Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Sedan pandemin startade i mars 2020 har EKN ställt samma frågor till småföretagarna vid fem tillfällen. En av frågorna var ”Hur har er export totalt utvecklats i år jämfört med motsvarande period förra året?”.

Svaret i juni 2020 var att företag som hade minskat sin export var många fler än de som hade ökat sin export, 56 procent hade minskat, 15 procent hade ökat. Men redan vid andra mätningen syntes en påbörjad återhämtning, som sedan har hållit i sig:

  • September 2020, 51 procent hade minskat sin export – 18 procent hade ökat sin export
  • November 2020, 45 procent hade minskat sin export – 21 hade ökat sin export
  • Februari 2021, 41 procent hade minskat sin export – 23 procent hade ökat sin export
  • Och nu i november är företagen som har ökat sin export betydligt fler än de som har minskat sin export. 15 procent har minskat, 49 procent har ökat.

– Det är inte så ofta man kan säga att siffrorna talar sitt tydliga språk. Men så är det här. Utvecklingen av exporten från SME är oerhört stark från februari till november i år, säger Carl-Johan Karlsson, chef för affärsområdet SME och Midcorp på EKN.

Och inte bara det. Undersökningen visar att en tredjedel av företagen har en mer omfattande export idag än före mars 2020. De har lyckats öka sin export under pandemin. Och lägger man samman de företag som ökade sin export med de som är tillbaka på samma exportstorlek som före pandemin, så utgör dessa företag 62 procent. Dessutom är framtidstron stark, 67 procent av de tillfrågade företagen förväntar sig en ökad export det närmaste året.

– SME har inte bara klarat pandemin. Företagen har utvecklats under den, hittat nya marknader, och nu exporterar de som aldrig förr, och trots alla orosmoln som risk för höjda marknadsräntor och nya mutationer av Covid-19, så har de en positiv syn på sin export även för nästa år, säger Carl-Johan Karlsson, och tillägger:

– Det här beror på att små företag är flexibla, och kan snabbt ändra sin produktion, produkt och marknad. Och att de under hela pandemin haft god tillgång till finansiering, till skillnad mot hur det var under finanskrisen 2008/09 då finansieringen var helt strypt.

– Norden, Tyskland och England är stora marknader för svensk export. Den ekonomiska återhämtningen i dessa länder, med ökat importbehov, har stor betydelse för både exportökning och framtidstro hos svenska exporterande SME.

Om undersökningen av Demoskop

Telefonintervjuer: VD eller en av VD utsedd person
Målgrupp: Exportföretag med 1 - 249 anställda
Antal intervjuer: 300
När: 3 - 22 november 2021
Vägning: Resultatet har vägts med avseende på bransch och antal anställda