Nyhetsrum

13 NOV 2017 - Pressmeddelanden

Senegal uppgraderas - Gabon och Republiken Kongo nedgraderas

Efter en riskanalys av länder i Afrika söder om Sahara uppgraderas Senegal från landriskklass 6 till 5. Gabon och Republiken Kongo nedgraderas från 5 till 6, respektive 6 till 7.
7 NOV 2017 - Pressmeddelanden

Tre länder i Latinamerika uppgraderas

Nicaragua och Jamaica uppgraderas från landriskklass 7 till 6. Dominikanska republiken uppgraderas från landriskklass 5 till 4.
20 OKT 2017 - Nyheter

Exportkrediter med annuitetsupplägg kan garanteras av EKN

Ny OECD-regel som började gälla den 1 oktober 2017 gör det möjligt för EKN att garantera exportkrediter med annuitetsbetalningar.
9 OKT 2017 - Pressmeddelanden

Uppgradering av Israel

Trots en komplex geopolitisk situation har Israels ekonomi vuxit nära fyra procent årligen under de senaste tio åren. EKN uppgraderar nu Israel till landriskklass 1 från 2.
3 OKT 2017 - Nyheter

Träffa EKN på GTR Nordics

EKN deltar även i år i GTR Nordic Region Trade & Export Finance Conference, Nordens största konferens inom exportfinansiering som nu arrangeras för tionde året i följd.
28 SEP 2017 - Nyheter

Rapport om EKN:s genomförande av Agenda 2030

Under 2016 garanterade EKN exportaffärer som på olika sätt bidragit till flera av FN:s globala hållbarhetsmål: Agenda 2030. I rapporten redogör EKN på vilket sätt den garanterade exporten möter upp mot målen och effekter av EKN:s hållbarhetskrav.
28 SEP 2017 - Pressmeddelanden

Jan-Aug 2017: Ökad efterfrågan på EKN:s garantier

Delårsrapport jan-aug 2017: Antalet affärer som EKN garanterat årets första åtta månader uppgår till 1 433, en ökning med över 23 procent jämfört med samma period föregående år. Garantivolymen ökade drygt 4 procent till 22,8 miljarder kronor.
22 SEP 2017 - Pressmeddelanden

EKN:s bidrag till FN:s Agenda 2030 och hållbar export

Pressträff: Exportkreditnämnden (EKN) presenterar rapport om myndighetens bidrag till de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.
7 SEP 2017 - Pressmeddelanden

EKN uppgraderar Lettland, Litauen och Island

Finanskrisen drabbade Lettland, Litauen och Island hårt. Ländernas ekonomier har därefter kontinuerligt stärkts och kreditrisken har minskat.
21 AUG 2017 - Nyheter

Ökad efterfrågan på EKN-garantier

Vid halvårsskiftet hade EKN garanterat 1 088 exportaffärer till 120 länder. Det är en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år.
14 JUL 2017 - Nyheter

Asien blir allt viktigare för den globala tillväxten

EKN:S OMVÄRLDSANALYS JUNI 2017: De senaste årens återhämtning i världsekonomin har bidragit till ljusare utsikter för den globala tillväxten.
29 JUN 2017 - Pressmeddelanden

Uppgradering av Myanmar och nedgradering av Hong Kong

Exportkreditnämnden (EKN) har tillsammans med OECD gjort en översyn av landriskklasser för länder i Asien. Myanmar klassas i lägre riskkategori och Hong Kong i högre risk.
29 JUN 2017 - Pressmeddelanden

Nedgradering av Lesotho

Exportkreditnämnden (EKN) har tillsammans med OECD gjort en översyn av länder i södra och östra Afrika. Utvecklingen i Lesotho har lett till ökad kreditrisk och landet nedgraderas nu.
16 JUN 2017 - Pressmeddelanden

Rekordmånga SME exporterar till Asien och andra tillväxtregioner

EKN-rapport 2017: Allt fler företag tar tillvara på exportmöjligheter på tillväxtmarknader.
12 JUN 2017 - Pressmeddelanden

