Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Under de senaste decennierna har en förbättring skett i de flesta av ekonomierna på Balkan. Det är nu drygt 25 år sedan Bosnienkriget avslutades och mer än 20 år sedan fred slöts i Kosovo. Många av länderna på Balkan har en ambition att gå med i den europeiska unionen, vilket har bidragit till ekonomiska reformer, stärkta institutioner och politisk stabilitet. Den ekonomiska utvecklingen inom EU, som varit positiv sedan 2013, har också gynnat länder på Balkan.

Tre länder uppgraderas

Kosovo från landriskklass 7 till 6. Landets ekonomi och tillväxtutsikter har stärkts sedan självständighetsförklaringen för snart tio år sedan. Landet är politiskt stabilt och dess institutioner har utvecklats. Kosovo har idag ett fullt utvecklat och centraliserat statsfinansiellt system, inklusive skatteadministration.

Bosnien & Hercegovina från landriskklass 7 till 6. Under de senaste decennierna har ekonomin och statsfinanserna förbättrats. Med starkt internationellt stöd har landet genomfört ekonomiska reformer.
Trots utmaningar har den politiska stabiliteten bibehållits. Interna politiska motsättningar utgör dock fortfarande en risk.

Serbien, uppgraderades till landriskklass 5 i januari 2017 och nu uppgraderas landet ytterligare ett steg, till landriskklass 4. Serbiens statsfinanser och ekonomi har fortsatt att stärkas. Landets förhandlingar om ett framtida EU-medlemskap är en stor anledning till förbättringarna och kommer sannolikt att fortsätta att driva reformer.

Tre länder nedgraderas

Turkmenistan från klass 6 till 7. Sedan flera år tillbaka pressas den turkmenska ekonomin av minskade exportintäkter från gas. Det syns visserligen inte i den statistik som landet publicerar, men den är inte tillförlitlig. Istället syns den pressade ekonomin i uppgifter om kraftiga nedskärningar i statens välfärdssubventioner, rusande bensinpriser och stigande matpriser under de senaste åren, vilket ger en helt annan bild av läget i landet.

Iran från klass 6 till 7. USA återinförde 2018 sina sanktioner mot Irans olje- och banksektor. De amerikanska sanktionerna får svåra konsekvenser för Irans ekonomi. Internationella banker kan sedan dess inte medverka i transaktioner relaterade till Iran. En del betalningar i affärer som gjordes innan sanktionerna återinfördes har fastnat när betalningsvägarna försvunnit.

Oman från klass 4 till 5. Omans oljeexportberoende är stort. Ett lägre oljepris sedan 2014 har haft negativa effekter på ekonomin. Omans skuldsättning kommer att fortsätta stiga då budget- och bytesbalansunderskotten förblir stora kommande år. Att den nye sultanen Haitham ska kunna genomföra betydande strukturella och finanspolitiska reformer förfaller osannolikt på kort sikt.