Nyhetsrum

Här i vårt nyhetsrum hittar du kontaktuppgifter till pressansvarig och kan ta del av pressmeddelanden, nyheter, bildbank, twitterflöde samt prenumerera på EKN:s nyhetsbrev.

Läs även vårt online-magasin med inspirerande artiklar.

19 NOV 2020 - Pressmeddelanden

EKN:s tillfälliga exportstöd inom EU förlängs

EU har beslutat att förlänga EKN:s möjlighet att försäkra korta risker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer.
5 NOV 2020 - Nyheter

Förbättrad landriskklass för Caymanöarna

EKN uppgraderar landriskklassificeringen för Caymanöarna till 2 från 3.
26 OKT 2020 - Pressmeddelanden

Ny chef inom affärsområdet Stora företag

EKN tillsätter Kristian Orrbeck som ny gruppchef inom affärsområdet Stora företag. Han kommer ansvara för teamet som arbetar med företag inom råvaror, industri- och medicinteknik. Kundteamet hanterar idag ett mycket stort antal affärer och prognosen är att antalet ökar under 2021.
28 SEP 2020 - Pressmeddelanden

Exporten på väg tillbaka för Sveriges SME - allt fler tror på ett bättre fjärde kvartal

Coronapandemins påverkan på svenska små och medelstora företags export avtar. I juni sa en tredjedel av företagen att deras export minskat kraftigt eller helt upphört. I september säger vart femte företag samma sak. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
24 SEP 2020 - Pressmeddelanden

Omfattande krisåtgärder och ökad ordinarie verksamhet

EKN:s delårsrapport jan-aug 2020: EKN:s ordinarie garantiverksamhet ökade med 27 procent till 52,1 miljarder kronor, jämfört med samma period föregående år. Den tillfälliga krisåtgärden med rörelsekreditgarantier för stora företag uppgick till 52,1 miljarder kronor.
17 SEP 2020 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Belarus nedgraderas

EKN ändrar landriskklass för Belarus från 6 till 7. – Oavsett politisk utgång kommer den pågående turbulensen i landet att leda till en kraftig ekonomisk nedgång och minskad tillgång till hårdvaluta under en längre tid, vilket motiverar nedgraderingen, säger Martin Sturinge, landriskanalytiker EKN.
4 SEP 2020 - Pressmeddelanden

EKN överlämnar uppdrag till regeringen om hur systemet för exportfinansiering kan bidra till klimatomställningen

Idag överlämnar Exportkreditnämnden (EKN), till regeringen, resultatet av det uppdrag som EKN genomfört, i nära samverkan med Svensk Exportkredit (SEK). Rapporten presenterar en analys och ger åtta förslag på hur det svenska och internationella exportfinansieringssystemet kan bidra till en tydlig omställning och minskade utsläpp av växthusgaser. – Det svenska systemet för exportfinansiering utgår i sin bedömning från Parisavtalet, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
22 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Tre av fyra SME har leveransproblem från sina utländska underleverantörer

Coronapandemin har drabbat svenska små- och medelstora exportföretags leverantörskedjor hårt. Tre av fyra företag säger att de har eller har haft problem med leveranser från sina utländska underleverantörer. Och svårast har det varit från Asien. Men endast ett av tjugo företag har valt att ersätta sina utländska leverantörer med svenska. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
10 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Exporten nästan borta för vart tredje SME – men inga tecken på finansieringsproblem

Coronapandemin har drabbat svenska små- och medelstora exportföretag hårt. Men till skillnad mot finanskrisen 2008 – 2009 säger majoriteten av bolagen att tillgången till extern finansiering fortfarande är god. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
1 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Ny styrelseledamot

Regeringen har beslutat att utse Stefan Sjöquist som ny styrelseledamot i EKN för det kommande året (1 juli 2020 – 30 juni 2021).
27 MAJ 2020 - Pressmeddelanden

Stor efterfrågan på EKN:s krisåtgärder

Under april ställde EKN ut garantiutfästelser på drygt 120,7 miljarder kronor. Det är en flerfaldig ökning som beror på den stora efterfrågan på rörelsekreditgarantier. – De ger bolagen en livlina, för rörelsefinansiering under krisen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
29 APR 2020 - Pressmeddelanden

Fyra länder i Afrika nedgraderas

EKN ändrar landriskklass för Sydafrika och Algeriet från 4 till 5, för Tunisien från 5 till 6 och för Angola från 6 till 7. – Coronakrisen är den gemensamma nämnaren, men länderna påverkas negativt på olika sätt av den, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN.
17 APR 2020 - Pressmeddelanden

EKN får nu försäkra exportaffärer inom EU

Ett nytt beslut från EU ger EKN möjlighet att försäkra korta risker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer. Tidigare har det inte varit tillåtet för statliga aktörer. – Av den svenska exporten går drygt 80 procent till EU, Norge och Nordamerika. För Sverige är det därför av yttersta vikt att den handeln i möjligaste mån hålls uppe, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
16 APR 2020 - Nyheter