EKN öppet för att garantera export till Afghanistan

Efter en översyn har EKN öppnat för mycket restriktiv garantigivning av export till Afghanistan. Landet är är placerat i den högsta landriskklassen, 7.
11 JUN 2017 - Nyheter

Koll på Ryssland och Östeuropa

Tre frågor om utvecklingen i Ryssland och Östeuropa till EKN:s landanalytiker Johan Dahl.
8 JUN 2017 - Nyheter

EKN i Almedalen 2017

EKN är på plats i Almedalen för att lyfta globala handelsfrågor. Båda seminarierna filmas och kan följas direkt den 5 juli eller ses i efterhand på denna sida.
7 JUN 2017 - Pressmeddelanden

Ny affärsområdeschef och ny chefsjurist på EKN

Marie Aglert har utsetts som chef för EKN:s affärsområdet Stora företag. Hon har tidigare varit biträdande affärsområdeschef och kundteamschef på EKN. Johan Damell blir chefsjurist på EKN från och med den 31 juli 2017. Han har lång erfarenhet som jurist inom bank- och finanssektorn och kommer närmast från SEB.
24 MAR 2017 - Nyheter

Frihandel och samarbete ifrågasätts

Omvärldsanalys EKN:s Årsredovisning 2016: Skiftet i amerikansk och brittisk handelspolitik oroar. Låga råvarupriser krymper investeringsmöjligheter för länder i Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och OSS. Asiens ekonomier fortsätter att utvecklas starkt.
24 MAR 2017 - Nyheter

Långsiktig garant för svenska exportframgångar

GD-ord Årsredovisning 2016: I en osäker omvärld fortsatte efterfrågan på EKN:s garantier att vara hög. När företag och banker behöver ökad riskkapacitet finns EKN som en långsiktig garant för svenska exportframgångar. 2016 garanterade EKN fler exportaffärer än någonsin tidigare, för 43,6 miljarder kronor till 130 länder. För andra året i rad ökade antalet kunder som är små eller medelstora företag.
21 MAR 2017 - Nyheter

Exportgasellen till Candy People

Tillväxtföretaget Candy People, med export till 40 länder, är årets Exportgasell. EKN:s SME-chef, Carl-Johan Karlsson, delade ut priset på Gasellpremiären den 21 mars 2017 i Stockholm.
24 FEB 2017 - Pressmeddelanden

Rekordmånga EKN-garanterade exportaffärer 2016

Årsresultat 2016: EKN:s garantier används för fler exportaffärer än någonsin tidigare. Små och medelstora företags affärer står för en tredjedel av ökningen. Även antal länder som EKN garanterar exporten till ökade – från 119 till 130.
14 FEB 2017 - Pressmeddelanden

Högre risk i Tunisien

Utdragen demokratiseringsprocess och terrorattentat mot turismsektorn har försämrat Tunisiens ekonomi. EKN nedgraderar landet från landriskklass 4 till 5, högre risk.
14 FEB 2017 - Pressmeddelanden

Uppgradering av Bulgarien och Serbien

EKN har uppgraderat Bulgarien från landriskklass 4 till 3 och Serbien från landriskklass 6 till 5.
7 FEB 2017 - Nyheter

Ny rapport om Iran

Osäkerhet om kvarvarande amerikanska sanktioner har haft en dämpande effekt på exporten till Iran. Möjligheten att finansiera stora och långfristiga exportaffärer saknas ännu.
2 FEB 2017 - Nyheter

EKN:s André Lundvall kommenterar osäkerheten i Mexiko

Av Mexikos totala export går 80 procent till USA. Valutgången i USA har skapat osäkerhet länderna emellan, i synnerhet vad gäller handels- och migrationsfrågor.
13 NOV 2017 - Pressmeddelanden

