Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Senaste året har vi betydligt fler uppgraderingar än nedgraderingar. Det visar att högkonjunkturen är global, säger Stefan Karlsson, chef för EKN:s landriksanalys.

För Vitrysslands del är det högre oljepriser och återhämtning i den ryska ekonomin som gynnar landet. För 2017 väntas en tillväxt på cirka 1,7 procent, vilket innebär att landet har lämnat en tvåårig recession bakom sig. Inflationen har sjunkit från över tio procent i december 2016 till cirka fem procent i december 2017 samtidigt som valutan har stabiliserats.

– Utlandsskulden, skuldtjänstkvoten och andelen kortfristiga lån i utlandsskulden har sjunkit något. Den samlade betalningserfarenheten av Vitryssland för exportkreditinstitut inom OECD fortsätter också att vara mycket god. Allt det här tillsammans gör att vi uppgraderar Vitryssland, säger Martin Ingvarsson, landanalytiker.

Under de tre senaste åren har utvecklingen i Kroatien också varit positiv. Sedan 2014 växer ekonomin stadigt med cirka tre procent per år. Statsskulden och utlandsskulden visar en minskande trend samtidigt som statsskuldsräntan är fortsatt låg och skuldtjänstkvoten sjunkande. Vidare är bytesbalansen fortsatt stark och valutareserven motsvarar cirka sju månaders importtäckning.

När det gäller Oman så är beroendet av olje- och gasexporten stort och det tidigare lägre oljepriset har medfört negativa långvariga effekter på ekonomin. Underskotten i Omans budget- och bytesbalans är större än i övriga Gulfländer. Omans offentliga och externa skuldsättning kommer att fortsätta stiga då underskotten förblir stora kommande år.

– Oman har samtidigt en mindre oljefond och valutareserv än sina grannländer. Ansträngningar görs för att diversifiera ekonomin och minska oljeberoendet, men dessa kommer att ge effekt först på lång sikt, säger Victor Carstenius, landanalytiker.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.