De fattigaste länderna beviljas uppskov med skuldbetalningar

Den 24 mars uppmanade Världsbanksgruppen och IMF officiella bilaterala fordringsägare att suspendera, det vill säga bevilja världens fattigaste länder uppskov med skuldbetalningar.
14 APR 2020 - Pressmeddelanden

Rekordstort intresse för EKN:s garantier för rörelsefinansiering av stora företag

Den 20 mars presenterade EKN nya och utökade garantier för att hjälpa exportföretagen med att hantera effekterna från Covid-19 epidemin. En av garantierna riktar sig direkt till storföretagen.
20 MAR 2020 - Pressmeddelanden

Nya och utökade garantier från EKN – för att stötta exportföretagen

Effekterna från Covid-19-pandemin blir allt större för de svenska exportföretagen. De behöver nu akut finansiering. – Därför har EKN:s styrelse idag beslutat om nya garantier som direkt kan hjälpa exportföretagen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
18 MAR 2020 - Pressmeddelanden

Regeringen föreslår höjning av EKN:s garantiram

Behovet av EKN ökar i kristider. Regeringen föreslår riksdagen att höja EKN:s garantiram. EKN förbereder anpassningar och utökningar för att möta behoven.
13 MAR 2020 - Nyheter

Coronaviruset och EKN:s garantigivning

9 MAR 2020 - Nyheter

Uppdrag till EKN att se över exportfinansieringssystemet med hänsyn till energiomställning

EKN har fått i uppdrag från regeringen att se över hur de svenska och internationella exportfinansieringssystemen ska bidra till tydlig omställning och kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.
21 FEB 2020 - Pressmeddelanden

EKN avvecklar statliga exportkreditgarantier för finansiering av export till kolgruvor

EKN:s styrelse har beslutat om en tidsplan för att avveckla statliga exportkreditgarantier för svensk export till kolgruvor. Från den 31 december 2020 kommer EKN inte längre att ställa ut nya garantier för finansiering av export till kolgruvor.
19 FEB 2020 - Nyheter

Nya landriskanalyser

Läs EKN:s senaste analyser av Ghana och Ryssland.
18 FEB 2020 - Pressmeddelanden

Tre länder på Balkan uppgraderas

EKN ändrar landriskklass för Kosovo och Bosnien & Hercegovina från 7 till 6, och för Serbien från 5 till 4. – Drygt 20 år av fred och EU:s allt större inflytande har långsamt lett till en förbättring av ekonomierna i regionen, säger Martin Sturinge, landriskanalytiker på EKN.
18 FEB 2020 - Pressmeddelanden

Rekord i antal affärer för EKN under 2019

EKN:S ÅRSREDOVISNING 2019 Rekordmånga affärer. Och garantivolymen på en fortsatt hög nivå. För EKN var 2019 ytterligare ett starkt år. – Jag vill särskilt uppmärksamma att fler små och medelstora företag än någonsin använde EKN:s garantier, säger Anna-Karin Jatko, EKN:s generaldirektör.
12 FEB 2020 - Nyheter

Så kan energiomställningen påverka MENA-regionen

MENA-regionen står för en krympande andel av världens oljeproduktion. Samtidigt minskar oljans betydelse när produktionen av förnybar energi ökar. Konsekvenserna för länderna i MENA-regionen kommer att märkas över hela världen.
19 NOV 2020 - Pressmeddelanden

EKN:s tillfälliga exportstöd inom EU förlängs

EU har beslutat att förlänga EKN:s möjlighet att försäkra korta risker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer.
26 OKT 2020 - Pressmeddelanden

Ny chef inom affärsområdet Stora företag

EKN tillsätter Kristian Orrbeck som ny gruppchef inom affärsområdet Stora företag. Han kommer ansvara för teamet som arbetar med företag inom råvaror, industri- och medicinteknik. Kundteamet hanterar idag ett mycket stort antal affärer och prognosen är att antalet ökar under 2021.
28 SEP 2020 - Pressmeddelanden

Exporten på väg tillbaka för Sveriges SME - allt fler tror på ett bättre fjärde kvartal

Coronapandemins påverkan på svenska små och medelstora företags export avtar. I juni sa en tredjedel av företagen att deras export minskat kraftigt eller helt upphört. I september säger vart femte företag samma sak. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
24 SEP 2020 - Pressmeddelanden

Omfattande krisåtgärder och ökad ordinarie verksamhet

EKN:s delårsrapport jan-aug 2020: EKN:s ordinarie garantiverksamhet ökade med 27 procent till 52,1 miljarder kronor, jämfört med samma period föregående år. Den tillfälliga krisåtgärden med rörelsekreditgarantier för stora företag uppgick till 52,1 miljarder kronor.
17 SEP 2020 - Pressmeddelanden

EKN ändrar landriskklass: Belarus nedgraderas

EKN ändrar landriskklass för Belarus från 6 till 7. – Oavsett politisk utgång kommer den pågående turbulensen i landet att leda till en kraftig ekonomisk nedgång och minskad tillgång till hårdvaluta under en längre tid, vilket motiverar nedgraderingen, säger Martin Sturinge, landriskanalytiker EKN.
4 SEP 2020 - Pressmeddelanden