Senegal uppgraderas - Gabon och Republiken Kongo nedgraderas

Efter en riskanalys av länder i Afrika söder om Sahara uppgraderas Senegal från landriskklass 6 till 5. Gabon och Republiken Kongo nedgraderas från 5 till 6, respektive 6 till 7.
7 NOV 2017 - Pressmeddelanden

Tre länder i Latinamerika uppgraderas

Nicaragua och Jamaica uppgraderas från landriskklass 7 till 6. Dominikanska republiken uppgraderas från landriskklass 5 till 4.
9 OKT 2017 - Pressmeddelanden

Uppgradering av Israel

Trots en komplex geopolitisk situation har Israels ekonomi vuxit nära fyra procent årligen under de senaste tio åren. EKN uppgraderar nu Israel till landriskklass 1 från 2.
28 SEP 2017 - Pressmeddelanden

Jan-Aug 2017: Ökad efterfrågan på EKN:s garantier

Delårsrapport jan-aug 2017: Antalet affärer som EKN garanterat årets första åtta månader uppgår till 1 433, en ökning med över 23 procent jämfört med samma period föregående år. Garantivolymen ökade drygt 4 procent till 22,8 miljarder kronor.
22 SEP 2017 - Pressmeddelanden

EKN:s bidrag till FN:s Agenda 2030 och hållbar export

Pressträff: Exportkreditnämnden (EKN) presenterar rapport om myndighetens bidrag till de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.
7 SEP 2017 - Pressmeddelanden

EKN uppgraderar Lettland, Litauen och Island

Finanskrisen drabbade Lettland, Litauen och Island hårt. Ländernas ekonomier har därefter kontinuerligt stärkts och kreditrisken har minskat.
29 JUN 2017 - Pressmeddelanden

Uppgradering av Myanmar och nedgradering av Hong Kong

Exportkreditnämnden (EKN) har tillsammans med OECD gjort en översyn av landriskklasser för länder i Asien. Myanmar klassas i lägre riskkategori och Hong Kong i högre risk.
29 JUN 2017 - Pressmeddelanden

Nedgradering av Lesotho

Exportkreditnämnden (EKN) har tillsammans med OECD gjort en översyn av länder i södra och östra Afrika. Utvecklingen i Lesotho har lett till ökad kreditrisk och landet nedgraderas nu.
16 JUN 2017 - Pressmeddelanden

Rekordmånga SME exporterar till Asien och andra tillväxtregioner

EKN-rapport 2017: Allt fler företag tar tillvara på exportmöjligheter på tillväxtmarknader.
12 JUN 2017 - Pressmeddelanden

EKN öppet för att garantera export till Afghanistan

Efter en översyn har EKN öppnat för mycket restriktiv garantigivning av export till Afghanistan. Landet är är placerat i den högsta landriskklassen, 7.
7 JUN 2017 - Pressmeddelanden

Ny affärsområdeschef och ny chefsjurist på EKN

Marie Aglert har utsetts som chef för EKN:s affärsområdet Stora företag. Hon har tidigare varit biträdande affärsområdeschef och kundteamschef på EKN. Johan Damell blir chefsjurist på EKN från och med den 31 juli 2017. Han har lång erfarenhet som jurist inom bank- och finanssektorn och kommer närmast från SEB.
24 FEB 2017 - Pressmeddelanden

Rekordmånga EKN-garanterade exportaffärer 2016

Årsresultat 2016: EKN:s garantier används för fler exportaffärer än någonsin tidigare. Små och medelstora företags affärer står för en tredjedel av ökningen. Även antal länder som EKN garanterar exporten till ökade – från 119 till 130.
14 FEB 2017 - Pressmeddelanden

Högre risk i Tunisien

Utdragen demokratiseringsprocess och terrorattentat mot turismsektorn har försämrat Tunisiens ekonomi. EKN nedgraderar landet från landriskklass 4 till 5, högre risk.
14 FEB 2017 - Pressmeddelanden

