Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Små och medelstora företag är viktiga för Sverige då de står för en allt större del av exporten och merparten av Sveriges exportökning, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef på Exportkreditnämnden, EKN. 

De svenska storföretagen har en fortsatt god exporttillväxt, de senaste fem åren har de ökat sin export med 22,7 procent. SME har ökat sin export med 48,3 procent. Och av SME har mikroföretagen, de med max tio anställda, ökat sin export med 73,6 procent.

Enligt statistik från SCB så exporterade SME:s för 574 miljarder kronor, varav mikroföretagen för 172 miljarder kronor. Storföretagen exporterade för 811 miljarder kronor.

Antalet SME som exporterar har under perioden ökat från 29 375 till 32 697, alltså med 3 222 företag. Här är det framförallt antalet exporterande mikroföretag som ökat från 19 770 till 22 499, alltså med 2 729 företag.

– Den exceptionella framgångssagan för mikroföretag och SME fortsätter alltså, oavsett om man räknar pengar eller procentuell tillväxt. Sveriges mikroföretag och SME:s har bra produkter och tjänster och har modet att söka nya marknader. Sen har de här kaxiga företagen fått skjuts av en stark svensk ekonomi och en svag krona, vilket skapat möjligheter de inte varit sena att utnyttja, säger Carl-Johan Karlsson.

Anledningen till att mikroföretagen är ännu mer exportinriktade än SME beror på att de ofta är så nischade att den nationella marknaden inte räcker till och de därför måste söka sig ut på den internationella marknaden.

EKN har under de senaste sex åren gjort omfattande satsningar på mikro- och SME-företagen, bland annat genom uppsökande verksamhet, regionkontor, utbildningar för bankernas företagsrådgivare samt nya lösningar speciellt anpassade för de mindre företagens behov vid exportsatsningar.

Under 2018 riktades två nya finansieringslösningar mot mikro- och SME-segmenten, dels en lösning med Europeiska Investeringsfonden vilken innebär att EKN kan täcka en större del av bankens risk, dels en lösning tillsammans med Almi, vilken ger finansiering även när bankens limit är nådd.

– Alltfler mindre företag upptäcker att det finns kreditgarantier till en moderat kostnad och att då staten lyfter bort risken är det lättare att låna på banken. De kan de facto få exakt samma exporthjälp som storföretagen, säger Carl-Johan Karlsson.

Femårsperiodens ökning i procent, jämfört med föregående femårsperiods ökning i procent
  SME:s exportökning Varav mikroföretagens exportökning Stora företags exportökning
2014-2018 48,3% 73,3% 22,7%
2009-2013 19,5% 37,2% 3,1%

 

Femårsperiodens ökning i miljarder kronor (2018 jämfört med sista året i föregående period)
  SME:s export Varav mikroföretagens export Stora företags export
2018 574 miljarder kr 172 miljarder kr 811 miljarder kr
2013 390 miljarder kr 99 miljarder kr 661 miljarder kr
Ökning 184 miljarder kr 73 miljarder kr 150 miljdarder kr