Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Det är glädjande att så många av våra små och medelstora företag har ögonen på Asien. Regionen har betydande potential och dessutom ser många asiatiska marknader ut att klara sig bättre under pandemin än västvärlden, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker, EKN.

Knappt 12 procent av Sveriges varuexport går till den region som väntas stå för en stor del av den globala ekonomiska tillväxten de kommande 5-10 åren. Men undersökningen visar att svenska små och medelstora företag har fått upp ögonen för Asien: En fjärdedel (23 procent) bland Sveriges små och medelstora exportföretag planerar för en ökad export till Asien. Bland de tillverkande, lite större företagen är andelen som planerar för ökad export till Asien högre; 37 procent. I dagsläget har fyra av tio små och medelstora svenska exportföretag någon export till Asien.

Många asiatiska marknader ser ut att klara sig bättre under coronapandemin än västvärlden, vilket syns i de svenska exportsiffrorna: Under första nio månaderna 2020 minskade den svenska varuexporten jämfört med samma period förra året. Men till Asiens tillväxtländer steg exporten med tre procent.

– Företag som redan gör affärer i Asien tappar mindre än de företag som bara exporterar till Europa, även om förutsättningarna och behoven skiljer sig mycket mellan de asiatiska länderna. På vissa marknader växer konsumenternas köpkraft snabbt, på andra görs stora statliga satsningar på till exempel infrastruktur, säger Stefan Karlsson.

Fakta om undersökningen

Tid: Demoskop genomförde undersökningen 9 - 26 november 2020
Målgrupp: Exportföretag med 1 - 249 anställda
Antal intervjuer: 294
Metod: Telefonintervjuer med vd eller en av vd utsedd person
Vägning: Resultatet har vägts med avseende på bransch och antal anställda