Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Trots krig i Europa och dess negativa följdeffekter har det gått bra för svensk export under 2022. Svenska företag har lösningar som efterfrågas världen över och EKN:s garantier är viktiga för att möjliggöra finansieringen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör för EKN.

Bland årets stora affärer finns garantier för leveranser till 5G-utbyggnad i USA, havsbaserad vindkraft i Nordsjön, kapacitetsutbyggnad av massabruk i Brasilien och en ny massafabrik i Finland.

– EKN anpassar garantierna kontinuerligt till exportföretagens behov. Under hösten lanserade EKN för första gången en importgaranti för att säkra svensk exportindustris tillgång på råvaror, säger Anna-Karin Jatko.

Utmanande år för små och medelstora företag

Små och medelstora företag hade ett utmanande år och avvaktade med nya investeringar. Det minskade efterfrågan på EKN:s garantier. Antalet nya affärer för små och medelstora företag som EKN garanterade under året var 441 jämfört med 498 under 2021.

– Under hösten har många små och medelstora företag uttryckt att det är svårare att få finansiering. För att underlätta även för unga tillväxtbolag att få banklån lanserade EKN en anpassad rörelsekreditgaranti, säger Anna-Karin Jatko.

Stora avsättningar och låga skadeutbetalningar

Skadeutbetalningarna uppgick till 881 miljoner kronor, vilket är en fortsatt låg nivå på 0,36 procent av utestående garantier.

EKN bedömer att det finns en ökad risk för skador i exportaffärer till Ryssland som gjordes före kriget. EKN bedömer också en ökad risk för skador i exportaffärer till länder med hög och växande skuldsättning, främst Ghana. Därför gjorde EKN stora avsättningar för eventuella kommande skador, vilket gav ett årsresultat på minus 912 miljoner kronor. EKN har en stark finansiell ställning med ett eget kapital på över 25 miljarder kronor, efter många år med positiva resultat. EKN:s uppdrag innefattar att enstaka år ha ett negativt resultat för att hantera globala konjunkturcykler.

– Den starka finansiella ställningen innebär god kapacitet för såväl nya garantier som försämrat skadeläge. EKN hjälper företagen med betalningsrisker i både goda och svåra tider, säger Anna-Karin Jatko.

2022 i korthet (jämfört med 2021)

Garantivolym: 64,8 miljarder kronor, varav 2,6 miljarder till små och medelstora företag (77,1, SME 2,0)
Nya affärer: 1505, varav 441 st för små och medelstora företag (1781, varav SME 498)
Antal kunder: 419 st, varav 275 små och medelstora företag (480, varav 326 SME)
Återvinningar: 799 miljoner kronor (349)
Skadeutbetalningar: 881 miljoner kronor (779)
Resultat: -912 miljoner kronor (1603)