EKN överlämnar uppdrag till regeringen om hur systemet för exportfinansiering kan bidra till klimatomställningen

Idag överlämnar Exportkreditnämnden (EKN), till regeringen, resultatet av det uppdrag som EKN genomfört, i nära samverkan med Svensk Exportkredit (SEK). Rapporten presenterar en analys och ger åtta förslag på hur det svenska och internationella exportfinansieringssystemet kan bidra till en tydlig omställning och minskade utsläpp av växthusgaser. – Det svenska systemet för exportfinansiering utgår i sin bedömning från Parisavtalet, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
22 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Tre av fyra SME har leveransproblem från sina utländska underleverantörer

Coronapandemin har drabbat svenska små- och medelstora exportföretags leverantörskedjor hårt. Tre av fyra företag säger att de har eller har haft problem med leveranser från sina utländska underleverantörer. Och svårast har det varit från Asien. Men endast ett av tjugo företag har valt att ersätta sina utländska leverantörer med svenska. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
10 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Exporten nästan borta för vart tredje SME – men inga tecken på finansieringsproblem

Coronapandemin har drabbat svenska små- och medelstora exportföretag hårt. Men till skillnad mot finanskrisen 2008 – 2009 säger majoriteten av bolagen att tillgången till extern finansiering fortfarande är god. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.
1 JUL 2020 - Pressmeddelanden

Ny styrelseledamot

Regeringen har beslutat att utse Stefan Sjöquist som ny styrelseledamot i EKN för det kommande året (1 juli 2020 – 30 juni 2021).
27 MAJ 2020 - Pressmeddelanden

Stor efterfrågan på EKN:s krisåtgärder

Under april ställde EKN ut garantiutfästelser på drygt 120,7 miljarder kronor. Det är en flerfaldig ökning som beror på den stora efterfrågan på rörelsekreditgarantier. – De ger bolagen en livlina, för rörelsefinansiering under krisen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
29 APR 2020 - Pressmeddelanden

Fyra länder i Afrika nedgraderas

EKN ändrar landriskklass för Sydafrika och Algeriet från 4 till 5, för Tunisien från 5 till 6 och för Angola från 6 till 7. – Coronakrisen är den gemensamma nämnaren, men länderna påverkas negativt på olika sätt av den, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN.
17 APR 2020 - Pressmeddelanden

EKN får nu försäkra exportaffärer inom EU

Ett nytt beslut från EU ger EKN möjlighet att försäkra korta risker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer. Tidigare har det inte varit tillåtet för statliga aktörer. – Av den svenska exporten går drygt 80 procent till EU, Norge och Nordamerika. För Sverige är det därför av yttersta vikt att den handeln i möjligaste mån hålls uppe, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
14 APR 2020 - Pressmeddelanden

Rekordstort intresse för EKN:s garantier för rörelsefinansiering av stora företag

Den 20 mars presenterade EKN nya och utökade garantier för att hjälpa exportföretagen med att hantera effekterna från Covid-19 epidemin. En av garantierna riktar sig direkt till storföretagen.
20 MAR 2020 - Pressmeddelanden

Nya och utökade garantier från EKN – för att stötta exportföretagen

Effekterna från Covid-19-pandemin blir allt större för de svenska exportföretagen. De behöver nu akut finansiering. – Därför har EKN:s styrelse idag beslutat om nya garantier som direkt kan hjälpa exportföretagen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.
18 MAR 2020 - Pressmeddelanden

Regeringen föreslår höjning av EKN:s garantiram

Behovet av EKN ökar i kristider. Regeringen föreslår riksdagen att höja EKN:s garantiram. EKN förbereder anpassningar och utökningar för att möta behoven.
21 FEB 2020 - Pressmeddelanden

EKN avvecklar statliga exportkreditgarantier för finansiering av export till kolgruvor

EKN:s styrelse har beslutat om en tidsplan för att avveckla statliga exportkreditgarantier för svensk export till kolgruvor. Från den 31 december 2020 kommer EKN inte längre att ställa ut nya garantier för finansiering av export till kolgruvor.
18 FEB 2020 - Pressmeddelanden

Tre länder på Balkan uppgraderas

EKN ändrar landriskklass för Kosovo och Bosnien & Hercegovina från 7 till 6, och för Serbien från 5 till 4. – Drygt 20 år av fred och EU:s allt större inflytande har långsamt lett till en förbättring av ekonomierna i regionen, säger Martin Sturinge, landriskanalytiker på EKN.
18 FEB 2020 - Pressmeddelanden

Rekord i antal affärer för EKN under 2019

EKN:S ÅRSREDOVISNING 2019 Rekordmånga affärer. Och garantivolymen på en fortsatt hög nivå. För EKN var 2019 ytterligare ett starkt år. – Jag vill särskilt uppmärksamma att fler små och medelstora företag än någonsin använde EKN:s garantier, säger Anna-Karin Jatko, EKN:s generaldirektör.