigivning till Ryssland, Belarus och Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, som skett från flera håll, även från Belarus, har EKN beslutat att sätta landpolicyn under översyn för dessa tre länder.
23 FEB 2022 - Pressmeddelanden

Historiskt hög garantigivning

EKN:s årsredovisning 2021: Årets garantigivning (exklusive tillfällig stödåtgärd) uppgick till 77,1 miljarder kronor – den näst högsta någonsin. Garantigivningen till Afrika nådde en rekordnivå på 20,8 miljarder kronor.
8 FEB 2022 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass för tre länder: Ryssland nedgraderas

EKN nedgraderar Ryssland från landriskklass 3 till 4. Azerbajdzjan uppgraderas från landriskklass 5 till 4 och Oman från 6 till 5.
10 JAN 2022 - Pressmeddelanden

Så hanterar exporterande SME ökade leveransproblem

Små och medelstora exportföretags leverantörskedjor har sedan pandemins början varit hårt drabbade. Och sedan november 2020 har problemen ökat påtagligt. Nu har fler än tidigare bytt till underleverantörer i Sverige - men även utomlands. Det visar undersökningar som EKN låtit Demoskop göra.
21 DEC 2021 - Nyheter

Vi måste diskutera hur svensk export påverkar klimatet

Debatt: Pengar har enorm potential att begränsa klimatutsläppen och driva hållbar utveckling framåt. Därför har SEK och EKN stora möjligheter att påverka investeringar, skriver Svensk Exportkredits vd Magnus Montan och Exportkreditnämndens gd Anna-Karin Jatko.
20 DEC 2021 - Pressmeddelanden

Vart tredje SME har ökat sin export under pandemin

Sveriges små och medelstora företag (SME) klarade av pandemin. Många ökade dessutom sin export under den. Och nu är framtidstron på rekordnivå. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
14 DEC 2021 - Pressmeddelanden

EKN:s tillfälliga exportstöd inom EU förlängs ytterligare

EU har beslutat att förlänga EKN:s möjlighet att försäkra korta kreditrisker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer.
2 DEC 2021 - Pressmeddelanden

EKN säkrar finansieringen av vindkraftsprojektet Dogger Bank C

EKN fortsätter att bidra till finansieringen av det havsbaserade vindkraftsprojektet Dogger Bank i Nordsjön, som förväntas bli världens största. Förra året ställde EKN ut garantier för finansieringen av köp från de svenska leverantörerna Hitachi Energy i Sverige och NKT till de första två projektfaserna. Nu är det dags för den tredje och sista fasen - Dogger Bank C.
2 NOV 2021 - Nyheter

EKN deltar på COP26

Anna-Karin Jatko, generaldirektör och Marie Aglert, affärsområdeschef för Stora företag representerar EKN på FN:s klimatkonvention COP26 i Glasgow.
29 OKT 2021 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Bolivia, Aruba och El Salvador nedgraderas

EKN nedgraderar Bolivia, Aruba och El Salvador från 5 till 6, den näst högsta landriskklassen.
15 OKT 2021 - Nyheter

EKN:s hållbarhetspolicy uppdaterad

I policyn har EKN förtydligat bedömningen av exportaffärer till verksamheter med omfattande växthusgasutsläpp. Den nya skrivningen följer den anpassning EKN gjort de senaste åren.
4 OKT 2021 - Nyheter

Nya landriskanalyser av Egypten och Irak

30 SEP 2021 - Pressmeddelanden

Antalet SME-kunder fortsätter öka

EKN:s delårsrapport jan-aug 2021: Under perioden offererade EKN garantier för 56,7 miljarder kronor, 12 procent högre än de första åtta månaderna 2020. Av utfärdade garantier står några mycket stora exportaffärer i början av året för en stor andel av den fortsatt höga volymen på 49,2 miljarder kronor.
15 SEP 2021 - Pressmeddelanden

Nya gröna garantier ska främja klimatinvesteringar i Sverige

EKN lanserar en ny, grön garanti. Den nya garantin gör det lättare att finansiera omställning och verksamhet som bidrar till klimatomställningen. Företagen ska endera exportera eller bidra till export.
30 AUG 2021 - Nyheter

Nya ledamöter i EKN:s styrelse

Regeringen har utsett Carina Lundberg Markow, Anna Lundmark Lundbergh och Dag Juhlin-Dannfelt som nya ledamöter i EKN:s styrelse för det kommande året. Sven-Eric Söder har utsetts till ny ordförande.
26 AUG 2021 - Nyheter

EKN stänger för ny garantigivning på Afghanistan

I kölvattnet av Talibanernas oväntat snabba framryckning och den civila regeringens hastiga kollaps under augusti har landrisken ökat och osäkerheten kring landets betalningsförmåga är betydande.
26 AUG 2021 - Pressmeddelanden

EKN och SEK inrättar ett vetenskapligt klimatråd

Klimatrådet ska fungera som ett rådgivande stöd till EKN och SEK i arbetet med att anpassa det svenska exportfinansieringssystemet för att ligga i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Det vetenskapliga klimatrådet är det första av sitt slag i världen. Ett exempel på en frågeställning för rådet är naturgasens roll i låg- och medelinkomstländers energiomställning.
7 JUL 2021 - Nyheter

Ny version av OECD-regelverket om exportkrediter

Från och med den 1 juli 2021 gäller en ny version av dokumentet som styr EU:s och OECD-ländernas statliga stöd till exportkrediter på två år eller längre - The Arrangement on officially supported export credits.
2 JUL 2021 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Kenya och Sri Lanka nedgraderas

EKN nedgraderar Kenya och Sri Lanka från landriskklass 6 till 7.
29 JUN 2021 - Nyheter

Nya landriskanalyser

EKN har publicerat nya landriskanalyser av åtta länder i Afrika och Asien.