Uppgradering av Bulgarien och Serbien

EKN har uppgraderat Bulgarien från landriskklass 4 till 3 och Serbien från landriskklass 6 till 5.
20 OKT 2017 - Nyheter

Exportkrediter med annuitetsupplägg kan garanteras av EKN

Ny OECD-regel som började gälla den 1 oktober 2017 gör det möjligt för EKN att garantera exportkrediter med annuitetsbetalningar.
3 OKT 2017 - Nyheter

Träffa EKN på GTR Nordics

EKN deltar även i år i GTR Nordic Region Trade & Export Finance Conference, Nordens största konferens inom exportfinansiering som nu arrangeras för tionde året i följd.
28 SEP 2017 - Nyheter

Rapport om EKN:s genomförande av Agenda 2030

Under 2016 garanterade EKN exportaffärer som på olika sätt bidragit till flera av FN:s globala hållbarhetsmål: Agenda 2030. I rapporten redogör EKN på vilket sätt den garanterade exporten möter upp mot målen och effekter av EKN:s hållbarhetskrav.
21 AUG 2017 - Nyheter

Ökad efterfrågan på EKN-garantier

Vid halvårsskiftet hade EKN garanterat 1 088 exportaffärer till 120 länder. Det är en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år.
14 JUL 2017 - Nyheter

Asien blir allt viktigare för den globala tillväxten

EKN:S OMVÄRLDSANALYS JUNI 2017: De senaste årens återhämtning i världsekonomin har bidragit till ljusare utsikter för den globala tillväxten.
11 JUN 2017 - Nyheter

Koll på Ryssland och Östeuropa

Tre frågor om utvecklingen i Ryssland och Östeuropa till EKN:s landanalytiker Johan Dahl.
8 JUN 2017 - Nyheter

EKN i Almedalen 2017

EKN är på plats i Almedalen för att lyfta globala handelsfrågor. Båda seminarierna filmas och kan följas direkt den 5 juli eller ses i efterhand på denna sida.
24 MAR 2017 - Nyheter

Frihandel och samarbete ifrågasätts

Omvärldsanalys EKN:s Årsredovisning 2016: Skiftet i amerikansk och brittisk handelspolitik oroar. Låga råvarupriser krymper investeringsmöjligheter för länder i Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och OSS. Asiens ekonomier fortsätter att utvecklas starkt.
24 MAR 2017 - Nyheter

Långsiktig garant för svenska exportframgångar

GD-ord Årsredovisning 2016: I en osäker omvärld fortsatte efterfrågan på EKN:s garantier att vara hög. När företag och banker behöver ökad riskkapacitet finns EKN som en långsiktig garant för svenska exportframgångar. 2016 garanterade EKN fler exportaffärer än någonsin tidigare, för 43,6 miljarder kronor till 130 länder. För andra året i rad ökade antalet kunder som är små eller medelstora företag.
21 MAR 2017 - Nyheter

Exportgasellen till Candy People

Tillväxtföretaget Candy People, med export till 40 länder, är årets Exportgasell. EKN:s SME-chef, Carl-Johan Karlsson, delade ut priset på Gasellpremiären den 21 mars 2017 i Stockholm.
7 FEB 2017 - Nyheter

Ny rapport om Iran

Osäkerhet om kvarvarande amerikanska sanktioner har haft en dämpande effekt på exporten till Iran. Möjligheten att finansiera stora och långfristiga exportaffärer saknas ännu.
2 FEB 2017 - Nyheter

EKN:s André Lundvall kommenterar osäkerheten i Mexiko

Av Mexikos totala export går 80 procent till USA. Valutgången i USA har skapat osäkerhet länderna emellan, i synnerhet vad gäller handels- och migrationsfrågor.

Prenumeration

Prenumerera på EKN:s nyhetsbrev. Genom din anmälan samtycker du till att EKN skickar nyhetsbrev till din e-postadress. EKN använder APSIS som e-postverktyg där din e-postadress sparas.

kontakt

carina.kampe@ekn.se

Bildbank