Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Så här nio månader in i krisen är resultaten slående. Trots leveransproblem har få små och medelstora exportföretag slutat köpa från utländska leverantörer. I Sverige finns sällan det man söker och naturligtvis är det också en prisfråga. Det är mer sannolikt att företagen minskar sin sårbarhet genom andra sätt, såsom fler leverantörer, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN.

Tre av fyra undersökta företag har underleverantörer utomlands; 71 procent i andra europeiska länder, 38 procent i Asien och 21 procent i Nordamerika.

– Undersökningen ger en tydlig indikation på att pandemin inte heller leder till att många små och medelstora exportföretag tar hem produktion till Sverige. Värdetillväxten för de svenska exportföretagen sker sällan i sammansättningen av komponenter. Den sker oftare i design, marknadsföring, forskning- och teknikutveckling än på själva tillverkningen av produkten, säger Stefan Karlsson.

Undersökningen i korthet:

Tre av fyra undersökta företag har underleverantörer utomlands:

  • 71 procent i Europa, 38 procent i Asien och 21 procent i Nordamerika
  • Två procent har tidigare i år haft underleverantörer utomlands, men inte längre
  • Nästan hälften (46 procent) har haft problem med leveranser från underleverantörer under pandemin
  • Av dessa har en tredjedel (33 procent) kvarstående problem med utländska underleverantörer, varav knappt hälften inte sett någon förbättring och drygt hälften en liten förbättring
  • 1 av 20 (6 procent) har ersatt sina utländska leverantörer med svenska (motsvarande nivå i juni, då fem procent)
  • 1 av 20 (6 procent) planerar att ersätta sina utländska leverantörer, men har ännu inte gjort det (motsvarande nivå i juni, då fem procent)

Fakta om undersökningen

Tid: Demoskop genomförde undersökningen 9 – 26 november 2020
Målgrupp: Exportföretag med 1 - 249 anställda
Antal intervjuer: 294
Metod: Telefonintervjuer med vd eller en av vd utsedd person
Vägning: Resultatet har vägts med avseende på bransch och antal anställda