Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Denna stora ökning av garantiutfästelser förväntas leda till en kraftig ökad garantivolym under nästa tertial.
Under årets första tertial uppgick garantivolymen till 28, 4 miljarder kronor, jämfört med 23,2 miljarder kronor föregående år.

Snabba krislösningar

EKN har tillfälligt tagit fram en rörelsekreditgaranti för stora företag. Den täcker 75 procent av bankens risk vid rörelsefinansiering till stora företag. Efterfrågan har varit mycket stor, 105,5 miljarder kronor.

I det ordinarie utbudet har EKN en rörelsekreditgaranti för små och medelstora företag, som täcker 50 procent av bankens risk. Den täckningsgraden är nu höjd till 80 procent. Antalet ansökningar om rörelsekreditgaranti från små och medelstora företag har fördubblats.

EKN kan efter ett EU beslut garantera betalningsrisken i leverantörskrediter över två år till höginkomstländer. Normalt är det endast privata kreditförsäkrare som får göra det. EKN öppnade upp för denna möjlighet i slutet av april. Ett trettiotal ansökningar har kommit in på totalt 192 miljoner kronor.

Starka finanser

EKN:s ram för garantigivningen uppgår i dag till 450 miljarder kronor. Ramutnyttjandet ökade under perioden till 322 miljarder kronor, jämfört med 272 miljarder kronor vid årsskiftet.

Periodens resultat uppgick till 175 miljoner kronor (452 miljoner kronor). Minskningen beror på ett negativt finansiellt resultat, -167 miljoner kronor (214), vilket huvudsakligen beror på högre räntekostnader.

EKN har fortsatt en stark finansiell ställning efter många år med goda resultat. Ramutnyttjandet lämnar ett utrymme på nära 130 miljarder kronor. Regeringen har föreslagit riksdagen att utöka kapaciteten genom att höja ramen till totalt 500 miljarder kronor.

– För att summera tertialet, vi var snabba med att ta fram krislösningar när krisen slog till. Dialogen med både exportföretag och banker är avgörande i detta läge. Vi har utrymme kvar att hjälpa fler företag, säger Anna-Karin Jatko.

Nya affärer och resultat jan-april 2020 jan-april 2019
Nya garantiutfästelser, mkr 120 648 18 513
Nya garantiutfästelser, antal 739 771
Nya affärer, garantivolym mkr 28 420 23 232
Nya affärer, antal 672 890
Skadeutbetalningar, mkr 698 618
Resultat, mkr 175 452